• lv
Latvija

Krasta iela 105A, Rīga, LV-1019

56° 55' 16.81320576", 24° 10' 6.8926990800001"

Association for better Lifestyle
Rīga, Krasta iela 105A
Cilvēku piesaiste buru sportam un ūdens motosportam
Buru sporta un ūdens motosporta popularizēšana
Veselīgas atpūtas organizēšana
u.c.veida darbība, kas saistīta ar buru sporta un ūdens motosporta attīstīšanu
Telefons
+371 67788036
Fly down wind
Rīga, Krasta iela 105A
Cilvēku piesaiste buru sportam
Buru sporta un ūdens sporta popularizēšana
Veselīgas atpūtas organizēšana
U.c.veida darbība, kas saistīta ar buru sporta un ūdens sporta attīstīšanu.
Telefons
+371 67788036
GlassBurg, SIA
Rīga, Krasta iela 105A
Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 25602303
Granabs
Rīga, Krasta iela 105A
Cilvēku piesaiste buru sportam un ūdens motosportam;
Aktīva dzīvesveida popularizēšana;
Veselīgas atpūtas organizēšana, nodarbības ar daivingu, ūdens slēpošana, jūras zvejošana, zemūdens medības
Telefons
+371 67788036
InEurope
Rīga, Krasta iela 105A
Nodrošināt atbalstu legālajiem imigrantiem un trešo valstu pilsoņiem ES un Latvijas integrācijas procesā;
Sniegt informāciju un konsultācijas trešo valstu pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem par aktuālajiem integrācijas jautājumiem (izglītību, nodarbinātību, veselības aprūpi u.c.);
Nodrošināt atbalstu legālajiem imigrantiem un trešo valstu pilsoņiem:
- sociālās palīdzības jomā;
- nodarbinātības jomā;
- migrācijas jomā;
- īres jautājumos, kas saistīti ar mājokli;
- ģimenes tiesības (ģimenes apvienošana) jomā;
- izglītības un izglītības dokumentu legalizācijas un atzīšanas jomā;
- biznesa uzsākšana (ar komercdarbību, uzņēmējdarbību un nodokļu politiku saistīti jautājumi);
Attīstīt sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskām un kristīgām organizācijām Latvijā un pasaulē;
Sekmēt cilvēktiesību ievērošanu un atbalsta sniegšanu organizācijām, kas veicina cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu;
Sabiedrības iesaistīšana un apvienošana savstarpējās palīdzības iespēju rašanai un izmantošanai, nodrošinot integrācijas procesu;
Bezmaksas tulkošanas pakalpojums (kontaktiem ar namīpašniekiem, atverot bankas kontu un citos gadījumos), gan speciālistiem, kuri strādā ar trešo valstu pilsoņiem (pašvaldību darbiniekiem, medicīnas un izglītības jomas speciālistiem).
Telefons
+371 29828518
IZGLĪTĪBAS TEHNOLOĢIJU ASOCIĀCIJA
Rīga, Krasta iela 105A
Ar savu darbu veicināt un stiprināt demogrāfiskas, uz pamata mērķi orientētas un katram cilvēkam brīvi pieejamas kompleksas izglītību un apmācību atbalstošu tehnoloģiju vides attīstību Latvijas Republikā;
iesaistīt un apvienot izglītības nozares pilnveidē ieinteresētās fiziskās personas, juridiskās personas un tiesībspējīgas personālsabiedrības;
veidot sadarbību ar citām institūcijām, kuru darbību ir saistītas ar izglītību un apmācību atbalstošu tehnoloģiju vides attīstību Latvijas Republikā.
Telefons
+371 25448019
Karšu izdevniecība Jāņa sēta, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Krasta iela 105A
Grāmatu izdošana (22.11, versija 1.0) (Avots: CSP)
Grāmatu izdošana (58.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Citi izdevējdarbības veidi (58.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67317540
+371 67092277
+371 67317546
E-pasts
kartografi@kartes.lv
Latvijas Nacionālā atlanta atbalsta biedrība
Rīga, Krasta iela 105A
veicināt Latvijas Nacionālā atlanta radīšanu uz izdošanu, tādējādi attīstot Latvijas valsts kultūras mantojumu un veicinot Latvijas sabiedrības izglītošanu. Telefons
+371 67287361
Mappost, SIA
Rīga, Krasta iela 105A
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: VID)
MG Alliance, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Krasta iela 105A
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Northmaps, SIA
Rīga, Krasta iela 105A
Citi izdevējdarbības veidi (58.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67317540
Passing Wind
Rīga, Krasta iela 105A
Cilvēku piesaiste buru sportam un ūdens motosportam.
Buru sporta un ūdens motosporta popularizēšana.
Veselīgas atpūtas organizēšana.
U.c. veida darbība, kas saistīta ar buru sporta un ūdens motosporta attīstīšanu.
Telefons
+371 67788036
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "West Nautical", Ārvalsts komersanta pārstāvniecība
Rīga, Krasta iela 105A
1.Jūras un upju kuģu, laivu, citu mašīnu un iekārtu, to ekspluatācijas materiālu un piederumu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības organizācija;2.Sporta un tūrisma kuģu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumu sniegšana;3.Kuģu, peldošo platformu un konstrukciju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumu sniegšana, pārbūve un sagriešana metāllūžņos:4.Savu un frahtētu (tostarp nomātu) kuģu un citu transportlīdzekļu ekspluatācija.
VEKTOR LV, SIA
Rīga, Krasta iela 105A
Pārējās transporta palīgdarbības (52.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Verifone Baltic, SIA
Rīga, Krasta iela 105A
Biroja mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība (51.64, versija 1.0) (Avots: CSP)
Citu biroja mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība (51.85, versija 1.1) (Avots: CSP)
Pārējā vairumtirdzniecība (51.90, versija 1.1) (Avots: CSP)
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: CSP)
Citu biroja ierīču un iekārtu vairumtirdzniecība (46.66, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67251111
+371 67251111 Tehniskais atbalsts
E-pasts
verifonelv@verifone.com
VIVA YACHTING
Rīga, Krasta iela 105A
Cilvēku piesaiste buru sportam;
buru sporta popularizēšana;
veselīgas atpūtas organizēšana;
u.c. veida darbība, kas saistīta ar buru sporta attīstīšanu.
Telefons
+371 67788036
AM MANAGEMENT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Krasta iela 105a
Likvidēts 25.05.2015
Mājsaimniecības elektroierīču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.54, versija 2.0) (Avots: CSP)
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: CSP, GP)
BETI & KO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Krasta iela 105a
Reorganizēts 04.05.2000
Vairumtirdzniecība un komisijas tirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus (51, versija 1.0) (Avots: UR)
Telefons
+371 67109402
+371 67109442
KURZEMES ELEKTRONIKA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Krasta iela 105a
Reorganizēts 04.01.2008
Mājsaimniecības elektropiederumu un radio un televīzijas preču mazumtirdzniecība (52.45, versija 1.0) (Avots: CSP)
Vairumtirdzniecība un komisijas tirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus (51, versija 1.0) (Avots: UR)
Latvijas Industriālās tehnikas tirgotāju asociācija
Rīga, Krasta iela 105A
Likvidēts 04.07.2018
Apvienot industriālās tehnikas tirgotāju nozarē darbojošās uzņēmējsabiedrības, lai veiktu mārķtiecīgu un saskaņotu darbu, kas veicinātu Latvijas Republikā un Eiropas Savienības valstīs noteiktiem standartiem atbilstošas industriālās tehnikas tirdzniecību
LIEPĀJAS ELEKTRONIKA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Krasta iela 105a
Reorganizēts 04.01.2008
Mājsaimniecības elektropiederumu un radio un televīzijas preču mazumtirdzniecība (52.45, versija 1.0) (Avots: CSP)
Vairumtirdzniecība un komisijas tirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus (51, versija 1.0) (Avots: UR)
Telefons
+371 67109486
OSS Latvija, SIA
Rīga, Krasta iela 105a
Likvidēts 20.07.2010
RD 3, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Krasta iela 105a
Reorganizēts 03.01.2001
Mājsaimniecības elektropiederumu un radio un televīzijas preču mazumtirdzniecība (52.45, versija 1.0) (Avots: CSP)
Vairumtirdzniecība un komisijas tirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus (51, versija 1.0) (Avots: UR)
Telefons
+371 67109442
RD C, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Krasta iela 105a
Reorganizēts 11.05.2000
Elektriskās sadzīves aparatūras un iekārtu ražošana (29.71, versija 1.0) (Avots: UR)
RD INTERNATIONAL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Krasta iela 105a
Reorganizēts 31.10.2007
Mājsaimniecības elektropiederumu un radio un televīzijas preču vairumtirdzniecība (51.43, versija 1.0) (Avots: CSP)
Pārējā kredītu izsniegšana (65.22, versija 1.0) (Avots: CSP)
Darbība rēķinvedības, grāmatvedības un auditorpakalpojumu sfērā; konsultēšana nodokļu jautājumos (74.12, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67109472
RD INVESTMENT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Krasta iela 105a
Reorganizēts 01.06.2000
Pārējā naudas starpniecība (65.12, versija 1.0) (Avots: UR)
R & D KARE INTERNATIONAL, INC., Ārvalstu komersanta (organizācijas) pārstāvniecība
Rīga, Krasta iela 105a, 3.stāvs
Likvidēts 24.01.2007
TIRDZNIECĪBA, PREČU IMPORTS UN EKSPORTS, STARPNIEKA DARBĪBA, FINANSIĀLĀ UN INVESTĪCIJU DARBĪBA Telefons
+371 67109410
SALDUS ELEKTRONIKA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Krasta iela 105a
Reorganizēts 04.01.2008
Mājsaimniecības elektropiederumu un radio un televīzijas preču mazumtirdzniecība (52.45, versija 1.0) (Avots: CSP)
Vairumtirdzniecība un komisijas tirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus (51, versija 1.0) (Avots: UR)
Telefons
+371 67109486
SIA RD STANDARTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Krasta iela 105a
Reorganizēts 30.11.2001
Pārējo mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība (51.47, versija 1.0) (Avots: CSP)
Elektriskās sadzīves aparatūras un iekārtu ražošana (29.71, versija 1.0) (Avots: UR)
Telefons
+371 67109494
STA Smile, SIA
Rīga, Krasta iela 105A
Likvidēts 09.03.2016
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju vadības pakalpojumi (70.21, versija 2.0) (Avots: CSP, GP)
Lauksaimniecības izejvielu, dzīvu lopu, tekstilizejvielu un pusfabrikātu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.11, versija 2.0) (Avots: GP)