Krāsotāju iela 2D - 5, Rīga, LV-1009

56° 57' 12.50257968", 24° 8' 34.26514152"

Rīga, Krāsotāju iela 2D - 5
Attīstot ilgtspējīgu medību saimniecību un efektīvi apsaimniekojot Biedrības rīcībā esošās medību platības t.sk. sargājot laukus un mežus no medījamo dzīvnieku radītiem postījumiem, pārstāvot mednieku intereses un organizējot ar medībām saistītus pasākumus, nodrošināt Biedrības biedriem iespējas medīt;
Izkopjot un pilnveidojot vietējās medību tradīcijas un ētiku, organizējot ar medībām, sportu, izstādes, seminārus, atpūtu un kultūru saistītus pasākumus t.sk. iesaistot arī vietējos iedzīvotājus, sekmēt vietējo apkaimju attīstību, medījumu produkcija un tā pagatavošana;
Veicināt un atbalstīt videi draudzīgu atpūtu un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu t.sk. veicinot sabiedrības informētību par medībām un to lomu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, veicināt pozitīvu medību un mednieku tēla radīšanu sabiedrībā;
Atbalstīt un pēc iespējas piedalīties pasākumos dzīvnieku populācijas un bioloģiskās daudzveidības monitoringa, to aizsardzības un zinātniskās izpētes pasākumos;
Iesaistīt Biedrības Biedrus medījamo dzīvnieku aizsardzībā, vairošanā un populāciju bagātināšanā;
Organizēt likumiem atbilstošu medīšanu, atļautu medīšanas veidu pielietošanu;
Organizēt mednieku kvalifikācijas celšanu, īpaši jauno mednieku apmācību, kā arī Latvijas iedzīvotāju izglītošanu jautājumos;
Organizēt medību trofeju uzskaiti, popularizēšanu un aizsardzību;
Iespēju robežās sniegt palīdzību Valsts un Pašvaldību institūcijām medījamo dzīvnieku ierobežošanai postījumu vietās;
Veicināt medību tūrisma attīstību.
Rīga, Krāsotāju iela 2D - 5
Nodrošināt tās pārvaldīšanā nodotā dzīvojamā nama Rīgā, Krāsotāju ielā 2, Krāsotāju iela 2b, Krāsotāju iela 2c, Krāsotāju iela 2d un tai pieguļošo zemes gabalu (turpmāk - Nekustamais īpašums) pienācīgu uzturēšanu, tehnisko ekspluatāciju, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemāju teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu.
Biedrībai ir tiesības papilddarbības veidā veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu, kā arī veikt citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu biedrības mērķus.
Rīga, Krāsotāju iela 2D - 5
Krāsotāju un stiklinieku darbi (43.34, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Krāsotāju iela 2D - 5
Likvidēts 06.05.2022
Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos (47.79, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution