• lv

Kokneses novads

56° 43' 14.0016", 25° 29' 21.80724"

BALTER AJ, Aizkraukles rajona Ē.Baltiņa individuālais uzņēmums
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Indrānu iela 8 - 2
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība (45.32, versija 2.0) (Avots: CSP)
Balt-ezerix, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Indrānu iela 8 - 44
Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība (55.30, versija 2.0) (Avots: CSP)
Baltime Group, SIA
Kokneses nov., Bebru pag., Vecbebri, "Rūķīši"-1
Nodrošināšana ar personālu uz laiku (78.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības (01, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Mežsaimniecība un mežizstrāde (02, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Zivsaimniecība (03, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 26294320
BALTINGA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Blaumaņa iela 18 - 1
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: GP2010)
Kravu automobiļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.12, versija 2.0) (Avots: GP2010, CSP)
Telefons
+371 65161480
+371 26349254
BALTLATAGRO AE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Daugavas iela 1
Graudu, sēklu, neapstrādātas tabakas un lopbarības vairumtirdzniecība (46.21, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
BALTPAL, SIA
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, 1905. gada iela 4
Koka taras ražošana (16.24, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 20044847 Accounting
+371 25810088 Export manager
E-pasts
info@baltpal.lv
BB Construction, SIA
Kokneses nov., Kokneses pag., "Kārklēni"
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: VID)
Bebri, Mednieku kolektīvs
Kokneses nov., Bebru pag., Vecbebri, "Pērles"
apvienot medniekus un makšķerniekus kopīgas atpūtas organizēšanai un dabas aizsardzībai;
medību pasākumu organizēšana.
Telefons
+371 29150493
BĒRZIŅI, Kokneses ciemata M.Slavietes zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Kokneses pag., "Bērziņi"
aitkopībasakņkopība
BioGS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kokneses nov., Kokneses pag., "Grotāni" - 3
Tehniskā pārbaude un analīze (71.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26185971
BISENIEKI, Vietalvas pagasta zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Iršu pag., Irši, "Dālderi"-6
augkopība
lopkopība
BITENIEKI, Kokneses pagasta Ā.Čakāna zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Kokneses pag., "Bitenieki"
augkopībalopkopība
BITENIEKI, Bebru pagasta E.Grīna zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Bebru pag., "Bitenieki"
graudkopībasakņkopībaceltniecības materiālu ražošana, realizācijakokapstrāde
Bites
Kokneses nov., Bebru pag., Vecbebri, "Papardes"
Sekmēt Bebru pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos;
Pilsoniskās sabiedrības attīstības sekmēšana, ceļot iedzīvotāju izglītības, kultūras un pašapziņas līmeni.
Veicināt lauku sētas apsaimniekošanu un vides sakārtošanu un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.
Tūrisma attīstība Bebru pagastā.
Organizēt labdarības pasākumus.
Telefons
+371 29177079
Bites individuālais uzņēmums Aizkraukles rajonā
Kokneses nov., Bebru pag., "Blāzmas"
mežizstrāde
koksnes iepirkšana, pārstrāde, un realizācija
maksas pakalpojumi
tirdzniecība
tirdzniecības punktu atvēršana
starpniecība
BLĀZMAS, Zemnieku saimniecība Aizkraukles rajonā Iršu pagastā
Kokneses nov., Iršu pag., "Roziņas"
lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde un realizācijamežizstrādekomercdarbībatirdzniecībastarpniecībamaksas pakalpojumi
Bļodiņas, Kokneses pagasta zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Kokneses pag., "Bļodiņas"
lopkopībaaugkopība
Bormaņi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kokneses nov., Kokneses pag., Bormaņi, "Bormaņi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65165137
+371 26593220
+371 65165118
Bormaņi, Mednieku klubs
Kokneses nov., Kokneses pag., Bormaņi, "Bormaņi"
Biedrība darbojas pēc sabiedriskā labuma organizācijas principiem un tās mērķi ir:
1. apvienot medniekus kolektīvām un individuālām medībām;
2. nodrošināt racionālu medību fonda izmantošanu;
3. attīstīt medību saimniecību saskaņā ar savvaļas dzīvnieku un to apdzīvojamās vides daudzveidības saglabāšanu un ilgtspējīgas izmantošanas principiem;
4. popularizēt medības kā Latvijā vēsturiski tradicionālu un videi draudzīgu atpūtas veidu;
5. izkopt un attīstīt medību ētiku un tradīcijas;
6. aizstāvēt un pārstāvēt savu biedru kopīgās intereses valsts, pašvaldības un sabiedriskajās institūcijās Latvijā un ārzemēs;
7. organizēt un veicināt mednieku apmācību;
8. rīkot un piedalīties organizētajos mednieku pasākumos Latvijā;
9. dibināt kontaktus un sadarboties ar mednieku sabiedriskajām organizācijām Latvijā un ārzemēs;
10. saņemt ziedojumus no Latvijas un ārvalstu organizācijām, privātpersonām;
11. veidot draudzīgas un pretimnākošas attiecības ar apmedījamo īpašumu īpašniekiem;
12. videi draudzīga tūrisma, atpūtas un dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas atbalsts un veicināšana.
Telefons
+371 26593220
BRIEŽKALNI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Blaumaņa iela 6 - 10
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29461434
BULL & BEEF, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Parka iela 16 - 14
Lauksaimniecības izejvielu, dzīvu lopu, tekstilizejvielu un pusfabrikātu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.11, versija 2.0) (Avots: GP2015)
BURTNIEKI, Kokneses ciemata S.Žogotas zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Kokneses pag., "Burtnirki"
lopkopība
BŪVE 17, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kokneses nov., Bebru pag., Vecbebri, "Gundegas"
Būve LKP, SIA
Kokneses nov., Kokneses pag., "Eglītes"
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29220100
CAUNĪTES, Aizkraukles rajona Kokneses pagasta zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Kokneses pag., "Caunītes"
dārzkopībalauksaimniecības produktu pārstrāde un realizācijamežizstrādekokmateriālu realizācijaiepirkšana, pārdošanastarpniecības pakalpojumi
Ceļinieks, SIA
Kokneses nov., Kokneses pag., "Amatas" - 2
Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana (16.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65124347
+371 29273125
CELMI, Kokneses ciemata J.Apša zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Kokneses pag., Lipši, "Celmi"
augkopībadārzeņkopībalopkopība
Ceļu apgāde, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kokneses nov., Bebru pag., Vecbebri, "Kamenes" - 1
Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve (08.12, versija 2.0) (Avots: VID)
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība (46.73, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 27012107
CENŠI, Bebru pagasta M.Lazdiņa zemnieka saimniecība
Kokneses nov., Bebru pag., "Cenši"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29126975
Censuns, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kokneses nov., Kokneses pag., "Migliņas"
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Fotopakalpojumi (74.20, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29460010