• lv

Kolkas pagasts, Dundagas novads

57° 42' 26.4042", 22° 28' 4.3561199999999"

A.Dobilis zvejnieku saimniecība, Kolkas pagasta
Dundagas nov., Kolkas pag., "Kopmītne" 1-10/11
Zvejniecība (05.01, versija 1.0) (Avots: CSP)
Aizupītes, IK
Dundagas nov., Kolkas pag., Pitrags, "Aizupītes"
Alis W, SIA
Dundagas nov., Kolkas pag., Mazirbe, "Vecbunkas"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26153552
Andris P, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dundagas nov., Kolkas pag., Kolka, "Vētras" - 8
Citu mēbeļu ražošana (31.09, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Biedrība Domesnes
Dundagas nov., Kolkas pag., Kolka, "Valkmaļi"
Pētīt un popularizēt Kolkasraga kultūrvēsturisko mantojumu, kas saistīts ar Latvijas un pasaules kuģniecības vēsturi, veicinot ar to saistītus zinātniskus pētījumus, mantojuma pieejamību, sabiedrības izglītošanu un izpratni par to. Telefons
+371 29475692
DINA, Lāča privātuzņēmums
Dundagas nov., Kolkas pag., "Saulrieti"
mežizstrāde
kokmateriālu pārstrāde un realizācija
pārtikas produktu ražošana, pārstrāde un realizācija
Telefons
+371 63247523
DZELMES, Kolkas pagasta zvejnieku saimniecība
Dundagas nov., Kolkas pag., Kolka, "Delfīni" - 15
zivju zveja un realizācija
DZELMES, Zvejnieku saimniecība
Dundagas nov., Kolkas pag., Kolka, "Dzelmes"
Zvejniecība (05.01, versija 1.0) (Avots: CSP)
DZILNAS, Kolkas pagasta zvejnieku saimniecība
Dundagas nov., Kolkas pag., Kolka, "Margrietiņas" - 2
zivju zveja pārstrāde, realizācija
DZINTARIŅI, Kolkas pagasta zvejnieku saimniecība
Dundagas nov., Kolkas pag., Vaide, "Lauri"
zvejniecībazzzivju iepirkšana, pārstrāde, realizācijamežizstrādetūrisma pakalpojumivisa veida tirdzniecība
ĒDIENKŪRE, IK
Dundagas nov., Kolkas pag., Kolka, "Dzintarkrasti" - 6
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Ēriks Lihačevs, IK
Dundagas nov., Kolkas pag., Kolka, "Strautmaļi"
Jūras zvejniecība (03.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Ēvažu stāvkrasts
Dundagas nov., Kolkas pag., "Novakari"
Veicināt Ēvažu stāvkrasta un tā apkārtējās teritorijas ilgtspējīgu attīstību un vides aizsardzību;Veicināt Ēvažu stāvkrasta, kā tūrisma objekta, atpazīstamību Latvijā un aiz tās robežām;Atbalstīt videi draudzīgu risinājumu izmantošanu praksē un attīstīt infrastruktūru;Organizēt un īstenot tūrisma, sporta un vides attīstības projektus, kas veicina sabiedrības vides apziņas paaugstināšanos;Sadarboties ar nevalstiskām organizācijām, valsts institūcijām, pašvaldībām un struktūrām privātajā sektorā;Piesaistīt un koordinēt finansiālos, materiālos un cita veida resursus Biedrības mērķu sasniegšanai;Veidot un regulāri atjaunot informatīvos un izziņas materiālus. Telefons
+371 29297797
FORELES, A.Vakuļenko individuālais uzņēmums
Dundagas nov., Kolkas pag., Kolka, "Priedes"
tirdzniecība Telefons
+371 63247115
GALNIEKI, Zvejnieku saimniecība
Dundagas nov., Kolkas pag., Kolka, "Centri"
Starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos (73.12, versija 2.0) (Avots: CSP)
GALNIEKI 1, Kolkas pagasta zvejnieku saimniecība
Dundagas nov., Kolkas pag., "Galnieki"
Zvejniecība (05.01, versija 1.0) (Avots: CSP)
Gelija M, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dundagas nov., Kolkas pag., Sīkrags, "Brikši"
Citu inženiersistēmu montāža (43.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22190821
IT Joma, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dundagas nov., Kolkas pag., Kolka, "Strauti"
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29172814
JAUNLIEPAS A, IK
Dundagas nov., Kolkas pag., "Jaunliepas"
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29, versija 2.0) (Avots: CSP)
JŪRKRASTI, Zvejnieku saimniecība
Dundagas nov., Kolkas pag., Kolka, "Jūrkrasti"
Mežsaimniecība un kokmateriālu sagatavošana (02.01, versija 1.1) (Avots: CSP)
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
JŪRKRASTI, Šicas individuālais uzņēmums
Dundagas nov., Kolkas pag., Kolka, "Jūrkrasti"
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 63247559
JŪRMALNIEKI AI, IK
Dundagas nov., Kolkas pag., Kolka, "Ziediņi"
Koka taras ražošana (16.24, versija 2.0) (Avots: CSP)
Kolka, IK
Dundagas nov., Kolkas pag., Kolka, "Kalnupji"
KOLKAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Dundagas nov., Kolkas pag., Kolka, "Kolkas luteriskā baznīca"
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;
regulāri noturēt dievkalpojumus;
gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;
rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;
veikt diakonijas un misijas darbu;
sniegt kristīgās izglītības iespējas;
piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;
dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
KOLKAS JŪRAS ZVAIGZNES DIEVMĀTES ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Dundagas nov., Kolkas pag., Kolka, "Katoļu baznīca"
Apliecināt, izplatīt un realizēt Romas- katoļu Baznīcas mācību
KOLKAS KRISTUS DZIMŠANAS PAREIZTICĪGO DRAUDZE
Dundagas nov., Kolkas pag., Kolka, "Kolkas pareizticīgo baznīca"
Mērķis ir, lai pareizticīgie kristieši, apvienojušies kristīgā ticībā, lūgšanās, Noslēpumos (Sakramentos), Kristus mācībā un Baznīcas disciplīnā, palīdzētu viens otram sasniegt dvēseles pestīšanu ar kristīgām pamācībām, tikumīgu dzīvi un kristīgu labdarību, rūpētos par sava klēra, draudzes vajadzībām un arī par visas Latvijas Pareizticīgās Baznīcas vajadzībām.
KOLKAS MAKŠĶERNIEKU KLUBS, Biedrība
Dundagas nov., Kolkas pag., Kolka, "Brigas"
Veicināt makšķerēšanas sporta attīstību Kolkas pagastā, Dundagas novadā un sadarbību ar citām organizācijām, valsts un pašvaldību institūcijām. Latvijas zivju krājumu saglabāšana un atjaunošana. Veicināt ar makšķerēšanu saistītas apkārtējās vides sakopšnanu un uzturēšanu. Piesaistīt finanšu, materiālos un intelektuālos līdzekļus biedrības interešu sasniegšanai. Radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu un pieaugušo brīvā laika pavadīšanai. Aktivizēt sadarbību ar piekrastes zvejniekiem. Veicināt kontaktu dibināšanu ar citām makšķernieku organizācijām Latvijā un ārzemēs. Pārstāvēt makšķernieku kluba un Kolkas intereses nacionālā un starptautiskā līmenī. Telefons
+371 29323048
Kolkas radošā grupa, Biedrība
Dundagas nov., Kolkas pag.
Veicināt kultūrvides attīstību Kolkas pagastā un sadarbību ar citām organizācijām, valsts un pašvaldību institūcijām.
Aktivizēt Kolkas pagasta iedzīvotājus, iesaistot pagasta sabiedriskajos procesos, dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Telefons
+371 26424076
KOLKASRAGS, SIA
Dundagas nov., Kolkas pag., Kolka, "Brigas"
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Sauszemes transporta palīgdarbības (52.21, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67094400
Kolkas sporta klubs
Dundagas nov., Kolkas pag., Kolka, "Kristi"
Veicināt sporta dzīves un aktivitāšu organizēšanu un attīstību Kolkas pagastā;
Veicināt dažādu sporta veidu attīstību Kolkas pagastā, radot nepieciešamos apstākļus dažāda veida sporta aktivitātēm, izglītības nodarbībām, treniņiem un sacensībām dažāda vecuma cilvēkiem ar atšķirīgu pieredzi un prasmēm;
Rūpēties par Kolkas pagasta prestiža celšanu komandas sporta veidos;
iespēju robežās atbalstīt cita veida atpūtas un izklaides aktivitātes un apkārtējās vides labiekārtošanā Kolkas pagastā.
Telefons
+371 29813489