• lv

Krustpils novads

56° 32' 29.60808", 26° 14' 40.70292"

Daugavas Pārupieši
Krustpils nov., Vīpes pag., "Zeltiņi"
1. Apzināt, vākt, glabāt, pētīt un popularizēt liecības par Krustpils novadu un tā kultūrvēsturisko mantojumu;
2. Parādīt novada savdabību Latvijas kultūrvidē;
3. Veicināt Krustpils novada pilsoniskas sabiedrības tautisko pašapziņu, izglītību un kultūru apmeklējot, sakopjot, kā arī izveidojot piemiņas un atceres vietas;
4. Sniegt humāno palīdzību ievērojamiem novadniekiem, nacionālajiem partizāniem, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, leģionāriem un viņu ģimenes locekļiem.
Telefons
+371 65233069
DAUGAVIEŠI, Kūku pagasta Z.Muktupāvela zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Kūku pag., "Daugavieši"
lauksaimniecības produktu iegāde, pārstrāde un realizācija ,ražošana
transporta pakalpojumi
auto un lauksaimniecības tehnikas remonts
autoservisa pakalpojumi
ārējā ekonomiskā darbība
importa un eksporta operācijas
tirdzniecība
Daugaviņa
Krustpils nov., Krustpils pag., Spunģēni, "Kalmītes"
Veicināt iedzīvotāju līdzdalību pilsoniskajā sabiedrībā.
Veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanu.
Veicināt sadarbības attīstību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs.
Sniegt atbalstu krīzes situācijā nonākušajām ģimenēm sociālās labklājības celšanu.
Veicinās labdarību krīzes situācijā nonākušajiem iedzīvotājiem.
Veicināt neformālās mūžizglītības attīstību.
Veicināt kultūras, veselības un fiziski aktīvu dzīvesveida atbalstīšanu.
Koordinēt un piesaistīt finansiālos un materiālos, intelektuālos un cita veida resursus biedrības mērķu sasniegšanai.
Telefons
+371 28706007
DAUGMALA, Kūku pagasta Ragaiņa zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Kūku pag., "Daugmala"
lauksaimniecības produkcijas ražošana,
realizācija ,
mežmateriālu iepirkšana,pārstrāde,realizācija,
kokapstrāde,
tirdzniecība,
starpniecība,
ārējā ekonomiskā darbība.
Deflor, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krustpils nov., Kūku pag., Priednieki, "Anemone"
Metāla izstrādājumu remonts (33.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Cita veida transportlīdzekļu apkope un remonts (33.17, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 25626525
E-pasts
pasts@hidraulikasveikals.lv
DELLES, Bērziņa Variešu pagasta zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Variešu pag., "Delles"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29490316
+371 29253726 Fermas pārraugs, mobilais tālrunis
E-pasts
delles@apollo.lv
DELTA, Dzirkaļa-Klintiņa individuālais tirdzniecības uzņēmums
Krustpils nov., Kūku pag., "Ribaki"
tirdzniecība
DIEVIŅI, Kūku pagasta E.Grīnmaņa zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Kūku pag., "Dieviņi"
lauksaimnieciskā ražošana
DIMANTI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krustpils nov., Krustpils pag., "Dimanti"
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26198139
DIŽMEŽA LĀDE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krustpils nov., Krustpils pag., "Dižmeži"
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība (46.73, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29397979
DIŽMEŽS, SIA
Krustpils nov., Krustpils pag., "Dižmeži"
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65236727
E-pasts
info@dizmezs.lv
DL Dati, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krustpils nov., Krustpils pag., Spunģēni, "Spunģēni 1" - 10
Specializētie projektēšanas darbi (74.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64860008
DLLA, SIA
Krustpils nov., Kūku pag., "Landzāni"
Koka taras ražošana (16.24, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 27631357
DMCS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krustpils nov., Kūku pag., "Zīlāni 45"
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
DMR, SIA
Krustpils nov., Kūku pag., "Plūmes"
DOMĀNI, Kūku pagasta Savičas zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Kūku pag., "Domāni"
graudkopība
DOMUS FIK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krustpils nov., Kūku pag., "Lībieši"
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26455711
DRAUDAVAS VIENS, Jēkabpils M.Starkovas individuālais uzņēmums
Krustpils nov., Krustpils pag., Spunģēni, kautuve "Draudavas"
Gaļas pārstrāde un konservēšana (10.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26545101
DRIVNIEKI, Atašienes pagasta Višņevska zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Atašienes pag., "Drivnieki"
lopkopiba
graudkopība
Telefons
+371 65277179
DRUĶI, Kūku pagasta S.Brūveres zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Kūku pag., "Druķi"
lopkopībalauksaimniecība
Druvas, Mežāres pagasta zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Mežāres pag., "Druvas"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65232232
DRUVAS, Atašienes pagasta A.Zavadska zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Atašienes pag., "Druvas"
lauksaimniecība
graudkopība
lopkopība
mežsaimniecība
kokmateriālu realizācija
lauksaimniecības tehnikas pakalpojumi
DZELMES, Jēkabpils rajona Kūku pagasta zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Kūku pag., "Dzelmes"
DZEŅI, Krustpils pagasta zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Krustpils pag., Dzeņi, "Dzeņi"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26633627
DZĒRVENĪTES, Jēkabpils rajona Mežāres pagasta zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Mežāres pag., "Dzērvenītes"
DZĒRVES, Atašienes pagasta P.Kassalieša zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Atašienes pag., "Dzērves"
lopkopība
mežizstrāde
kokmateriālu ražošana un realizācija
lauksaimniecības produkcijas realizācija
Dzifo, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krustpils nov., Krustpils pag., "Zobeni"
Metāla izstrādājumu remonts (33.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība (46.61, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29698477
DZINTARI, Atašienes pagasta Dubrovska zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Atašienes pag., "Troškas"
lauksaimniecības produktu ražošana
mežizstrāde
kokmateriālu realizācija
maksas pakalpojumi
DZIRKAĻI, Klidziņas zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Kūku pag., "Dzirkaļi"
Apģērbu un apavu vairumtirdzniecība (46.42, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26824984
Dzirnakmens, Kopienas iniciatīvu atbalsta biedrība
Krustpils nov., Vīpes pag., Vīpe, "Neretas 8" - 14
1. Veicināt tradicionālās kultūras saglabāšanu sabiedrībā un radošo iespēju attīstību ikvienā cilvēkā.
2. Uzlabot bērnu un jauniešu izglītības un attīstības iespējas Krustpils novadā.
3. Popularizēt ilgtspējīgu, videi un cilvēkam draudzīgu ekonomisko attīstību.
4. Veicināt izglītotas, ētikas vērtības respektējošas, atbildīgas pilsoniskās sabiedrības veidošanos.
5. Veicināt vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos.
6. Sniegt sociālo atbalstu dažādām sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām: bērniem, jauniešiem, vecākiem, pensionāriem.
7. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu dažādu grupu iedzīvotājiem.
8. Veicināt lauku teritorijas labiekārtošanu, pievilcīgas ainavas veidošanu un ilgtspējīgu attīstību.
9. Veicināt iedzīvotāju (īpaši jauniešu) iniciatīvu aktivizēšanu.
10. Sniegt atbalstu skolu un ģimeņu sadarbībai.
11. Popularizēt iedzīvotāju mūžizglītību.
Telefons
+371 26140933