• lv

Ķeguma novads

56° 44' 51.12852", 24° 43' 2.5121999999997"

Autoskola Eksperts, SIA
Ķeguma nov., Birzgales pag., Birzgale, Nākotnes iela 5 - 8
Transportlīdzekļu vadītāju apmācība (85.53, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 24442888 24442888
E-pasts
info@autoskola-eksperts.com
AUTOVITA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ķeguma nov., Birzgales pag., "Tīrumnieku ferma"
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība (45.32, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67375778
+371 29268195
AVOTNIEKI, Zemnieku saimniecība
Ķeguma nov., Rembates pag., "Avotnieki"
augkopība
dārzkopība
AXI Group, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ķeguma nov., Ķegums, Saules iela 18
Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
ĀŽI, Zemnieku saimniecība
Ķeguma nov., Rembates pag., "Āži"
lopkopība, laukkopībadārzniecība
ĀŽKALNI, Zemnieku saimniecība
Ķeguma nov., Birzgales pag., "Āžkalni"
aitkopība Telefons
+371 65034256
AZ Montāžas, SIA
Ķeguma nov., Ķegums, Staru iela 10 - 41
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
BabyMix, SIA
Ķeguma nov., Ķegums, Staru iela 10 - 26
Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība (46.49, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22060889
BAJĀRI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ķeguma nov., Tomes pag., Tome, "Bajāri"
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29450139
BaltAKA, SIA
Ķeguma nov., Ķegums, Ķeguma prospekts 3
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65038517
+371 29413749
Baltic-Calves, SIA
Ķeguma nov., Ķegums, Egļu iela 5
Dzīvu lopu vairumtirdzniecība (46.23, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 65038542
E-pasts
baltic-calves@inbox.lv
Baltic Industrial packaging solution, SIA
Ķeguma nov., Birzgales pag., Birzgale, Oškalna iela 5A
Nespecializētā vairumtirdzniecība (46.90, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
BALTUPES, Ogres rajona Birzgales pagasta zemnieku saimniecība
Ķeguma nov., Birzgales pag., "Baltupes"
lauksaimniecība
BANDAMĪRI, Ogres rajona Ķeguma lauku teritorijas zemnieku saimniecība
Ķeguma nov., Tomes pag., "Bandamīri"
lauksaimniecība
mežsaimniecība
BAZNĪCAS TIĻĶENI, Ogres rajona Birzgales pagasta zemnieku saimniecība
Ķeguma nov., Birzgales pag., "Baznīcas Tiļķeni"
lopkopībagraudkopībamežkopībakokapstrādelauksaimniecības produktu ražošana un pārstrādetransporta pakalpojumitirdzniecībastarpniecībaiepirkšana
BĒRZIŅI, Zemnieku saimniecība
Ķeguma nov., Birzgales pag., "Bērziņi"
lopkopība
BĒRZIŅŠ AV, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ķeguma nov., Birzgales pag., "Enkurnieki"
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29129123
Biedrība "JADARA"
Ķeguma nov., Birzgales pag., Birzgale, Krastmalas iela 4
Celt sievietes pašapziņu, atbalstīt un stiprināt sabiedrisko aktivitāti, sekmēt Birzgales pagasta attīstību, uzlabot iedzīvotāju labklājību un veicināt iedzīvotāju interesi izglītoties;
veicināt sieviešu aktīvu līdzdalību politikā, saimnieciskajā, sociālajā dzīvē, atbalstīt sabiedrības integrācijas procesus un iestāties par bērnu tiesību aizsardzību, uzlabot sabiedrības mazaizsargāto grupu stāvokli;
veicināt un atbalstīt kultūras dzīves aktivitātes, piedalīties vides, kultūrmantojuma un vēsturisko objektu apzināšanā, sakopšanā, labiekārtošanā un saglabāšanā;
piesaistīt papildus finansējumu dažādu projektu realizēšanā atbilstoši biedrības darbības mērķiem;
atbalstīt labdarību, organizējot akcijas un pasākumus;
veidot sadarbību ar Ķeguma novada pašvaldību, dažādām valsts pārvaldes institūcijām un citām nevalstiskām organizācijām.
Telefons
+371 26418643
Biedrība "Rumpieši"
Ķeguma nov., Tomes pag., "Jaunzemi 2"
Nodrošināt Tomes pagasta ilgtspējīgas attīstības veicināšanu Ķeguma novadā.Atbalstīt organizācijas, sabiedriskās kustības, plašsaziņas līdzekļus, citas juridiskas un fiziskas personas, kuras sekmē biedrības mērķu īstenošanu.Izglītības, sporta, kultūras pieejamības veicināšana Tomes pagastā.Apkārtējās vides kvalitātes paaugstināšana.Veselīga dzīvesveida popularizēšana.Dažādu sociālo grupu un paaudžu sadarbības veicināšana. Telefons
+371 25954300
BIGUZIS, Arnija Spruksta individuālais uzņēmums
Ķeguma nov., Ķegums, Lāčplēša iela 2a
sabiedriskā ēdināšana
tirdzniecība
Telefons
+371 65054287
Binde, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ķeguma nov., Ķegums, Skolas iela 4 - 29
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29152703
BIRZGALE, SK
Ķeguma nov., Birzgales pag., Birzgale, Skolas iela 1
Veselīga dzīvesveida popularizēšana, sabiedrības pievēršana fiziskajām aktivitātēm un sportam Birzgales pagastā, tuvākajā apkaimē un valstī. Telefons
+371 29434985
BIRZGALE K, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ķeguma nov., Birzgales pag., Birzgale, Parka iela 7
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65034173
+371 65021258
BIRZGALES APTIEKA, Individuālais komersants
Ķeguma nov., Birzgales pag., Birzgale, Nākotnes iela 1
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65034181
Birzgales Attīstības Centrs
Ķeguma nov., Birzgales pag., Birzgale, Skolas iela 2
veicināt Birzgales pagasta teritorijas ilgtspējīgu attīstību, izmantojot vietējos un piesaistot citus ekonomiskos resursus;
sociālekonomisko problēmu risināšana;
veicināt pozitīvas pārmaiņas kopienā un tā ilgtermiņa attīstību, radot iespēju kopienu pārstāvjiem iegūt jaunas zināšanas un prasmes, kā arī veidot vietēja mēroga platformu, kur satikties, mācīties un kopīgi darboties, lai risinātu sabiedrībai aktuālus jautājumus
Telefons
+371 22007087
BIRZGALES-DZEŅI, A.G.Apines Ogres rajona zemnieku saimniecība
Ķeguma nov., Birzgales pag., "Birzgales-dzeņi"
puķkopība
kokapstrāde
šūšanas un adīšanas ražojumu izgatavošana un realizācija
zivjkopība un zvejošana
lauksaimnieciskā darbība
u.c. statūtos paredzētā darbība
BIRZGALES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Ķeguma nov., Birzgales pag., Lindes iela 2
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;
regulāri noturēt dievkalpojumus;
gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;
rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;
veikt diakonijas un misijas darbu;
sniegt kristīgās izglītības iespējas;
piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;
dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
Birzgales makšķernieku biedrība
Ķeguma nov., Birzgales pag., Birzgale, Kalna iela 3 - 18
Makšķerēšanas organizēšana Birzgales pagastā.
Biedrībai nodoto ūdenskrātuvju apsaimniekošana.
Makšķernieku tradīciju saglabāšana un izkopšana.
Makšķerēšanas sporta attīstības veicināšana Birzgales pagastā.
Telefons
+371 29134742
Birzgales nami
Ķeguma nov., Birzgales pag., Birzgale, Kalna iela 3 - 12
Nodrošināt daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanu un kopīpašuma daļu pienācīhu apsaimniekošanu. Telefons
+371 26541630
BIRZGALES ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Ķeguma nov., Birzgales pag., Birzgale, Lindes iela 2
Lai sasniegtu Baznīcas sūtībai atbilstošus mērķus, kas attiecas uz dievbijības, apustulāta un žēlsirdības darbiem, garīgiem un laicīgiem