• lv

Krustpils novads

56° 32' 29.60808", 26° 14' 40.70292"

Augšistaba
Krustpils nov., Variešu pag., Medņi, "Medņuāres"
1. Kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošana, saglabāšana un izmantošana iedzīvotāju izglītošanā un vispusīgi attīstītas personības veidošanā.
2. Sociālo labdarības pakalpojumu sniegšana grūtībās nonākušiem Latvijas iedzīvotājiem, kas ietver garīgu un materiālu aprūpi, mājas aprūpi, pakalpojumu un preču sniegšanas nodrošināšanu.
3. Sniegt ieguldījumu valsts nozīmes kultūras pieminekļu pētniecībā un restaurācijā.
4. Sniegt ieguldījumu novadpētniecībā.
5. Sniegt ieguldījumu dabas parku un citu dabas aizsargājamu teritoriju attīstībā.
6. Sekmēt sakarus ar ārvalstu privātajām, valstiskajām un sabiedriskajām kristīgām labdarības iestādēm un organizācijām.
Telefons
+371 28317743
AUGSTENĪCA, Atašienes pagasta G.Kozuliņa zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Atašienes pag., "Augstenīca"
lopkopība
Augstumi Agro, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krustpils nov., Kūku pag., Andrāni, "Kalves"
Dārzeņu audzēšana (01.13, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29256524
AUSEKĻI, Vīpes pagasta A.Grantiņa zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Vīpes pag., "Ausekļi"
lopkopība
AUSEKĻI, Variešu pagasta Lazdiņa zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Variešu pag., "Smani"
lopkopība
starpnieka pakalpojumi
mežizstrāde
AUSTRUMI, Variešu pagasta A.Prokofjevas zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Variešu pag., Smani, "Austrumi"
Autograuzs, SIA
Krustpils nov., Krustpils pag., "Atslēdziņas"
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65237343
Auto Imperium, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krustpils nov., Krustpils pag., "Lejas Zvidzāni"
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana (45.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
AUZĀNI, Kūku pagasta V.Graudiņa zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Kūku pag., "Auzāni"
graudkopība
Āveskalni
Krustpils nov., Krustpils pag., Spunģēni, "Āveskalni"
1. Sadarbojoties ar valsts, pašvaldību u.c. organizācijām, sekmēt iedzīvotāju valstiskās piederības apzināšanos un veicināt ģimenes kā vērtības un kultūras tradīciju glabātājas lomu sabiedrībā.
2. Organizēt pasākumus, kas sekmē sabiedrības un indivīdu sociālo integrāciju, attīsta dažādu etnisko, sociālās piederības, statusa, dzimuma, vecuma grupu saskaņu un labklājību.
3. Organizēt pasākumus, kas sekmē sociālā riska un sociālās atstumtības grupu integrāciju sabiedrībā, palīdzot viņiem kļūt par pilntiesīgiem tās locekļiem.
4. Veicināt sabiedrības izpratni par dažādām sabiedrības mikro un makro grupām, sekmējot sabiedrības iecietīgu attieksmi.
5. Izglītot sabiedrību dažādu dzīvē nepieciešamo prasmju, zināšanu un kompetenču jomās, organizējot seminārus, lekciju ciklus un praktiskās un teorētiskās nodarbības.
6. Pilnveidot indivīdu personības garīgos, fiziskos, mentālos procesus, atklājot savus iekšējos resursus.
7. Pētīt un popularizēt sabiedrību par veselīga dzīvesveida izkopšanas iespējām, aktualizējot gan praksi senatnē, gan mūsdienu tendences.
8. Popularizēt un veicināt veselīga dzīvesveida un sporta aktivitāšu ieviešanu sabiedrībā un attīstīt indivīdu pašorganizēšanās prasmes.
Telefons
+371 26554052
Āveskalns, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krustpils nov., Krustpils pag., Spunģēni, "Āveskalni"
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26554052
A.Vilcāne, IK
Krustpils nov., Vīpes pag., Ploši, "Ploši 2"
Citu liellopu audzēšana (01.42, versija 2.0) (Avots: CSP)
AVOTI, Variešu pagasta D.Vītolas zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Variešu pag., "Avoti"
liellopu audzēšana
piena lopkopība
graudaugu un citur neklasificētu lauksaimniecības kultūru audzēšana
mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos
restorāni

AVOTIŅI, Kūku pagasta D.Katinas zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Kūku pag., "Ļamāni"
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29536327
Backwood, SIA
Krustpils nov., Kūku pag., Kūkas, "Kūkas Nr. 4" - 19
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26487311
BAKLĀNI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krustpils nov., Mežāres pag., Mežāre, "Mauriņi"
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28353578
Baļote, Biedrība
Krustpils nov., Kūku pag., Zīlāni, Laukezera iela 5
Efektīva nomāto ezera platību apsaimniekošana,
apvienot sabiedriski aktīvus cilvēkus vides aizsardzības un zivsaimniecības jautājumu risināšanai,
apsaimniekot Baļotes ezeru, veicinot zivsaimniecības attīstību tajā,
sekmēt zivju aizsardzību un pavairošanu, radīt attiecīgus apstākļus to populācijas attīstībai, sekmēt zivju aizsardzību un vairošanos.
Telefons
+371 26139764
BALTGALVJI, Variešu pagasta zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Variešu pag., "Baltgalvji"
lopkopībaprodukcijas pārstrāde un realizācija
Bene esse, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krustpils nov., Kūku pag., Andrāni, "Deļu Andrāni"
Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.39, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26545030
BĒRZĀJI, Atašienes pagasta A.Beitāna zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Atašienes pag., "Bērzāji"
lopkopība
BĒRZULEJAS, Variešu pagasta Volonta zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Variešu pag., "Antūži "
lauksaimniecības produktu ražošana
lauksaimniecības produkcijas iepirkšana,pārstrāde,
realizācija
ārējā ekonomiskā darbība
tirdzniecība
BĒRZUSALAS, Atašienes pagasta zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Atašienes pag., "Bērzusalas"
lopkopība
Bezē, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krustpils nov., Variešu pag., "Plāceņi"
Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana (10.71, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 25988822
Bīriņi L.S., IK
Krustpils nov., Krustpils pag., "Lopdārzi"
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
BIRZES, Vīpes pagasta zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Vīpes pag., "Birzes"
BIRZĪTES, Kūku pagasta Lazdāna zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Kūku pag., "Ratnīca"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 25915559
Birztala, Kūku pagasta zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Kūku pag., Silavas, "Birztala"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID, ZO.LV)
Saldūdens akvakultūra (03.22, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Akvakultūra (03.2, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 26428045
BIRZTALAS, Variešu pagasta V.Bērziņa zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Variešu pag., "Birztalas"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65229128
BITES, Kūku pagasta G.Gruzdova zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Kūku pag., "Bites"
BITES, Variešu pagasta Daģes zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Variešu pag., "Bites"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29650176