• lv

Krāslavas novads

55° 53' 42.52704", 27° 10' 53.24772"

BĒRZIŅI, Zemnieku saimniecība
Krāslavas nov., Robežnieku pag.
lauksaimniecības produktu ražošana
BĒRZKALNE, Zemnieku saimniecība
Krāslavas nov., Krāslavas pag.
lauksaimniecības produktu iegāde, pārstrāde un realizācija
lauksaimniecības produktu ražošana
u.c. statūtos paredzētā darbība
BĒRZU BIRZE, Zemnieku saimniecība
Krāslavas nov., Kalniešu pag., Kalnieši
lauksaimniecības produktu ražošana u.c.
BĒRZU KALNI, Kombuļu pagasta zemnieku saimniecība
Krāslavas nov., Kombuļu pag., Virveliškas, "Bērzu kalni"
BEVI ART, SIA
Krāslavas nov., Krāslava, Sila iela 33
Apmetēju darbi (43.31, versija 2.0) (Avots: VID)
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29104420
Big telecom, SIA
Krāslavas nov., Krāslava, Skolas iela 7
Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi (61.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Citi telekomunikācijas pakalpojumi (61.90, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26442774
BIRZSTALIŅAS, Izvaltas pagasta zemnieku saimniecība
Krāslavas nov., Izvaltas pag., Undrukāni, "Birzstaliņas"
BIRZTALAS, Ūdrīšu pagasta zemnieku saimniecība
Krāslavas nov., Ūdrīšu pag., Lielie Muļķi, "Birztalas"
lauksaimniecības produktu ražošana
BIRZTALIŅAS, Aulejas pagasta zemnieku saimniecība
Krāslavas nov., Aulejas pag., Kalviši, "Birztaliņas"
Bite-Ē, IK
Krāslavas nov., Krāslava, Jeremejeva iela 6
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: CSP)
BITS
Krāslavas nov., Krāslava, Skolas iela 7
Lokalizēt un popularizēt atvērtā koda projektu un produktu esamību Latvijas tirgū, ieviešot tos Latvijas uzņēmumos, valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī privātpersonu lokā.Izveidot un uzturēt lokalizēto atvērtā koda projektu spoguļserveri Latvijā. Telefons
+371 29276298
Blessgrain, SIA
Krāslavas nov., Kaplavas pag., Kaplava, Kaplavas iela 5
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Bojāriņi, Kombuļu pagasta zemnieku saimniecība
Krāslavas nov., Kombuļu pag., Cimoškas, "Bojāriņi"
Boltas zivs
Krāslavas nov., Krāslavas pag., Miglāni, "Laimiņas"
1.attīstīt zivsaimniecību, papildināt zivju krājumus Boltas ezerā, daudzveidojot zivju sugas;2.iesaistīt savus biedrus zivju krājumu aizsardzībā;3.organizēt likumīgu un noteikumiem atbilstošu makšķerēšanu ar pieļaujamajiem zvejas rīkiem;4.izkopt un pilnveidot makšķerēšanas tradīcijas un ētiku;5.pārstāvēt makšķernieku intereses, aizstāvēt viņu likumīgās prasības, iniciatīvas valsts institūcijās, organizācijas;6.palīdzēt valsts iestādēm apkopot datus par nelikumīgo makšķerēšanu;7.realizēt zivsaimniecības noteikumu ievērošanu Boltas ezerā;8.veicināt tūrisma attīstībai labvēlīgu vidi un sekmēt ilgtspējīgas un vidi saudzējošas tūrisma nozares attīstību; attīstīt, veidot tūrisma produktus un infrastruktūru; piesaistīt tūrisma attīstībai dažādu ārvalstu fondu un projektu līdzekļus. Telefons
+371 25243072
BOLTI, SIA
Krāslavas nov., Kombuļu pag., Kropiškas, "Laiciņi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28346338
BORNES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Krāslavas nov., Kaplavas pag., Vecborne, "Bornes baznīca"
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;regulāri noturēt dievkalpojumus;gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas;piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
BOROVKAS DIEVMĀTES ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Krāslavas nov., Ūdrīšu pag., Borovka, "Borovkas draudze"
Sasniegt Romas katoļu Baznīcas sūtībai atbilstošus mērķus, kas attiecas uz dievbijību, apustulāta un žēlsirdības darbiem, garīgiem vai laicīgiem
BOTTLNET, SIA
Krāslavas nov., Robežnieku pag., Robežnieki, Jaunatnes iela 3 - 18
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: VID)
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
brāli Vanagi, IK
Krāslavas nov., Krāslava, Jeremejeva iela 16
Galdnieku darbi (43.32, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
BRIEŽI, Ūdrīšu pagasta zemnieku saimniecība
Krāslavas nov., Ūdrīšu pag., Bancāni, "Brieži"
BRĪNUMS, Zemnieku saimniecība
Krāslavas nov., Ūdrīšu pag.
lauksaimniecības produktu ražošana
BROKS DTL, SIA
Krāslavas nov., Izvaltas pag., Sprūģi, "Broki"
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29939688
BRŪNUĻI, Kalniešu pagasta zemnieku saimniecība
Krāslavas nov., Kalniešu pag., Dorotpole, "Brūnuļi"
BUČAS, Indras pagasta zemnieku saimniecība
Krāslavas nov., Krāslava, Vasarnieku iela 11
Bučas K, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krāslavas nov., Krāslava, Rīgas iela 55A
Pulksteņu un juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.77, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Budena, SIA
Krāslavas nov., Izvaltas pag., Izvalta, Skolas iela 8
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65624421
+371 26674684
Caspian fish, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krāslavas nov., Kalniešu pag., Silovi, "Amina"
Holdingkompāniju darbība (64.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26686172
Castels Construction, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krāslavas nov., Krāslava, Sporta iela 2 k-3 - 22
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: GP2014, CSP)
Telefons
+371 26646564
E-pasts
castels_construction@inbox.lv
ČČ, SIA
Krāslavas nov., Krāslava, Indras iela 30
Koka taras ražošana (16.24, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
CEĻMALAS, Zemnieku saimniecība
Krāslavas nov., Izvaltas pag., Lielie Trūļi, "Ceļmalas"
lauksaimniecības produktu ražošana