Krišjāņa Barona iela 14, Liepāja, LV-3401

56° 30' 16.99722684", 20° 59' 54.9055212"

Rehabilitācijas centrs
Krišjāņa Barona iela 14, Liepāja, LV-3401
rehabilitācijas kompleksa izveide;
veidot un realizēt bērnu ar īpašām vajadzībām rehabilitācijas un socializācijas programmas Liepājas rajonā un Latvijā;
veidot atbalsta sistēmu ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām;
veicināt sabiedrības izpratni un toleranci par dažādām atšķirīgām cilvēku grupām;
ziedojumu, sponsoru, atbalstītāju piesaistīāsna Biedrības mērķu sasniegšanai
sociālās un sabiedriskās labklājības veicināšana;
veicināt sociālo pakalpojumu daudzveidību, pieejamību;
celt sociālās jomas darbinieku kapacitāti;
brīvprātīgā darba veicināšana;
alternatīvo, sociālo un inovatīvo pakalpojumu ieviešana un realizēšana:
- paleatīvā aprūpe;
- psihosociālā motivēšana (grupās un individuāli) un psihosociālā rehabilitācija;
- animalterapijas (t.sk. hipoterapija, kanisterapijas u.c.);
- māla, smilšu, mūzikas, pasaku u.c. terapijas;
- Glenna Domana metodes ieviešana (psihosociālais atbalsts vecāku apmācība);
- fizioterapija, psihoterapija, psihologs u.c. terapijas un speciālisti;
- jaunu, inovatīvu terapiju palīglīdzekļu ieviešana Latvijas Republikā;
organizēt kultūras pasākumus bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm;
kultūras attīstības veicināšana;
nometņu vadīšana un organizēšana;
Mini ZOO izveide Biedrības uzstādīto mērķu sasniegšanai;
labiekārtot un piemērot apkārtējo vidi bērniem ar īpašām vajadzībām;
saimnieciskās darbības un sociālās uzņēmējdarbības veikšana Biedrības uzstādīto mērķu sasniegšanai;
juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sniegšana.
Telefons
+371 28333920
E-pasts
info@dizvanagi.lv
BIROJS
Izslēgts 20.08.2015
Krišjāņa Barona iela 14, Liepāja, LV-3401
Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (55.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
BIROJS
Izslēgts 08.08.2023
Krišjāņa Barona iela 14, Liepāja, LV-3401
Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (55.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 26333332
E-pasts
hotelhelvita@inbox.lv
LIEPĀJAS PILSĒTAS KOMITEJA
Izslēgts 04.06.2009
Krišjāņa Barona iela 14, Liepāja, LV-3401
Īstenot SSKSP kustības pamatprincipus un pamatuzdevumus Latvijas Republikas teritorijā un ārpus tās, t.sk.:
1.popularizēt starptautiskās humanitārās tiesības un SSKSP kustības pamatprincipus;
2.sadarboties ar valsts institūcijām, lai nodrošinātu starptautisko humanitāro tiesību ievērošanu un aizsargātu Sarkanā Krusta, Sarkanā Pusmēness un Sarkanā Kristāla emblēmas;
3.reaģēt ārkārtas situācijās (t.sk. bruņotos konfliktos jomās, ko nosaka Ženēvas konvencijas) un sniegt palīdzību ikvienam cietušajam - gan civiliedzīvotājam, gan militārpersonai;
4.iesaistīt iedzīvotājus pirmās palīdzības sniegšanā;
5.sekmēt sociālo integrāciju, attīstot un sniedzot palīdzību iedzīvotājiem sociālajā jomā;
6.aktīvi līdzdarboties veselības veicināšanas jomā, t.sk., popularizēt veselīgu dzīvesveidu, infekciju un citu slimību profilaksi;
7.radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālajai un radošajai attīstībai, atbalstot un veicinot jauniešu iniciatīvu, nodrošinot nepieciešamās informācijas pieejamību un iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes un zināšanas neformālās izglītības veidā;
8.nodrošināt LSK meklēšanas dienesta darbu;
9.popularizēt un attīstīt bezatlīdzības asins donoru kustību;
10.veicināt mūžizglītību visās iedzīvotāju vecuma un sociālajās grupās;
11.sadarboties ar SSKSP kustības dalībniekiem;
12.nodrošināt cilvēku ar invaliditāti, t.sk., redzes invaliditāti, pamatvajadzības un veicināt viņu integrāciju sabiedrībā;
13.iesaistīt LSK darbībā brīvprātīgos, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus par brīvprātīgo darbu;
14.īstenot citus uzdevumus atbilstoši LSK kongresa apstiprinātajai stratēģijai.
Telefons
+371 67336651

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution