• lv

Kokneses novads

56° 43' 14.0016", 25° 29' 21.80724"

SMAIDAS, Kokneses pagasta Z.Paulānes zemnieku saimniecība
Aizkraukles rajons, Kokneses pagasts, "Smaidas"
Likvidēts 21.07.1998
lauksaimniecības produktu ražošana
mežizstrāde
kokapstrāde
tirdzniecība
Telefons
+371 5161457
SNIEDZES, Iršu pagasta V.Skladņeva zemnieku saimniecība
Aizkraukles rajons, Iršu pagasts, "Sniedzes"
Likvidēts 10.05.2006
SPILVAS, Zemnieku saimniecība Kokneses pagastā Aizkraukles rajonā
Kokneses nov., Kokneses pag., "Spilvas"
Likvidēts 22.05.2018
lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde un realizācija
mežizstrāde
SPRĪDĪŠI, Bebru pagasta L.Šmita zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Bebru pag., "Sprīdīši"
Likvidēts 12.10.2016
STH, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles rajons, Kokneses pagasts, Koknese, Blaumaņa iela 2-1
Likvidēts 27.07.2005
Kravu transports ar automobiļiem (60.24, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65122314
STRAUMĒNI, Kokneses ciemata Dz.Kalniņa zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Kokneses pag., "Straumēni"
Likvidēts 22.12.2014
STRAUTMANS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles rajons, Bebru pagasts, "Gravas"
Likvidēts 15.09.2004
STRAZDI, Kokneses pagasta E.Skopāna zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Kokneses pag., "Strazdi"
Likvidēts 03.06.2016
STRAZDI, Aizkraukles rajona Bebru pagasta zemnieku saimniecība
Aizkraukles rajons, Bebru pagasts, "Strazdi"
Likvidēts 08.08.2000
biškopība un tirdzniecība
veikalu atvēršana
ārstniecisko biškopības u.c. preparātu tirdzniecība
STŪRES, Bebru pagasta M.Ābeles zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Bebru pag., "Stūres"
Likvidēts 03.12.2015
STŪRI, Kokneses pagasta M.Valaiņa zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, "Stūri"
Likvidēts 08.06.2017
lopkopība
SURMĪŠI, Iršu pagasta J.Keiša zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Iršu pag., "Surmīši"
Likvidēts 26.07.2011
SVAMPĒNI, Kokneses pagasta Dz.Gaideles zemnieku saimniecība
Aizkraukles rajons, Kokneses pagasts, "Svampēni"
Likvidēts 29.05.2008
TAGADNE NĀKOTNEI, Sabiedriskā organizācija
Aizkraukles rajons, Kokneses pagasts, Koknese, "Bormaņi" Kokneses speciālā internātskola
Likvidēts 08.05.2007
Bāreņu un bez vecāku apgādības palikušo maznodrošināto
ģimeņu bērnu un jauniešu atbalsts un iespēju radīšana
izglītībai, profesionālai apmācībai, integrācijai sabiedrībā
un patstāvīgai dzīvei.
TINOLS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles rajons, Bebru pagasts, "Birzgaļi"
Likvidēts 02.01.1998
starpniecība
mazum-, vairumtirdzniecība
komisijas tirdzniecība
valūtas pirkšana un pārdošana
sadzīves pakalpojumi
tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem
u.c. statūtos paredzētā darbība
Tool-Docs, SIA
Kokneses nov., Kokneses pag., "Ataugas 1"
Likvidēts 07.06.2017
Avīžu un kancelejas piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.62, versija 2.0) (Avots: GP2014, CSP)
TROPIŅI, Iršu pagasta L.Birjukovas zemnieku saimniecība
Aizkraukles rajons, Iršu pagasts, "Tropiņi"
Likvidēts 25.07.2006
UGUNSDROŠĪBA, Sabiedriskā organizācija
Aizkraukles rajons, Kokneses pagasts, Koknese, Meža iela 8
Likvidēts 05.11.2007
Organizēt un veikt ugunsdrošības profilakses un propogandas
darbu, ar savu ražošanu un pakalpojumiem veicināt ugunsdroišības stāvokļa
uzlabošanu.
Upītes V, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Indrānu iela 8 - 5
Likvidēts 09.11.2016
Dārzeņu audzēšana (01.13, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Telefons
+371 29482202
+371 28326531
ŪSIŅI, Aizkraukles rajona lauksaimniecības kopdarbības sabiedrība
Aizkraukles rajons, Kokneses pagasts, "Lejas Ūsiņi"
Likvidēts 21.12.1995
lauksaimniecības pakalpojumi
uzņēmumu veidošana
produkcijas transportēšana, pārstrāde, glabāšana
tirdzniecība
remonta-celtniecības darbi
VALKOS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles rajons, Kokneses pagasts, "Robi"
Likvidēts 11.11.1992
celtniecība
kokapstrāde
*lauksaimniecības preču iegāde, pārstrāde un realizācija
*kokmateriālu sagāde
*koka izstrādājumu tirdzniecība
Telefons
+371 65123063
VALNORS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles rajons, Kokneses pagasts, Koknese, Indrānu iela 1-13
Likvidēts 01.08.2005
VECGRANTIŅI, Kokneses ciemata A.Kelleres zemnieku saimniecība
Aizkraukles rajons, Kokneses pagasts, "Vecgrantiņi"
Likvidēts 30.03.1998
mežkopība
zemkopība
VĒJKALNI, Zemnieku saimniecība Bebru pagastā Aizkraukles rajonā
Aizkraukles rajons, Bebru pagasts, "Vējkalni"
Likvidēts 22.06.2004
lauksaimniecības produktu iegāde, pārstrāde un realizācija
veikalu atvēršana
visa veida tirdzniecība
sabiedriskā ēdināšana
starpniecība
komercdarbība
ārējā ekonomiskā darbība
importa un eksporta operācijas
maksas pakalpojumi
VIDZEMES APLIS, Vietējās iniciatīvas un pašapgādes sabiedrība
Aizkraukles rajons, Iršu pagasts, "Kūlēni"
Likvidēts 15.01.2008
Atmodināt līdzcilvēkos ticību, cerību, mīlestību,
aktivizēt iniciatīvu un organizēt ierosmes situācijas,
lai veidotu jaunas struktūras garīgajās, intelektuālajās
un saimnieciskajās jomās, ievērojot un veicinot harmoniskas
attiecības starp personības spējām un sabiedriskajām
izvēles iespējām
VIGA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles rajons, Kokneses pagasts, Koknese, Vērenes iela 22
Likvidēts 19.09.2002
tirdzniecība, tai skaitā komisijas
komercdarbība, t.sk.starpniecība
brokeru darbība
zvejniecība
ārējā ekonomiskā darbība
starpniecība eksporta un importa operācijās
tautas patēriņa preču ražošana, iepirkšana un realizācija
lauksaimniecības produkcijas ražošana, iepirkšana, pārstrāde un realizācija
sadzīves pakalpojumu sniegšana
marketings un reklāmas pakalpojumi
transporta pakalpojumi
automašīnu tehniskā apkope, remonts, noma
autoservisa organizēšana
celtniecības materiālu ražošana
Vino Rosso, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kokneses nov., Kokneses pag., "Silvas"
Likvidēts 05.07.2017
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20, versija 2.0) (Avots: GP2011)
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: GP2011, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29212909
E-pasts
vinorosso@vinorosso.lv
VITA-SALUS, Aizkraukles rajona Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles rajons, Kokneses pagasts, Koknese, Saules iela 5
Likvidēts 21.06.2005
Telefons
+371 65161644
VOLTA, Vītoliņa Kokneses individuālais uzņēmums
Aizkraukles rajons, Kokneses pagasts, Koknese, Parka iela 20-64
Likvidēts 02.10.1995
veikalu atvēršana
sabiedriskā ēdināšana
ārējā ekonomiskā darbība
importa un eksporta operācijas
starpniecība
audio un video pakalpojumi
fasētu pārtikas produktu ražošana no pusfabrikātiem
VOLTA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Hanzas iela 2
Likvidēts 30.12.2010
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29276104