• lv

Krustpils novads

56° 32' 29.60808", 26° 14' 40.70292"

BOGDĀNI, Krustpils pagasta V.Antanoviča zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Krustpils pag., "Bogdāni"
lopkopība
zemkopība
BOJĀRI, Vīpes pagasta A.Ozoliņas zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Vīpes pag., "Bojāri"
lopkopība
graudkopība
BOROVKA, Mežāres pagasta I.Ķirses zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Mežāres pag., "Borovka"
lopkopība
graudkopība
BRĒĶU AUTO, SIA
Krustpils nov., Mežāres pag., "Mednieku māja"
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26431138
Brēķu students, Mednieku klubs
Krustpils nov., Mežāres pag., "Mednieku māja"
Organizēt medīšanu, makšķerēšanu un licenzēto zveju.
Saglabāt un izkopt mednieku un makšķernieku tradīcijas.
Organizēt medību un makšķerēšanas sacensības, uzskaitīt medību un makšķerēšanas trofejas un izstādīt tās.
Sekmēt medījamo dzīvnieku aizsardzību, vairošanu un populācijas bagātināšanu.
Sekmēt zivju aizsardzību un vairošanu.
Telefons
+371 26431138
BURTNIEKI, Variešu pagasta Prokofjeva zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Variešu pag., "Timsmales"
lauksaimniecība
mežsaimniecība
kokmateriālu realizācija
tūrisma un atpūtas organizēšana
lauksaimniecības produktu tirdzniecība
CATLAKŠI-2, Kūku pagasta Ozoliņa zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Kūku pag., "Catlakši-2"
lauksaimniecības produktu ražošana un realizācija
CEDRUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krustpils nov., Krustpils pag., "Mūri"
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26399455
CEKULI, Variešu pagasta R.Rācenes zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Variešu pag., "Cekuli"
lauksaimniecība
CEĻMALAS, Vīpes pagasta Bērziņas zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Vīpes pag., "Ceļmalas"
lopkopība
CEPLIS A, SIA
Krustpils nov., Vīpes pag., "Cepļi"
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29377871
Četras kājas
Krustpils nov., Krustpils pag., "Līči"
Veicināt dzīvnieku un dabas aizsardzības ideju;
Veikt izglītojošu darbu dzīvnieku aizsardzības jomā;
Radīt dzīvniekiem piemērotus uzturēšanās apstākļus;
Atklāt dzīvnieku spīdzināšanu un vardarbīgu izturēšanos pret tiem;
Novērst nevajadzīgus izmēģinājumus ar dzīvniekiem;
Veicināt bioloģisko lauksaimniecību;
Izveidot kontaktiestādi, kur uz vietas veikt izglītojošu darbību;
Izveidot patvēruma vietu dzīvniekiem bez saimnieka vai atrastiem dzīvniekiem, dzīvniekiem, kurus to saimnieki veselības, finansiālu vai citu iemeslu dēļ nevar uzturēt, dzīvniekiem , kuri atsavināti, piemēram, sliktu turēšanas apstākļu dēļ;
Aizstāvēt un pārstāvēt savu biedru kopīgās intereses valsts, pašvaldības un sabiedriskās organizācijās Latvijā, sekojot to darbībai un piedaloties ar dzīvnieku aizsardzību saistīto projektu izstrādāšanā;
Iesaistīt jaunus biedrus biedrības darbībā;
Dibināt kontaktus un sadarboties ar citām dzīvnieku aizsardzības organizācijām;
Saņemt ziedojumus no Latvijas un ārvalstu organizācijām, uzņēmumiem un fiziskām personām biedrības pasākumiem materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanai un citiem mērķiem;
Izstrādāt iekšējos noteikumus un kontrolēt, kā biedrības biedri tos ievēro;
Reklamēt savu darbību un biedrības sponsoru darbību;
Savas kompetences ietvaros dibināt un uzturēt lietišķus kontaktus ar fiziskām un juridiskām personām Latvijā un ārvalstīs;
Biedrībai ir tiesības papilddarbības veidā veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava īpašuma uzturēšanu un izmantošanu, ka arī veikt citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu biedrības mērķus.
Telefons
+371 26603773
CIELAVIŅAS, Kūku pagasta V.Anteviča zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Kūku pag., "Cielaviņas"
lopkopība
graudkopība
CIELAVIŅAS, Elkšņu pagasta zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Vīpes pag., Vēveri, "Vēveri"
CĪRUĻI, Jēkabpils rajona Variešu pagasta zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Variešu pag., "Cīruļi"
lopkopībagraudkopība
CITRONI, Kūku pagasta Modnika zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Kūku pag., "Citroni"
lauksaimniecības produktu ražošana, realizācija
lopkopība
graudkopība
CLADINOSO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krustpils nov., Kūku pag., "Landzāni"
CUCUĻI, Vīpes pagasta N.Prokofjeva zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Vīpes pag., "Cucuļi"
graudkopība
Dabas enerģijas projekti, SIA
Krustpils nov., Kūku pag., Sūnas, "Krastiņi"
Elektroenerģijas ražošana (35.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29226060
Dabl V, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krustpils nov., Kūku pag., Palejnieki, "Palejnieku Ozoli"
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
DĀBOLI, Kūku pagasta V.Dābola zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Kūku pag., "Stireni"
lauksaimnieciskā ražošanalauksaimniecības produktu pārstrādesporta pasākumu organizēšanatransporta pakalpojumiautotransporta un lauksaimniecības tehnikas apkope, remontstirdzniecībastarpniecībamaksas pakalpojumiārējā ekonomiskā darbībamežizstrādekokmateriālu ražošana un realizācijabūvdetaļu izgatavošana
DAĢIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krustpils nov., Variešu pag., "Bites"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Augkopības papilddarbības (01.61, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29650176
DARBNĪCA, Lauksaimniecības tehnikas lietošanas un apkopes kooperatīva sabiedrība
Krustpils nov., Variešu pag., Varieši, Kalna iela 1-2
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Telefons
+371 28686754
DARVASBRENČI, Krustpils pagasta J.Ceiča zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Krustpils pag., "Darvasbrenči"
(47 , versija 2.0) (Avots: GP2012)
Telefons
+371 29715550
DĀRZNIEKI, Krustpils pagasta Rocēnas zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Krustpils pag., "Dārznieki"
lopkopībagraudkopībatirdzniecība
DĀRZNIEKI, Krustpils pagasta Rocēna zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Krustpils pag., "Dārznieki"
lopkopībaaugkopība
DĀRZUPĪTE, Kūku pagasta P.Lūļāka zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Kūku pag., "Dārzupīte"
lopkopība
graudkopība
Daugava, Mednieku biedrība
Krustpils nov., Krustpils pag., Spunģēni, "Skabarga"
Apvienot medniekus un makšķerniekus medību un makšķerēšanas organizēšanai un kopīgai atpūtai Telefons
+371 26466227
DAUGAVAS OGLENIEKI, Kūku pagasta R.Salmiņas zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Kūku pag., "Daugavas Oglenieki"
lopkopība
graudkopība
Daugavas Pārupieši
Krustpils nov., Vīpes pag., "Zeltiņi"
1. Apzināt, vākt, glabāt, pētīt un popularizēt liecības par Krustpils novadu un tā kultūrvēsturisko mantojumu;
2. Parādīt novada savdabību Latvijas kultūrvidē;
3. Veicināt Krustpils novada pilsoniskas sabiedrības tautisko pašapziņu, izglītību un kultūru apmeklējot, sakopjot, kā arī izveidojot piemiņas un atceres vietas;
4. Sniegt humāno palīdzību ievērojamiem novadniekiem, nacionālajiem partizāniem, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, leģionāriem un viņu ģimenes locekļiem.
Telefons
+371 65233069