Krustpils novads

56° 32' 29.60808", 26° 14' 40.70292"

535, SIA
Krustpils nov., Kūku pag., "Daugavas Oglenieki"
Transportlīdzekļu vadītāju apmācība (85.53, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
AB Ģeoprof, SIA
Krustpils nov., Variešu pag., Antūži, "Krustceles"
Pētniecisko urbumu veikšana (43.13, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Abra
Krustpils nov., Atašienes pag., Atašiene, Liepu iela 6
Veicināt lauku teritorijas ilgtspējīgu attīstību Jēkabpils rajonā;
Atbalstīt lauku iedzīvotāju iniciatīvu un indivīdu darbu;
Dabas un kultūras racionāla izmantošana.
AE Transporta grupa, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krustpils nov., Kūku pag., Zīlāni, Zīlānu iela 122 - 4
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Agma I, IK
Krustpils nov., Vīpes pag., "Vārkaļi"
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Agramet Baltic, SIA
Krustpils nov., Krustpils pag., "Spartas"
AIKA
Krustpils nov., Kūku pag., Brēdiķi, "Ezerkalni"
apvienot atbildīgus un mērķtiecīgus cilvēkus, lai brīvprātīgi uz līdzīgu interešu pamata darbotos mākslas un kultūras norišu veicināšanā un popularizēšanā;meklēt sadarbības iespējas ar līdzīgām (Latvijas un ārvalstu) organizācijām un popularizēt pieredzi, piedaloties vietēja mēroga un starptautiskās konferencēs, semināros, izstrādājot un realizējot sadarbības projektus;veicināt informācijas un pierezes apmaiņu biedru starpā par projektu plānošanu, vadību un finansējuma piesaisti; veidot sadarbību un aizstāvēt biedru intereses valsts, pašvaldību institūcijās un citās organizācijās;aktualizēt, identificēt un prezentēt kultūras un mākslas vērtību kritērijus sabiedrības apziņā;rosināt komunikāciju starp kultūras nozaru profesionāļiem, studentiem un citiem interesentiem;organizēt plenērus, seminārus, konferences un tamlīdzīgus pasākumus kultūras nozaru profesionāļiem, studentiem un citiem interesentiem;veicināt Latvijas laikmetīgās mākslas un kultūras izpausmēs Latvijā un ārpus tās, rosināt reģionālo un pārrobežu sadarbību kultūras un mākslas jomā Telefons
+371 28367422
AIVIEKSTES MELDERI, Krustpils pagasta Cālītes zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Krustpils pag., "Aiviekstes Melderi"
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība (45.32, versija 2.0) (Avots: VID)
Aizkaru Šūšanas Salons "Žadel", Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krustpils nov., Kūku pag., Plošlejas, "Palejas"
Gatavo tekstilizstrādājumu ražošana, izņemot apģērbu (13.92, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26047978
AKMEŅMĀJAS, Atašienes pagasta J.Ponomareva zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Atašienes pag., "Lipuškas"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
AKMENTIŅI, Kūku pagasta N.Akmentiņas zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Kūku pag., "Akmentiņi"
graudkopība
lopkopība
AK METALWORKING, SIA
Krustpils nov., Krustpils pag., "Vētras"
Mehāniskā apstrāde (25.62, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
ALLA PRIMA
Krustpils nov., Kūku pag., Zīlāni, Laukezera iela 4
Atjaunot mākslas tradīcijas;
atbalstīt vietējo, radošo personību aktivitātes;
sekmēt mākslinieciskās darbības pieredzi un attīstīt jaunrades spējas;
atraisīt individuālās radošās spējas un sekmēt emocionālo un intelektuālo attīstību;
sniegt zināšanas par mākslas valodu, mākslas stiliem, žanriem, terminoloģiju mākslā un dāžādu mākslinieku daiļradi.
Aloksnīte
Krustpils nov., Variešu pag., Varieši, "Kokles"
1. Veicināt neformālās un mūžizglītības attīstību,
2. Kultūrvēsturiskā mantojuma, tradīciju, vides saglabāšana un pilnveidošana,
3. Sniegt iespēju iesaistīties sabiedriski aktīvā darbībā dažādām sociāli mazaizsargātām grupām: bērniem, jauniešiem, senioriem, personām ar īpašām vajadzībām,
4. Veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanos, mājamatniecības attīstība,
5. Sekmēt sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu,
6. Sociālo pakalpojumu sniegšana.
AMATNIEKI, Jēkabpils rajona Kūku pagasta zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Kūku pag., "Amatnieki"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
AmberBirch, SIA
Krustpils nov., Krustpils pag., "Finieris"
Finiera lokšņu un koka paneļu ražošana (16.21, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Amberro, SIA
Krustpils nov., Vīpes pag., Vīpe, "Atvari"
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
AMLI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krustpils nov., Mežāres pag., Mežāre, "Jāņsēta"
Putnkopība (01.47, versija 2.0) (Avots: VID)
Citu dzīvnieku audzēšana (01.49, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26519231
ANCĪŠI, Krustpils pagasta B.Dzelmes zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Krustpils pag., "Ancīši"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
ANDIŅI, Kūku pagasta Lokmaņa zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Kūku pag., "Lauki"
lauksaimniecība
maksas pakalpojumi
ārējā ekonomiskā darbība
auto imports un eksports
tirdzniecība
reklāmas pasākumu organizēšana
ANNIJA V, Individuālais komersants
Krustpils nov., Atašienes pag., "Skudrenieki"
Citur neklasificēta pārtikas mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.29, versija 2.0) (Avots: VID)
APAKŠSTACIJA, Kūku pagasta G.Vilnraga zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Kūku pag., "Apakšstacija"
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID)
APŠENĪCA, Atašienes pagasta A.Zariņa zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Atašienes pag., "Apšenīca"
Citu daudzgadīgo kultūru audzēšana (01.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Aqua solar, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krustpils nov., Krustpils pag., "Glāznieki 5"
Ūdensapgādes sistēmu būvniecība (42.21, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
ĀRES, Krustpils pagasta Krastiņa zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Krustpils pag., "Peņīgās"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Aridzani, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krustpils nov., Kūku pag., Zīlāni, Avotu iela 4
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Armiks, SIA
Krustpils nov., Kūku pag., "Osīši"
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Avots: VID)
Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība (46.61, versija 2.0) (Avots: CSP)
Ašie lūši
Krustpils nov., Atašienes pag., "Neaizmirstules"
Bērnu un jauniešu izglītojošu, sporta un kultūras pasākumu organizēšana.
Darbs ar bērniem un jauniešiem, veicināt kopīgas aktivitātes ar ģimenēm.
Starpetniskā dialoga veidošana.
Veicināt aktīvas un sportiskas atpūtas iespējas.
Veselīga dzīvesveida popularizēšana.
Sadarbība un pieredzes apmaiņa ar citām biedrībām, organizācijām un iestādēm Latvijā un ārpus tās robežām biedrības mērķu sasniegšanai.
Vides, kultūras mantojuma un vēsturisko objektu apzināšana, saglabāšana un popularizēšana.
Motivētas, pašapzinīgas, radošas jaunās paaudzes veidošana.
Krustpils novada teritorijas attīstība un iedzīvotāju labklājības celšana.
ASTERE, Ūbeles Jēkabpils rajona Variešu pagasta individuālais tirdzniecības uzņēmums
Krustpils nov., Variešu pag., "Kļavas"
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Ataša, Mednieku un makšķernieku biedrība
Krustpils nov., Atašienes pag., "Stūrīši"
Organizēt medīšanu un makšķerēšanu;
Saglabāt un izkopt mednieku un makšķernieku tradīcijas;
Organizēt mednieku un makšķerēšanas sacensības;
Uzskatīt mednieku un makšķernieku un izstādīt tās;
Sekmēt medījamo dzīvnieku aizsardzību un pavairošanu;
Sekmēt zivju aizsardzību un vairošanos;
Organizēt jauno mednieku un makšķernieku mācības;
Veikt šķirnes medību suņu ciltsdarbu, rīkot šķirnes suņu izstādes, treniņus, pārbaudes un citus pasākumus;
Pārstāvēt mednieku un makšķernieku intereses.