Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101

56° 36' 5.06898684", 25° 15' 12.5109864"

Aizkraukles rajona partnerība
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Lāčplēša iela 1
Veicināt Aizkraukles rajona partnerības darbības teritorijas (Aizkraukles novada, Pļaviņu novada, Kokneses novada, Skrīveru novada, Jaunjelgavas novada, Neretas novada un Vecumnieku novada Kurmenes un Valles pagastu) ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību;
Sekmēt pilsoniskās sabiedrības veidošanos Aizkraukles rajona partnerības darbības teritorijā;
Veicināt vietējo kopienu iniciatīvas, kas vērstas uz lauku problēmu risināšanu;
Izmantojot sabiedrības līdzdalības principus, izstrādāt stratēģijas ilgtspējīgai lauku attīstībai un nodrošināt to īstenošanu;
Attīstīt kopienu kapacitāti Aizkraukles rajona partnerības darbības teritorijā;
Veidot darba grupas un koalīcijas lauku attīstības jautājumu risināšanā vietējā,
reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī;
Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus biedrības mērķa sasniegšanai;
Attīstīt sadarbību ar ārvalstu un Latvijas Republikas valsts, pašvaldību un
nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām legālām institūcijām, veicinot lauku attīstību Aizkraukles rajona partnerības darbības teritorijā.
Telefons
+371 65121978
E-pasts
alda.paura@aizkrauklespartneriba.lv
Aizkraukles reģionālā Tautskola
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Lāčplēša iela 1
Veicināt demokrātiskass, pilsoniskas un mūžizglītības vērtībām balstītas sabiedrības attīstību, veicinot katra indivīda personības attīstības iespējas un sakārtotu kultūrvēsturisko vidi. Telefons
+371 29512035
Aizkraukles starpnovadu arodorganizācija
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Lāčplēša iela 1
Telefons
+371 24657765
Apsardzes komersantu asociācija
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Lāčplēša iela 1
Apsardzes komersantu un apsardzes darbinieku tiesību un interešu aizstāvība;
Pārstāvēt Biedrības biedru intereses tiesās, valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām.
Telefons
+371 29645288
ARHITEKTS M.VALDMANIS, Valdmaņa Aizkraukles rajona individuālais uzņēmums
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Lāčplēša iela 1
Darbība arhitektūras un projektēšanas sfērā un ar to saistīto tehnisko konsultāciju sniegšana (74.20, versija 1.0) (Avots: CSP)
Daugavas Savienība
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Lāčplēša iela 1
Sekmēt Daugavas upes ielejā esošā reģiona attīstību. Telefons
+371 27841944
LAD, Aizkraukles krievu kopiena
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Lāčplēša iela 1
Pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana;
Krievu tradīciju atjaunošana, latviešu valodas lietošanas konsekventa veicināšana;
Ar kultūras jautājumiem saistīto preses izdevumu, radio un televīzijas raidījumu atbalstīšana;
Labdarības pasākumu organizēšana;
Darba un sadzīves apstākļu uzlabošana, pensionāru, invalīdu un viņu ģimeņu atbalstīšana.
Telefons
+371 29263735
Projektēšana ARC, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Lāčplēša iela 1
Arhitektūras pakalpojumi (71.11, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 65123781
+371 29431199
Vidusdaugavas SPAAO, SIA
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Lāčplēša iela 1
Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.21, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29398567 SIA "Vidusdaugavas SPAAO" valdes loceklis
+371 28363313 Poligona "Dziļā vāda" vadītājs
+371 25446901 Poligona "Dziļā vāda" dispečeris
E-pasts
spaao@spaao.lv
spaao@inbox.lv
gramatvediba.spaao@inbox.lv Grāmatvedība
AIZKRAUKLES FILIĀLE, Bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra"
Aizkraukle, Lāčplēša iela 1
Likvidēts 30.12.2003
Obligātā sociālā apdrošināšana (75.30, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 5122320
AIZKRAUKLES UZŅĒMĒJS, Komercfirma SIA
Aizkraukle, Lāčplēša iela 1
Likvidēts 31.08.1993
informatīvie pakalpojumi
informācijas apkopšana, apmaiņa un realizācija
marketings
maksas pakalpojumi
reklāma
biržas operācijas
brokeru pakalpojumi
komercdarbība
tirdzniecība
starpniecība
Telefons
+371 65122235
ARC, Aizkraukles rajona projektēšanas pašvaldības uzņēmums
Aizkraukle, Lāčplēša iela 1
Likvidēts 24.10.2001
Darbība arhitektūras un projektēšanas sfērā un ar to saistīto tehnisko konsultāciju sniegšana (74.20, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65181237
Daugavas Slimokase, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles rajons, Aizkraukles novads, Aizkraukle, Lāčplēša iela 1
Likvidēts 19.06.2009
Vispārīgā valsts dienestu darbība (75.11, versija 1.0) (Avots: CSP)
Vispārējo valsts dienestu darbība (84.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65123318
EDVĪNS, Pārupa Aizkraukles individuālais uzņēmums
Aizkraukle, Lāčplēša iela 1
Likvidēts 25.08.1997
mazumtirdzniecība
sabiedriskā ēdināšana
maksas pakalpojumi
celtniecība
projektēšana
starpniecība
ārējā ekonomiskā darbība
Telefons
+371 65123781
JITA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Lāčplēša iela 1
Likvidēts 29.12.2016
Datoru un perifēro iekārtu ražošana (26.20, versija 2.0) (Avots: CSP, GP)
Latvijas Civiltiesisko strīdu šķīrējtiesa
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Lāčplēša iela 1
Likvidēts 27.05.2016
Sabiedrības integrācijas padome
Aizkraukle, Lāčplēša iela 1
Likvidēts 20.11.2007
Veicināt plurālistiskas, pilsoniska, demokrātiskas sabiedrības veidošanos, aizstāvēt un risināt sabiedrības un indivīda intereses