Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067

56° 58' 18.32671848", 24° 1' 55.92733572"

Rīgas acs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Kleistu iela 28
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67104800
+371 67065361 Izziņas par braukšanas kartēm
+371 67104751 Personu apmācība
+371 67104781 Personāldaļa
+371 67104762 Personāldaļa
+371 67065351 Arodorganizācija
+371 67104853 Autobusu pasūtījumi
E-pasts
info@rigassatiksme.lv
Rīgas satiksme, Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Kleistu iela 28
Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi (49.31, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 67104800
+371 67104853 Autobusu pasūtījumi
+371 67065351 Arodorganizācija
+371 67104762 Personāldaļa
+371 67104781 Personāldaļa
+371 67104751 Personu apmācība
+371 67065361 Izziņas par braukšanas kartēm
E-pasts
info@rigassatiksme.lv
Latvijas pilsētu un piepilsētu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju darba devēju organizācija
Rīga, Kleistu iela 28
Likvidēts 06.03.2018
Saglabāt un attīstīt pilsētu un piepilsētu sabiedriskā transporta pārvadājumu sniegto pakalpojumu kvalitāti sabiedriskā transporta pasažieriem;veicināt Latvijas pilsētu un piepilsētu sabiedriskā transporta pakalpojuma nozares ilgtspējīgu attīstību, komercdarbības vides un infrastruktūras uzlabošanu;sniegt augstas kvalitātes sabiedriskā transporta pakalpojumu pārvadājumus nozarē pastāvošajiem standartiem;aizsargāt un nodrošināt vienlīdzīgus un godīgus sabiedriskā transporta pakalpojumu pārvadājumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;pārstāvēt biedru intereses, t.sk., slēgt nozarē ģenerālvienošanos un citus dokumentus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;sadarboties ar arodbiedrībām koplīgumu sagatavošanā, slēgšanā un citos darba attiecību jautājumos;informēt savus biedrus par normatīvajiem aktiem ekonomiskajā un sociālajā jomā;organizēt Biedrības biedru apmācību;sniegt konsultācijas darba attiecību jautājumos;piedalīties darba strīdu izšķiršanā, arī streiku gadījumā;dibināt nozarē apvienības un citas organizācijas, būt tajās par biedriem un rīkoties tajās Biedrības interesēs;pārstāvēt un aizstāvēt savu biedru intereses un tiesības valsts, pašvaldību un nevalstiskajās organizācijās, uzņēmumos un citās institūcijās Latvijā un ārvalstīs. Telefons
+371 28366242