Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads

Dzēsta: 30.06.2022
56° 49' 2.3192399999998", 24° 13' 29.6976"

Ķekavas nov., Ķekavas pag., Ķekava, Saimniecība "Līči"
Individuālie kravu pārvadāšanas pakalpojumi (49.42, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Ķekava, "Elektriķi" 2
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Ķekava
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Ķekava, "Tērces"
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Ķekava, "Mundri"
Veicināt Latvijas un Gruzijas savstarpējo ekonomisko sakaru attīstību, tajā skaitā:
savstarpējās sadarbības ekonomikas un investīciju jomā attīstīšana un sekmēšana;
nepieciešamo priekšnoteikumu radīšana un pastāvēšanas nodrošināšana tranzītpārvadājumu koridora Āzija-Eiropa izveidošanai un darbībai;
Palātas viedokļa paušana ekonomiskos un starptautiskās sadarbības jautājumos, sekmējot problemātisku jautājumu atrisināšanu un tiesību normatīvās bāzes pilnveidošanu;
iniciatīvu izvirzīšana starptautisko projektu ekonomikas jomā uzsākšanai un piedalīšanās šādu projektu īstenošanā;
piedalīšanās likumu un citu tiesību normatīvo aktu ekonomisko sakaru, investīciju un tranzītpārvadājumu jomā izstrādāšanā un pilnveidošanā;
piedalīšanās ekonomisko sakaru attīstības koncepcijas un stratēģijas priekšlikumu izstrādāšanā;
Palātas biedru ekonomisko tiesību un interešu saskaņošana un interešu aizstāvības nodrošināšana;
palātas biedru kopīgas darbības programmas izstrādāšana un īstenošana;
biedru interešu pārstāvība valsts varas, valsts pārvaldes, saimnieciskajās un sabiedriskajās institūcijās, kā arī starptautiskajās organizācijās;
Palātas un tās biedru piedalīšanās un pārstāvības organizēšana vietēja, reģionāla, kā arī starptautiska mēroga semināros un konferencēs;
metodikās un konsultatīvās palīdzības sniegšana Palātas biedriem, komersantiem un citām personām starptautiskās saimnieciskās un ekonomiskās darbības jautājumos par to iepriekš atsevišķi vienojoties;
Palātas biedru informēšana un konsultāciju sniegšana Latvijas Republikas un Gruzijas likumdošanas un citos jautājumos ekonomikas jomā;
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Ķekava, "Kamoliņi"
veselības centru veidošana, organizēšana un apgāde
aerobikas nodarbību organizēšana
sporta zāļu apgāde ar trenažieriem
sadzīves pakalpojumi
sabiedriskā ēdināšana
lietotu apģērbu tirdzniecība
atpūtas organizēšana
ārējā ekonomiskā darbība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Ķekava, Daugavkrāces 8
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība (46.31, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Ķekava, Lakstīgalu iela 3
Likvidēts 19.07.2013
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Datu avots: GP)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Ķekava, "Miesta-Piņči"
Likvidēts 20.12.2012
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Ķekava, 8-512
Likvidēts 05.02.2018
Graudu, sēklu, neapstrādātas tabakas un lopbarības vairumtirdzniecība (46.21, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīgas rajons, Ķekavas pagasts, Ķekava, Kārklu iela 1
Likvidēts 31.05.2005
Mazumtirdzniecība kioskos un tirgos (52.62, versija 1.0) (Datu avots: CSP)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Ķekava, "Mieriņi"
Likvidēts 29.03.2019
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīgas rajons, Ķekavas pagasts, Ķekava, Odukalna iela 1
Likvidēts 07.01.1998
šķirnes cūku audzēšana un ciltsdarba organizēšana
cūku kontrolnobarošana un sivēnu audzēšana
agroservisa pakalpojumi
zinātniski pētnieciskais darbs
lauku tūrisms
tirdzniecība
ārējā ekonomiskā darbība
starpniecība
importa un eksporta operācijas
mārketings
reklāma
izstāžu, gadatirgu, izsoļu rīkošana
lauksaimniecības preču iegāde, pārstrāde un realizācija
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Ķekava, Mālu iela 1
Likvidēts 23.11.2018
Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana (58.14, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīgas rajons, Ķekavas pagasts, Ķekava, Ziedu iela 10
Likvidēts 10.10.1997
mežizstrāde
kokapstrāde
celtniecība
ārējā ekonomiskā darbība
*preču ražošana un realizācija
*tehniskās nozīmes preču ražošana un realizācija
*jaunu tehnoloģiju izstrāde un ieviešana
*informatīvie pakalpojumi
*marketings
*starpniecības pakalpojumi
*veikalu atvēršana
*tūrisma pakalpojumi
*starptautiskie transporta pakalpojumi
u.c. statūtos paredzētā darbība
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Ķekava, "Atvari"-20
Likvidēts 16.05.2019
Citur neklasificētu nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana (23.99, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīgas rajons, Ķekavas pagasts, Ķekava, 9
Likvidēts 16.05.2007
Uzturēt ekoloģiski tīru apkārtni;
apmierināt savu biedru saimnieciskās un sadzīves vajadzības;
selekcionēt jaunas šķirnes;
veidot dārzkopības sasniegumu izstādes;
veikt savstarpējo apmaiņu ar jaunāko informāciju par dārzkopību,
sakņkopību un augļkopību.
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Ķekava, "Gravas 2"
Likvidēts 04.02.2020
Pulksteņu un juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.77, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Ķekava, Kastaņu iela 24
Likvidēts 08.03.2016
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīgas rajons, Ķekavas pagasts, Ķekava, 9
Likvidēts 27.11.2007
Attīstīt lauksaimniecisko ražošanu,
pārstrādi, tirdzniecību, agroservisa pakalpojumus, konsultācijas;
nodrošināt zemes lietotāju ar maksimāli izdevīgākiem nosacījumiem saņemt
pakalpojumus, kas saistīti ar mehanizēto darbu izpildi laukos;
veidot nepieciešamo tehnikas parku, tās remonta bāzi un materiāli-tehnisko
nodrošinājumu;
organizēt zemnieku kvalifikācijas celšanas kursus, jaunatnes profesionālo
sagatavošanu;
u.c. statūtos paredzētā darbība.

Rīgas rajons, Ķekavas pagasts, Ķekava, Daugavas iela 4
Likvidēts 21.05.2009
Citi inženiersistēmu montāžas darbi (45.34, versija 1.0) (Datu avots: CSP)
Rīgas rajons, Ķekavas pagasts, Ķekava, Ziedu iela 10
Likvidēts 19.12.1997
kokmateriālu ražošana
kokmateriālu pārstrāde
koksnes atlikumu izstrādāšana
mežizstrāde
kokapstrādes u.c. tehnikas noma
tirdzniecība
transporta pakalpojumi
tūrisma pakalpojumi
ārējā ekonomiskā darbība
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Ķekava, Pļavu iela 4
Likvidēts 24.04.2013
Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.89, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīgas rajons, Ķekavas pagasts, Ķekava, Pūpolu iela 1
Likvidēts 01.04.1999
tirdzniecība
ārējā ekonomiskā darbība
lauksaimniecības produktu pārstrāde
celtniecība
būvmateriālu ražošana
finansu operācijas
kokapstrāde, galdniecība
sabiedriskā ēdināšana
viesnīcu pakalpojumi
transporta pakalpojumi
konsultācijas
reklāma
izdevējdarbība
nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana
mehānismu remonts, to īre
izstāžu, semināru u.c. veida apmācību organizēšana

Rīgas rajons, Ķekavas pagasts, Ķekava, "Kultūras nams"
Likvidēts 25.02.2004
Pārējā vairumtirdzniecība (51.90, versija 1.1) (Datu avots: CSP)
Rīgas rajons, Ķekavas pagasts, Ķekava, Pūpolu iela 16
Likvidēts 22.12.2008
Ar lopkopību saistītie pakalpojumi, izņemot veterināro darbību (01.42, versija 1.1) (Datu avots: ZO.LV)
Dārzeņu, dekoratīvo kultūru un stādu audzēšana (01.12, versija 1.1) (Datu avots: ZO.LV)
Ar augkopību saistīti pakalpojumi; daiļdārzniecība (01.41, versija 1.1) (Datu avots: ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Ķekava, Zaļā iela 2
Likvidēts 13.09.2018
Pulksteņu un juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.77, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Ķekava, 14-58
Likvidēts 28.09.2012
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Ķekava, Rīgas iela 36 "Saulstari"-50
Likvidēts 28.06.2016
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Ķekava, "Daugavkrāces 1"
Likvidēts 14.02.2019
Dārzeņu audzēšana (01.13, versija 2.0) (Datu avots: CSP)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution