Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads

56° 53' 37.482", 24° 7' 57.3528"

Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela 10 - 2
Citur neklasificēta ražošana (32.99, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Apiņu iela 31
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 28657080
E-pasts
aso@aso.lv
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, "Akvedukti"
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 29547909
E-pasts
serviss@akvedukts.lv
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, "Akvedukti"
Metālizstrādājumu cauruļu, apkures iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība (46.74, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67606390 Akvedukts KAC Rīga, Veikals
E-pasts
info@akvedukts.lv
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Zālītes iela 10
Vispārēja ēku tīrīšana (81.21, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela 6 - 28
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, "Čurkstes"
Kultūras izglītība (85.52, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Apiņu iela 7
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Zālītes iela 26
Specializētie projektēšanas darbi (74.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Arhitektūras pakalpojumi (71.11, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela 8 - 12
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 27198876
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Apiņu iela 37
Izglītības atbalsta pakalpojumi (85.60, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 26472501
E-pasts
hello@kaltene.com
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela 14 - 27
Veicināt Latvijā radītu jaunu inovāciju attīstību;
Veicināt Latvijā radīto produktu, tehnoloģiju un inovāciju eksportspēju;
Veicināt Latvijā radīto inovāciju un tehnoloģiju komercializāciju ārējos tirgos;
Veicināt Latvijas uzņēmēju dalību starptautiskās izstādēs un līdzīgos pasākumos, kuru mērķis ir produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju prezentācija;
Veicināt Latvijas zinātnes attīstību, gūstot pieredzi starptautiskos pētniecības projektos;
Veicināt Latvijas atpazīstamību, kā augstas klases un efektivitātes viedo tehnoloģiju avotvalsti;
Piesaistīt starptautisko fondu (tai skaitā Eiropas Savienības fondi) un grantu izvirzīto mērķu sasniegšanai;
Starptautisko mentoru grupu veidošana;
Konsultāciju sniegšana produktu un tehnoloģiju attīstības jautājumos;
Konsultācijas jauno produktu un tehnoloģiju komercializācijā;
Konsultācijas esošo un jaunu produktu un tehnoloģiju eksportspējas palielināšanai;
Konsultācijas esošo un jaunu produktu eksporta tirgus virzīšanā;
Jauno produktu vai tehnoloģiju komerciāla potenciāla validācija tirgus apstākļos;
Veicināt Latvijas Republikas sociālekonomisko izaugsmi.
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, "Kalniņi"
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Apiņu iela 37
Popularizēt Baltijas reģiona kultūru, tās nemateriālo un materiālo kultūras mantojumu, organizēt informatīvi izglītojošus un izklaidējošus pasākumus dažādām mērķauditorijām.
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Zālītes iela 54
Atrakciju un atpūtas parku darbība (93.21, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 28689606
E-pasts
info@madagaskara.lv
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela 12 - 3
Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi (96.04, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Mežmalas iela 9
Metāla virsmas apstrāde un pārklāšana (25.61, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Cita veida individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts (95.29, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, "Jaunkalniņi-5"
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela 3 - 26
Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi (49.31, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Zālītes iela 54
Vispārēja ēku tīrīšana (81.21, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Tulkošanas un tulku pakalpojumi (74.30, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, "Piepilsētas"
Citu biroja ierīču un iekārtu vairumtirdzniecība (46.66, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, "Piepilsētas"
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Pasta darbība saskaņā ar vispārējā pakalpojuma pienākumu (53.10, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 67048600
E-pasts
info@dlw.lv
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Pavasara iela 8
Ziedu un augu vairumtirdzniecība (46.22, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Apiņu iela 7
Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība (42.22, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Apiņu iela 7
Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība (42.22, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Apiņu iela 7
Sauszemes transporta palīgdarbības (52.21, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Apiņu iela 7
Pamatmērķis ir apvienot Arodbiedrības biedrus kopīgai rīcībai, lai celtu aroda prestižu, darītu zināmas, pārstāvētu, aizstāvētu biedru darba, ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības un intereses uz:
darbu un tam atbilstošu samaksu, nepieļaujot jebkādu diskrimināciju, slēptās vienošanas, vai citu normatīvo aktu pārkāpumus;
skaidri noteiktu, oficiālu darba algu un profesionālajai kvalifikācijai atbilstoša lieluma atalgojumu;
visiem vienlīdzīgiem atalgojuma un darba apmaksas nosacījumiem atbilstoši profesionālajam līmenim un kvalifikācijai;
darba likumdošanas normām atbilstošu darba laiku un proporcionālu apmaksu;
tiesības uz veselībai nekaitīgiem un drošiem darba apstākļiem;
profesionālo izaugsmi, līdzdalību elektromontāžas nozares attīstības veicināšanā;
piedalīties demokrātiskas, stabilas, uz izaugsmi un zināšanu kvalitāti balstītas sabiedrības veidošanā.
Telefons
+371 26558980
E-pasts
kasparssants@gmail.com
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Apiņu iela 7
Elektronisko ierīču, telekomunikāciju iekārtu un to daļu vairumtirdzniecība (46.52, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība (46.69, versija 2.0) (Datu avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67328029
E-pasts
elko@elkosia.lv
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, "Elektriķi 3"
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, "Piepilsētas"
Farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecība (46.46, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67462367
E-pasts
info@forans.lv

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution