Krišjāņa Valdemāra iela 62, Rīga, LV-1013

56° 57' 59.7929886", 24° 7' 50.9430306"

Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 62
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 66102188
E-pasts
riga@albertcliff.com
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 62
Tirgus un sabiedriskās domas izpēte (73.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 62
Elektrisko mājsaimniecības ierīču vairumtirdzniecība (46.43, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 67885544
E-pasts
latvija@elfa.se
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 62
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 62
Sniegt palīdzību personām, kas ir cietušas no krāpšanas interneta vidē.
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 62
Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība (46.35, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 62
Pārējās transporta palīgdarbības (52.29, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 63588681
E-pasts
info@sennder.com
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 62
Citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (66.19, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Cita monetārā starpniecība (64.19, versija 2.0) (Datu avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67222555
E-pasts
info@transactpro.lv
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 62
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67814848
E-pasts
latvia@ellex.legal
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 62
Likvidēts 08.05.2015
Cita monetārā starpniecība (64.19, versija 2.0) (Datu avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67096200
E-pasts
info@nordea.lv
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 62
Likvidēts 13.06.2018
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 62
Reorganizēts 26.11.2020
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 62
Reorganizēts 02.08.2018
Pārējā apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu papildinoša darbība (66.29, versija 2.0) (Datu avots: VID)
E-pasts
info@luminor.lv
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 62
Likvidēts 13.07.2018
Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.99, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 62
Likvidēts 04.10.2021
Pasargāt, kalpot, veicināt un aizstāvēt savu biedru kopīgās intereses, konkrēti ieskaitot:
Biedru tiesību un interešu aizstāvēšana tabakas izstrādājumu ražošanā, importā un pārdošanā;
Biedru tiesību un interešu aizstāvēšana attiecībā uz tabakas nozari regulējošajiem noteikumiem, ekonomiskajiem un sabiedriskiem jautājumiem, kas ietekmē vai var ietekmēt tabakas nozari, piemēram, nodokļu struktūra un ietekmes sfēra, mārketinga brīvība un preču zīmju aizsardzība;
Biedru interešu un tiesību pārstāvniecība un aizstāvēšana valsts institūcijās, politiskajās institūcijās un valsts mēroga vai starptautiskās organizācijās (gan valsts, gan privātajās);
Vispārīgas informācijas apmaiņa starp biedriem un foruma nodrošināšana, lai tie varētu paust savus viedokļus par jautājumiem, kas attiecas uz likumdošanu un tās piemērošanu;
Pozitīva tabakas nozares tēla popularizēšana sabiedrībā un tās interešu aizstāvība ar informācijas un kontaktu palīdzību;
Biedru informēšana par visiem jautājumiem, kas attiecas uz tabakas nozari.
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 62
Likvidēts 28.01.2020
veicināt filantropiju un mecenātismu Latvijā, atbalstot sociāli atbildīgu rīcību un sabiedriska labuma mērķu sasniegšanu. Fonda labdarības aktivitātes īpaši tiek pievērstas:
- izglītībai un zinātnei;
- sociāli neaizsargāto sabiedrības slāņu atbalstam, ārstēšanai, dzīves apstākļu uzlabošanai;
- bērniem un jauniešiem;
- mākslai un kultūrai.

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution