Krustpils novads

Dzēsta: 30.06.2021
56° 32' 29.60808", 26° 14' 40.70292"

Jēkabpils nov., Mežāres pag., "Zariņi"
Taksometru pakalpojumi (49.32, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Jēkabpils nov., Variešu pag., Medņi, "Laukāres"
Grīdas un sienu apdare (43.33, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Jēkabpils nov., Kūku pag., "Daugavas Oglenieki"
Transportlīdzekļu vadītāju apmācība (85.53, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Jēkabpils nov., Kūku pag., "Birznieki"
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Jēkabpils nov., Variešu pag., Antūži, "Krustceles"
Pētniecisko urbumu veikšana (43.13, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Jēkabpils nov., Atašienes pag., Atašiene, Liepu iela 6
Veicināt lauku teritorijas ilgtspējīgu attīstību Jēkabpils rajonā;
Atbalstīt lauku iedzīvotāju iniciatīvu un indivīdu darbu;
Dabas un kultūras racionāla izmantošana.
Jēkabpils nov., Kūku pag., Zīlāni, Zīlānu iela 122 - 4
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Jēkabpils nov., Vīpes pag., Vīpe, "Vārkaļi"
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Jēkabpils nov., Krustpils pag., "Spartas"
Jēkabpils nov., Kūku pag., "Ezerkalni"
apvienot atbildīgus un mērķtiecīgus cilvēkus, lai brīvprātīgi uz līdzīgu interešu pamata darbotos mākslas un kultūras norišu veicināšanā un popularizēšanā;
meklēt sadarbības iespējas ar līdzīgām (Latvijas un ārvalstu) organizācijām un popularizēt pieredzi, piedaloties vietēja mēroga un starptautiskās konferencēs, semināros, izstrādājot un realizējot sadarbības projektus;
veicināt informācijas un pierezes apmaiņu biedru starpā par projektu plānošanu, vadību un finansējuma piesaisti;
veidot sadarbību un aizstāvēt biedru intereses valsts, pašvaldību institūcijās un citās organizācijās;
aktualizēt, identificēt un prezentēt kultūras un mākslas vērtību kritērijus sabiedrības apziņā;
rosināt komunikāciju starp kultūras nozaru profesionāļiem, studentiem un citiem interesentiem;
organizēt plenērus, seminārus, konferences un tamlīdzīgus pasākumus kultūras nozaru profesionāļiem, studentiem un citiem interesentiem;
veicināt Latvijas laikmetīgās mākslas un kultūras izpausmēs Latvijā un ārpus tās, rosināt reģionālo un pārrobežu sadarbību kultūras un mākslas jomā
Jēkabpils nov., Krustpils pag., "Aiviekstes Melderi"
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība (45.32, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Jēkabpils nov., Kūku pag., "Palejas"
Gatavo tekstilizstrādājumu ražošana, izņemot apģērbu (13.92, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Jēkabpils nov., Krustpils pag., "Vētras"
Mehāniskā apstrāde (25.62, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Jēkabpils nov., Variešu pag., "Vītoli"
Apvienot un koordinēt Latvijas makšķerēšanas meistaru, amatieru un interesentu prasmju izaugsmi saskaņā ar vietējo un starptautisko pieredzi, spēkā esošo likumdošanu un ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu.
Jēkabpils nov., Atašienes pag., "Lipuškas"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Jēkabpils nov., Kūku pag., "Akmentiņi"
graudkopība
lopkopība
Jēkabpils nov., Krustpils pag., "Dzeņi 1"
Apmetēju darbi (43.31, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Jēkabpils nov., Kūku pag., Zīlāni, Laukezera iela 4
Atjaunot mākslas tradīcijas;
atbalstīt vietējo, radošo personību aktivitātes;
sekmēt mākslinieciskās darbības pieredzi un attīstīt jaunrades spējas;
atraisīt individuālās radošās spējas un sekmēt emocionālo un intelektuālo attīstību;
sniegt zināšanas par mākslas valodu, mākslas stiliem, žanriem, terminoloģiju mākslā un dāžādu mākslinieku daiļradi.
Jēkabpils nov., Variešu pag., Varieši, "Kokles"
1. Veicināt neformālās un mūžizglītības attīstību,
2. Kultūrvēsturiskā mantojuma, tradīciju, vides saglabāšana un pilnveidošana,
3. Sniegt iespēju iesaistīties sabiedriski aktīvā darbībā dažādām sociāli mazaizsargātām grupām: bērniem, jauniešiem, senioriem, personām ar īpašām vajadzībām,
4. Veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanos, mājamatniecības attīstība,
5. Sekmēt sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu,
6. Sociālo pakalpojumu sniegšana.
Jēkabpils nov., Kūku pag., "Amatnieki"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Telefons
+371 29642076
Jēkabpils nov., Krustpils pag., "Lidlauks Viens"
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Jēkabpils nov., Krustpils pag., "Finieris"
Finiera lokšņu un koka paneļu ražošana (16.21, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 63112595
E-pasts
info@amberbirch.lv
Jēkabpils nov., Mežāres pag., Mežāre, "Jāņsēta"
Putnkopība (01.47, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Citu dzīvnieku audzēšana (01.49, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Jēkabpils nov., Krustpils pag., "Ancīši"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Jēkabpils nov., Kūku pag., "Lauki"
lauksaimniecība
maksas pakalpojumi
ārējā ekonomiskā darbība
auto imports un eksports
tirdzniecība
reklāmas pasākumu organizēšana
Jēkabpils nov., Atašienes pag., "Skudrinieki"
Citur neklasificēta pārtikas mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.29, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Jēkabpils nov., Kūku pag., "Apakšstacija"
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Jēkabpils nov., Atašienes pag., "Apšenīca"
Citu daudzgadīgo kultūru audzēšana (01.29, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Jēkabpils nov., Krustpils pag., "Gerbāži"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Jēkabpils nov., Kūku pag., Zīlāni, Avotu iela 4
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution