Ķekava, Ķekavas novads

56° 49' 2.3192399999998", 24° 13' 29.6976"

Ķekavas nov., Ķekava, Nākotnes iela 14 - 37
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekava, Beināra iela 12A - 2
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 25360360
E-pasts
info@3d360.lv
Ķekavas nov., Ķekava, Rīgas iela 105
Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība (46.61, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 26528468
+371 60678173
E-pasts
kaspars.dainis@4grain.lv
Ķekavas nov., Ķekava, Pliederu iela 22
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29363264
Ķekavas nov., Ķekava, Rīgas iela 36 k-5 - 47
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 20012123
E-pasts
4brinfo@gmail.com
Ķekavas nov., Ķekava, Zemes iela 15
Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība (46.35, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Ķekavas nov., Ķekava, Rīgas iela 36 k-1 - 13
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 26666133
E-pasts
kristaps@xbalt.com
Ķekavas nov., Ķekava, Gaismas iela 19 k-1 - 15
Taksometru pakalpojumi (49.32, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekava, Gaismas iela 6 - 62
Citas pasta un kurjeru darbības (53.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Tulkošanas un tulku pakalpojumi (74.30, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Ķekavas nov., Ķekava, Rubeņu iela 2
Ķīmisko vielu vairumtirdzniecība (46.75, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 28944053
E-pasts
science@limac.lv
Ķekavas nov., Ķekava, "Gaņģi"
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Elektronisko ierīču, telekomunikāciju iekārtu un to daļu vairumtirdzniecība (46.52, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Ķekavas nov., Ķekava, Gaismas iela 19 k-13 - 28
Grīdas un sienu apdare (43.33, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekava, Atmodas iela 14
Bērnu un skolēnu ar uzvedības, attīstības un sociālo prasmju problēmām apmācība, integrācija sabiedrībā, vecāku un iesaistīto personu izglītošana un atbalsts.
Veidot sabiedrības sapratni un poztīvu attieksmi pret ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām.
Visu vecuma grupu fizioterapija un fiziskā rehabilitācija.
Bērnu, skolēnu un jauniešu sporta un integrācijas pasākumu organizēšana.
Ķekavas nov., Ķekava, Strazdu iela 2
Farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecība (46.46, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekava, Dārznieku iela 42
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 29193695
Ķekavas nov., Ķekava, Nākotnes iela 2
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekava, Nākotnes iela 2
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekava, Rīgas iela 18
Tekstilizstrādājumu, apģērbu un apavu mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.82, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekava, Nākotnes iela 8 - 13
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.19, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Iekārtu remonts (33.12, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 26664494
Ķekavas nov., Ķekava, Gaismas iela 2A - 35
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekava, Nākotnes iela 36 - 92
Dot ieguldījumu kultūras pasākumu popularizēšanā un izstrādāt kultūras pasākumu projektus;
veicināt sabiedrības aktīvāku iesaistīšanos kultūras pasākumos;
iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus un mērķdotācijas biedrības mērķu sasniegšanai.
Ķekavas nov., Ķekava, Rīgas iela 36 k-6 - 20
Pārējas citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (82.99, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekava, Vidzemnieku iela 3
Metālizstrādājumu cauruļu, apkures iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība (46.74, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekava, "Birzmaļi"
Veicināt veselīgu dzīvesveidu Ķekavas novadā;
veicināt atpūtai, sportam un tūrismam pievilcīgas vides izveidošanu Ķekavas novadā;sekmēt Ķekavas novada, kā atpūtai, sportam un tūrismam piemērotas vietas, tēla veidošanu;
Popularizēt un attīstīt sporta veidu - skvošu.
Ķekavas nov., Ķekava, Nākotnes iela 2
Aktīvo labdarības biedrību apvienošana kopējiem mērķiem;
Dažādu labdarības projektu organizēšana un realizēšana, kas vērsta uz sociālās labklājības veicināšanu, trūcīgajām un sociāli mazaizsargātajām personu grupām;
Aktīvo labdarības biedrību interešu aizstāvība Latvijā un pasaulē;
Sabiedrības informēšana un izglītošana sociālās jomas jautājumos.
Ķekavas nov., Ķekava, Nākotnes iela 36 - 75
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 22346154
E-pasts
alsolve.lv@gmail.com
Ķekavas nov., Ķekava, Zemes iela 10
Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekava, Gaismas iela 6 - 58
Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos (62.02, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Drošības sistēmu pakalpojumi (80.20, versija 2.0) (Datu avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 26662999
E-pasts
info@alarm-solutions.com
Ķekavas nov., Ķekava, Gaismas iela 4B - 13
Citas sporta nodarbības (93.19, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekava, Rīgas iela 36 k-3 - 1
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution