Krāslavas iela 5, Rēzekne, LV-4601

56° 30' 0.77373180000018", 27° 20' 4.47950148"

Rēzekne, Krāslavas iela 5
uzturēt esošās, dibināt jaunas un atjaunot vecās brīvi pieejamās dievkalpošanas un reliģisku sapulču vietas/sinagogas/, organizēt dievkalpojumus, palīdzēt draudzes locekļiem pildīt jūdu /Mozus/ ticības priekšrakstus, izplatīt ebreju tautības pilsoņu starpā tradīcijas, kultūru, organizēt lekcijas un mācību kursus, nodibināt bibliotēku, sniegt sociālo palīdzību, veicināt kontaktus ar Latvijas un ārvalstu ebreju kopienām un draudzēm

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution