• lv

Kokneses novads

56° 43' 14.0016", 25° 29' 21.80724"

30P, SIA
Kokneses nov., Kokneses pag., "Jaunbilstiņi"
Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (55.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
AB, SIA
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Rožu iela 5
Iekārtu remonts (33.12, versija 2.0) (Avots: VID)
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 27702779
ABC berry, SIA
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Linarda Laicena iela 5
Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība (46.31, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29169291
AB TK BIROJS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Draudzības iela 1
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29130994
AG Bormaņi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kokneses nov., Kokneses pag., Bormaņi, "Grāvlejas"
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26369749
AGRIKA-V, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kokneses nov., Kokneses pag., "Rogas"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28350928
AGRUMI, Zemnieku saimniecība Aizkraukles rajona Bebru pagastā
Kokneses nov., Bebru pag., "Agrumi"
mežkopība
dzērveņu, pinumu klūdziņu audzēšana
meža kopšana
mežizstrāde
kokapstrāde
AINAVAS, Kokneses pagasta M.Stiliņa zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Kokneses pag., "Ainavas"
Aivars XY, SIA
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Austrumu iela 14
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: CSP)
Aizkraukles rajona A.Dalecka individuālais uzņēmums
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, 1905. gada iela 5a-3
Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos (47.79, versija 2.0) (Avots: CSP)
AIZPURVES, Kokneses ciemata J.Stalidzāna zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Kokneses pag., "Aizpurves"
lopkopībasakņkopībabiškopība
ALPI, Kokneses ciemata V.Miezāna zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Kokneses pag., "Alpi"
lopkopība
augkopība
Alt-Bewershof, SIA
Kokneses nov., Kokneses pag., "Ataugas 1"
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27424717
APAĻI, Januševska individuālais uzņēmums Koknesē
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Daugavas iela 15
mežizstrāde
kokmateriālu sagatavošana
koksnes iepirkšana un realizācija
meža kopšana, atjaunošana
ceļu uzturēšana kārtībā
meliorācijas darbu izpilde
mazum-, vairumtirdzniecība
veikalu atvēršana
starpniecība
importa un eksporta operācijas
ārējā ekonomiskā darbība
transporta pakalpojumi
sadzīves pakalpojumi
u.c. statūtos paredzētā darbība
AP & AP birojs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Lakstīgalu iela 26
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29155298
APIŅI, Kokneses pagasta V.Užuļa zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Kokneses pag., "Apiņi"
apiņu audzēšana
augļkopība
ziedu un stādu audzēšana
tirdzniecība
starpniecība un komercdarbība
kokapstrāde, realizācija
ārējā ekonomiskā darbība
importa un eksporta operācijas
ARG Projekts, SIA
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Aveņu iela 1
Arhitektūras pakalpojumi (71.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65122726
+371 29418418
ArtBuh Plus, SIA
Kokneses nov., Bebru pag., "Bērziņi"
Citur neklasificēta izglītība (85.59, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29505808
ASARI, Kokneses ciemata V.Jeršova zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Kokneses pag., "Asari"
zemkopibalopkopībamežkopība
ATAUDZE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Blaumaņa iela 3
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65161865
+371 28473395
ATAUGAS, Iršu pagasta zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Iršu pag., "Ataugas"
lopkopībaaugkopībamežizstrādekokmateriālu realizācijatirdzniecība
ATVASES, Iršu pagasta A.Svilpes zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Iršu pag., "Atvases"
graudkopība
lopkopība
Austrumu māja
Kokneses nov., Kokneses pag., "Austrumi" - 7
Nodrošināt tās pārvaldīšanā nodotās dzīvojamās mājas "Austrumi", Kokneses novads, Kokneses pagasts, Austrumi, pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamā nama koplietošanas telpu izmantošanu. Telefons
+371 26821496
AUTODARBNĪCA 333, SIA
Kokneses nov., Kokneses pag., "Druvas"
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana (25.11, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Metālu mehāniskā apstrāde; virsmas apstrāde un pārklāšana (25.6, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Metāla izstrādājumu, mehānismu un iekārtu remonts (33.1, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts (45, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
VAIRUMTIRDZNIECĪBA UN MAZUMTIRDZNIECĪBA; AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU REMONTS (G, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 26147348
AV16, SIA
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Miera iela 8
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28692020
ĀZĪŠI, Bebru pagasta V.Rodes zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Bebru pag., "Āriņi"
augkopība
biškopība
mājsaimniecība
tirdzniecība
starpniecība
AZ SYSTEM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Parka iela 25 - 11
Citi telekomunikācijas pakalpojumi (61.90, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28350928
BAJĀRI, Bebru pagasta E.Dauģa zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Bebru pag., "Bajāri"
zemkopība
BALOŽI, Iršu pagasta K.Bites zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Iršu pag., "Baloži"
graudkopība
lopkopība
mežsaimniecība
zivsaimniecība
pakalpojumi
Baltaine
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, 1905. gada iela 26
Piedalīties valsts kultūrpolitikas īstenošanā;
Saglabāt, popularizēt un stiprināt vispārnacionālas kultūras vērtības - kopt tautas tradīcijas, dziesmas, dejas, amatus, ieražas, u.c..
Telefons
+371 26575499