• lv

Kocēnu novads

57° 31' 21.46512", 25° 20' 5.8225199999999"

ARV sistēmas, SIA
Kocēnu nov., Zilākalna pag., Zilaiskalns, Imanta iela 12 - 26
Virtuves mēbeļu ražošana (31.02, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Atjautīgo un veiklo klubs
Kocēnu nov., Dikļu pag., "Kārlīšu dzirnavas"
Jauniešu iesaistīšana aktīvās atpūtas un veselīga dzīvesveida pasākumos, aktīvas atpūtas un veselīga dzīvesveida popularizēšana, informācijas un pieredzes apmaiņas nodrošināšana jauniešu vidū. Telefons
+371 29217879
E-pasts
avk@apcirknis.lv
ATMATAS, Valmieras rajona zemnieku saimniecība
Kocēnu nov., Bērzaines pag., "Atmatas"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26117012
ATMODAS, Valmieras rajona Dikļu pagasta zemnieku saimniecība
Kocēnu nov., Dikļu pag., "Atmodas"
graudkopība
dārzkopība
mežistrāde
Attīstība.Virzība.Izaugsme
Kocēnu nov., Zilākalna pag., Zilaiskalns, Imanta iela 7
Dzīves kvalitātes uzlabošana lauku iedzīvotājiem Zilākalna pagastā;
attīstīt un pilnveidot radošas un pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, veicinot kultūras un sporta aktivitātes visām vecuma un dzimuma grupām;
sociālās vides uzlabošana;
veicināt uzņēmējdarbības attīstību;
iedzīvotāju un institūciju līdzdalības paaugstināšana sabiedrības dzīves norisēs;
atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvas grupu darbu;
veicināt mūžizglītības pasākumus.
Telefons
+371 26538221
ATVASĪTES, Valmieras rajona Kocēnu pagasta zemnieku saimniecība
Kocēnu nov., Kocēnu pag., "Atvasītes"
lopkopība
Audio, SIA
Kocēnu nov., Dikļu pag., "Mačkēni"
Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.39, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27661467
Auditorsabiedrība "RENIKS", SIA
Kocēnu nov., Kocēnu pag., Kocēni, Alejas iela 8
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64259151
+371 29217788
AUŠKAS, Valmieras rajona Kocēnu pagasta zemnieku saimniecība
Kocēnu nov., Kocēnu pag., "Auškas"
augkopība
mežistrāde
Ausma, Darba un aktivitāšu atbalsta fonds
Kocēnu nov., Dikļu pag., Dauguļi, "Dauguļu internātpamatskola"
Radīt iespēju un apstākļus jauniešiem ar speciālām vajadzībām (ar garīgo atpalicību) atbilstoši savam veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim integrēties sabiedrībā, apzinoties sevi kā līdzvērtīgu tās locekli.
Nodrošināt jauniešus interesējošas nodarbes un iespēju gūt radošās darbības pieredzi, kas mazinātu iespējamo risku nokļūt ilgstošā institucionālā aprūpē.
Telefons
+371 22016411
Autobāze, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "P.S. serviss" filiāle
Kocēnu nov., Kocēnu pag., "Mazvējiņi"
AUTO KS, SIA
Kocēnu nov., Kocēnu pag., Brandeļi, "Brandelītis"
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26422622
Automodeļu klubs Miniauto
Kocēnu nov., Bērzaines pag., "Straumes"
Apvienot cilvēkus, kurus interesē automodelisms, tā problēmas un vēlēšanās piedalīties to risināšanā;Piesaistīt jauniešus automodeļu sportam un paaugstināt dalībnieku sporta meistarību;Veidot licenzētu automodeļu sporta tiesnešu kolēģiju un piedalīties sacensību tiesāšanā;Organizēt un izvest automodeļu sporta sacensības un sporta nometnes;Veikt automodeļu sporta vēstures pētīšanu un dokumentēšanu;Risināt Biedrības saimnieciskos un materiāltehniskos jautājumus.
Auto Ripo, SIA
Kocēnu nov., Vaidavas pag., "Liepkalni"
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29117153
AUTOSERVISS BIRUMS, SIA
Kocēnu nov., Kocēnu pag., "Sprīdīši"
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība (45.32, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 64220200
E-pasts
info@birums.lv
AUTTRA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kocēnu nov., Kocēnu pag., Brandeļi, "Brandeļi"
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64207443
+371 29112840
AVOTIŅI, Valmieras rajona Kocēnu pagasta zemnieku saimniecība
Kocēnu nov., Kocēnu pag., "Avotiņi"
lopkopībadārzeņkopībagraudkopībalauksaimniecībamežizstrāde
B29A, SIA
Kocēnu nov., Bērzaines pag., "Pumpuri"
Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana (16.29, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Citur neklasificēta ražošana (32.99, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
BAIJURS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kocēnu nov., Kocēnu pag., Kocēni, Alejas iela 8
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26401083
BALDIŅI, Dikļu pagasta zemnieku saimniecība
Kocēnu nov., Dikļu pag., "Baldiņi"
BAĻĻAS, Valmieras rajona Bērzaines pagasta D. Ozola zemnieka saimniecība
Kocēnu nov., Bērzaines pag., "Baļļas"
lopkopība
graudkopība
dārzeņkopība
Ballīšu aģentūra, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kocēnu nov., Kocēnu pag., Kocēni, "Kraujas"
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 26529065
E-pasts
inga.megne@inbox.lv
BALOŽI, Valmieras rajona Dikļu pagasta zemnieku saimniecība
Kocēnu nov., Dikļu pag., "Baloži"
lopkopība
graudkopība
mežkopība
BALTAKMEŅI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kocēnu nov., Kocēnu pag., "Baltakmeņi"
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64243749
Baltakmens nami, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kocēnu nov., Kocēnu pag., "Baltakmeņi"
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29489400
Baltic Citrus, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kocēnu nov., Vaidavas pag., "Siliņi"
Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība (46.31, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Baltijas Kartes, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kocēnu nov., Bērzaines pag., Bērzaine, "Avotiņi" - 1
Cita veida izdevumu iespiešana (18.12, versija 2.0) (Avots: GP2010, CSP)
Telefons
+371 29623457
BALTIJAS KOKOGĻU RAŽOTĀJU ASOCIĀCIJA
Kocēnu nov., Kocēnu pag., "Vecšalkas"
- veidot brīvā tirgus ekonomiku un attīstīt kokogļu ražošanu Baltijas valstīs, aizstāvēt kokogļu ražotāju intereses;
- pārstāvēt biedru intereses starp ražotājiem un pircējiem un būt par starpnieku tajās;
- pārstāvēt biedru intereses valsts un pašvaldību institūcijās un būt par starpnieku tajās;
- nodrošināt biedrus ar nepieciešamo informāciju;
- palīdzēt Biedrības biedru uzņēmumiem vest sarunas ar arodbiedrībām (darba ņēmēju pārstāvjiem), novēršot iespējamos sociālos konfliktus.
Telefons
+371 28781985
BBNews, SIA
Kocēnu nov., Kocēnu pag., Kocēni, "Ābelītes" - 7
Interneta portālu darbība (63.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28642488
BC Latvija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kocēnu nov., Kocēnu pag., Kocēni, Parka iela 8
Datoru un perifēro iekārtu remonts (95.11, versija 2.0) (Avots: GP2010, CSP)
Telefons
+371 28310002