Krāslava, Krāslavas novads

55° 53' 41.1684", 27° 9' 45.9468"

Krāslavas Bērnu un jauniešu centrs
Krāslavas nov., Krāslava, Rīgas iela 26
Telefons
+37129661865
E-pasts
bjc@kraslava.lv
Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskola
Krāslavas nov., Krāslava, Rēzeknes iela 39
Telefons
+37165622771
E-pasts
ceslava5@inbox.lv
Krāslavas kultūras nams
Krāslavas nov., Krāslava, Rīgas iela 26
Telefons
+37165681487
E-pasts
valda.timule@gmail.com
Krāslavas Mākslas skola
Krāslavas nov., Krāslava, Raiņa iela 6
Telefons
+37165681164
E-pasts
kmakslasskola@inbox.lv
Krāslavas Mūzikas skola
Krāslavas nov., Krāslava, Rēzeknes iela 4
Telefons
+37165622408
E-pasts
kraslavas.muz.sk@inbox.lv
Krāslavas novada bāriņtiesa
Krāslavas nov., Krāslava, Grāfu Plāteru iela 6
Telefons
+37165623319
E-pasts
barintiesa@kraslava.lv
Krāslavas novada būvvalde
Krāslavas nov., Krāslava, Skolas iela 7
Telefons
+37165620274
Krāslavas novada centrālā bibliotēka
Krāslavas nov., Krāslava, Dīķu iela 5
Telefons
+37165624096
E-pasts
kraslbibl@apollo.lv
Krāslavas novada dome
Krāslavas nov., Krāslava, Rīgas iela 51
Telefons
+37165624383
E-pasts
dome@kraslava.lv
Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Krāslavas nov., Krāslava, Brīvības iela 13
Telefons
+37165624185
E-pasts
dzimtsaraksti@kraslava.lv
Krāslavas novada Izglītības pārvalde
Krāslavas nov., Krāslava, Skolas iela 7
Telefons
+37165620025
E-pasts
izglitiba@kraslava.lv
Krāslavas novada pašvaldības aģentūra "Krāslavas slimokase"
Krāslavas nov., Krāslava, Rīgas iela 159
Telefons
+37165622835
E-pasts
slimokase@kraslava.lv
KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LABIEKĀRTOŠANA K"
Krāslavas nov., Krāslava, Sporta iela 10
Telefons
+37165620227
E-pasts
lk@kraslava.lv
Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Krāslavas nov., Krāslava, Grāfu Plāteru iela 6
Telefons
+37165622528
E-pasts
socagentura@kraslava.lv
Krāslavas novada pašvaldības policija
Krāslavas nov., Krāslava, Dīķu iela 5
Telefons
+37165622907
E-pasts
pasvaldibas.policija@kraslava.lv
Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis"
Krāslavas nov., Krāslava, Aronsona iela 1
Telefons
+37165622249
E-pasts
pii.piladzitis@inbox.lv
Krāslavas novada vēlēšanu komisija
Krāslavas nov., Krāslava, Rīgas iela 51
Telefons
+37129496549
E-pasts
dome@kraslava.lv
Krāslavas pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte"
Krāslavas nov., Krāslava, Ezera iela 15
Telefons
+37165622582
E-pasts
olehvik@inbox.lv
Krāslavas Sporta skola
Krāslavas nov., Krāslava, Rīgas iela 26
Telefons
+37165622722
E-pasts
sportaskola@kraslava.lv
Krāslavas Valsts ģimnāzija
Krāslavas nov., Krāslava, Raiņa iela 25
Telefons
+37165622095
E-pasts
kvg@kraslava.lv
Krāslavas Varavīksnes vidusskola
Krāslavas nov., Krāslava, N. Rancāna iela 4
Telefons
+37165681468
E-pasts
skola@varaviksne.lv
Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs
Krāslavas nov., Krāslava, Pils iela 8
Telefons
+37165623586
E-pasts
kraslavas_muzejs@inbox.lv
MŪSMĀJAS Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrs
Krāslavas nov., Krāslava, Pils iela 5
Telefons
+37165622900
E-pasts
kmusmajas@apollo.lv
PRIEDES veco ļaužu pansionāts
Krāslavas nov., Krāslava, Rīgas iela 159
Telefons
+37165681635
E-pasts
kraslhospital@inbox.lv
Zvērināta notāre Meldra Kaļva
Krāslavas nov., Krāslava, Lāčplēša iela 5
Telefons
+37128363891
E-pasts
Meldra.Kalva@LatvijasNotars.lv
Zvērināta tiesu izpildītāja Kristīne Meldere
Krāslavas nov., Krāslava, Rēzeknes iela 33A
E-pasts
kristine.meldere@lzti.lv
Krāslavas pamatskola
Krāslavas nov., Krāslava, Pils iela 5
Likvidēts 27.08.2020
Telefons
+37165681471
E-pasts
pamatskola@kraslava.lv