• lv

Krustpils pagasts, Krustpils novads

56° 32' 29.60808", 26° 14' 40.70292"

Agramet Baltic, SIA
Krustpils nov., Krustpils pag., "Spartas"
Telefons
+371 28644128
AIVIEKSTES MELDERI, Krustpils pagasta Cālītes zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Krustpils pag., "Aiviekstes Melderi"
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība (45.32, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26322319
ANCĪŠI, Krustpils pagasta B.Dzelmes zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Krustpils pag., "Ancīši"
lopkopība
Aqua solar, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krustpils nov., Krustpils pag., "Glāznieki 5"
Ūdensapgādes sistēmu būvniecība (42.21, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29744552
ĀRES, Krustpils pagasta Krastiņa zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Krustpils pag., "Peņīgās"
lauksaimniecībalauksaimniecības tehnikas remonts un apkopetirdzniecībanaftas produktu iepirkšana un realizācijaārējā ekonomiskā darbība
Autograuzs, SIA
Krustpils nov., Krustpils pag., "Atslēdziņas"
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65237343
Auto Imperium, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krustpils nov., Krustpils pag., "Lejas Zvidzāni"
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana (45.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Āveskalni
Krustpils nov., Krustpils pag., Spunģēni, "Āveskalni"
1. Sadarbojoties ar valsts, pašvaldību u.c. organizācijām, sekmēt iedzīvotāju valstiskās piederības apzināšanos un veicināt ģimenes kā vērtības un kultūras tradīciju glabātājas lomu sabiedrībā.
2. Organizēt pasākumus, kas sekmē sabiedrības un indivīdu sociālo integrāciju, attīsta dažādu etnisko, sociālās piederības, statusa, dzimuma, vecuma grupu saskaņu un labklājību.
3. Organizēt pasākumus, kas sekmē sociālā riska un sociālās atstumtības grupu integrāciju sabiedrībā, palīdzot viņiem kļūt par pilntiesīgiem tās locekļiem.
4. Veicināt sabiedrības izpratni par dažādām sabiedrības mikro un makro grupām, sekmējot sabiedrības iecietīgu attieksmi.
5. Izglītot sabiedrību dažādu dzīvē nepieciešamo prasmju, zināšanu un kompetenču jomās, organizējot seminārus, lekciju ciklus un praktiskās un teorētiskās nodarbības.
6. Pilnveidot indivīdu personības garīgos, fiziskos, mentālos procesus, atklājot savus iekšējos resursus.
7. Pētīt un popularizēt sabiedrību par veselīga dzīvesveida izkopšanas iespējām, aktualizējot gan praksi senatnē, gan mūsdienu tendences.
8. Popularizēt un veicināt veselīga dzīvesveida un sporta aktivitāšu ieviešanu sabiedrībā un attīstīt indivīdu pašorganizēšanās prasmes.
Telefons
+371 26554052
Āveskalns, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krustpils nov., Krustpils pag., Spunģēni, "Āveskalni"
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26554052
Bīriņi L.S., IK
Krustpils nov., Krustpils pag., "Lopdārzi"
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
BOGDĀNI, Krustpils pagasta V.Antanoviča zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Krustpils pag., "Bogdāni"
lopkopība
zemkopība
CEDRUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krustpils nov., Krustpils pag., "Mūri"
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26399455
Četras kājas
Krustpils nov., Krustpils pag., "Līči"
Veicināt dzīvnieku un dabas aizsardzības ideju;
Veikt izglītojošu darbu dzīvnieku aizsardzības jomā;
Radīt dzīvniekiem piemērotus uzturēšanās apstākļus;
Atklāt dzīvnieku spīdzināšanu un vardarbīgu izturēšanos pret tiem;
Novērst nevajadzīgus izmēģinājumus ar dzīvniekiem;
Veicināt bioloģisko lauksaimniecību;
Izveidot kontaktiestādi, kur uz vietas veikt izglītojošu darbību;
Izveidot patvēruma vietu dzīvniekiem bez saimnieka vai atrastiem dzīvniekiem, dzīvniekiem, kurus to saimnieki veselības, finansiālu vai citu iemeslu dēļ nevar uzturēt, dzīvniekiem , kuri atsavināti, piemēram, sliktu turēšanas apstākļu dēļ;
Aizstāvēt un pārstāvēt savu biedru kopīgās intereses valsts, pašvaldības un sabiedriskās organizācijās Latvijā, sekojot to darbībai un piedaloties ar dzīvnieku aizsardzību saistīto projektu izstrādāšanā;
Iesaistīt jaunus biedrus biedrības darbībā;
Dibināt kontaktus un sadarboties ar citām dzīvnieku aizsardzības organizācijām;
Saņemt ziedojumus no Latvijas un ārvalstu organizācijām, uzņēmumiem un fiziskām personām biedrības pasākumiem materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanai un citiem mērķiem;
Izstrādāt iekšējos noteikumus un kontrolēt, kā biedrības biedri tos ievēro;
Reklamēt savu darbību un biedrības sponsoru darbību;
Savas kompetences ietvaros dibināt un uzturēt lietišķus kontaktus ar fiziskām un juridiskām personām Latvijā un ārvalstīs;
Biedrībai ir tiesības papilddarbības veidā veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava īpašuma uzturēšanu un izmantošanu, ka arī veikt citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu biedrības mērķus.
Telefons
+371 26603773
DARVASBRENČI, Krustpils pagasta J.Ceiča zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Krustpils pag., "Darvasbrenči"
(47 , versija 2.0) (Avots: GP2012)
Telefons
+371 29715550
DĀRZNIEKI, Krustpils pagasta Rocēna zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Krustpils pag., "Dārznieki"
lopkopībaaugkopība
DĀRZNIEKI, Krustpils pagasta Rocēnas zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Krustpils pag., "Dārznieki"
lopkopībagraudkopībatirdzniecība
Daugava, Mednieku biedrība
Krustpils nov., Krustpils pag., Spunģēni, "Skabarga"
Apvienot medniekus un makšķerniekus medību un makšķerēšanas organizēšanai un kopīgai atpūtai Telefons
+371 26466227
Daugaviņa
Krustpils nov., Krustpils pag., Spunģēni, "Kalmītes"
Veicināt iedzīvotāju līdzdalību pilsoniskajā sabiedrībā.
Veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanu.
Veicināt sadarbības attīstību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs.
Sniegt atbalstu krīzes situācijā nonākušajām ģimenēm sociālās labklājības celšanu.
Veicinās labdarību krīzes situācijā nonākušajiem iedzīvotājiem.
Veicināt neformālās mūžizglītības attīstību.
Veicināt kultūras, veselības un fiziski aktīvu dzīvesveida atbalstīšanu.
Koordinēt un piesaistīt finansiālos un materiālos, intelektuālos un cita veida resursus biedrības mērķu sasniegšanai.
Telefons
+371 28706007
DIMANTI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krustpils nov., Krustpils pag., "Dimanti"
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26198139
DIŽMEŽA LĀDE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krustpils nov., Krustpils pag., "Dižmeži"
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība (46.73, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29397979
DIŽMEŽS, SIA
Krustpils nov., Krustpils pag., "Dižmeži"
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65236727
E-pasts
info@dizmezs.lv
DL Dati, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krustpils nov., Krustpils pag., Spunģēni, "Spunģēni 1" - 10
Specializētie projektēšanas darbi (74.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64860008
DRAUDAVAS VIENS, Jēkabpils M.Starkovas individuālais uzņēmums
Krustpils nov., Krustpils pag., Spunģēni, kautuve "Draudavas"
Gaļas pārstrāde un konservēšana (10.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26545101
DZEŅI, Krustpils pagasta zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Krustpils pag., Dzeņi, "Dzeņi"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26633627
Dzifo, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krustpils nov., Krustpils pag., "Zobeni"
Metāla izstrādājumu remonts (33.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība (46.61, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29698477
Eksavi, Biedrība
Krustpils nov., Krustpils pag., Spunģēni, "Daugavieši"
1. Sekmēt sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu;
2. Attīstīt pakalpojumu pieejamību;
3. Veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanos;
4. Veicināt iedzīvotāju līdzdalību pilsoniskajā sabiedrībā;
5. Veicināt iedzīvotāju pašdarbības centienus un radošās aktivitātes;
6. Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs;
7. Attīstīt biedrības kapacitāti;
8. Sekmēt sadarbību starp paaudzēm;
9. Veicināt neformālās un mūžizglītības attīstību;
10. Veikt pasākumus motivācijas un pašnovērtējuma celšanai;
11. Popularizēt veselīgu un fiziski aktīvu dzīvesveidu;
12. Sniegt atbalstu krīzes situācijā nonākušajām ģimenēm sociālās labklājības celšanai;
13. Uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas sabiedriskajā dzīvē;
14. Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus biedrības mērķa sasniegšanai.
Telefons
+371 26627525
ELWOOD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krustpils nov., Krustpils pag., "Dižmeži"
Elektroenerģijas ražošana (35.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26562656
Findus, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krustpils nov., Krustpils pag., "Ozoli"
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana (45.11, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Pārējo cilvēkresursu vadība (78.30, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29118333
GEO Mērniecība, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krustpils nov., Krustpils pag., Spunģēni, "Meža Rasas"
Specializētie projektēšanas darbi (74.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64860008
GLĀZNIEKI, Krustpils pagasta Ē.Siliņa zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Krustpils pag., "Glāznieki"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Telefons
+371 26510275