• lv

Kastuļinas pagasts, Aglonas novads

56° 9' 9.4284", 27° 11' 55.45284"

BIOPLUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aglonas nov., Kastuļinas pag., Sopuški, "Pakalni"
Elektroenerģijas ražošana (35.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65681105
DEŅEVO, Zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Kastuļinas pag.
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Telefons
+371 22014835
Ezerieši, Kastuļinas pagasta zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Kastuļinas pag., Lejas Butkāni, "Ezerieši"
EZERKALNI, Kastuļinas pagasta J.Murāna zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Kastuļinas pag., Lejas Butkāni, "Ezerkalni"
Foļvarkas vecticībnieku draudze
Aglonas nov., Kastuļinas pag., Foļvarka, "Foļvarkas vecticībnieku draudze"
Nodrošināt visiem ticīgajiem vecticībniekiem pastāvīgu Dievkalpojuma noturēšanu un LVPB noteikumu vienotību
GEORG G.G., SIA
Aglonas nov., Kastuļinas pag., Kumalāni, "Ostrovas muiža"
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: VID)
Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.81, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 27033589
GRAUDI, Zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Kastuļinas pag., Guta, "Graudi"
lauksaimniecības produktu ražošana
ILZAS, Zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Kastuļinas pag., Kručiņiški
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65657371
+371 26321406
Ilzes Krasti
Aglonas nov., Kastuļinas pag., "Kapiņi"
Pagasta attīstības veicināšana, organizējot tūrismu. Telefons
+371 65652201
IŽORI, Kastulinas pagasta zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Kastuļinas pag., "Ižori"
lauksaimniecības produktu ražošana
Kastuļinas pagasta zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Kastuļinas pag.
KĻAVAS JK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aglonas nov., Kastuļinas pag., Ogurecka, "Peipiņi"
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29199746
KRASTIŅI, Kastuļinas pagasta zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Kastuļinas pag., Vortņiki, "Krastiņi"
KUMALĀNI, Zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Kastuļinas pag., Kumalāni
lauksaimniecības produktu ražošana u.c.
Lamsu, SIA
Aglonas nov., Kastuļinas pag., Vortņiki, "Vairogi"
LATGALES SAIMNIECE, Kastuļinas pagasta zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Kastuļinas pag., "Latgales saimniece"
LEVIŅI, Kastuļinas pagasta zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Kastuļinas pag., Vortņiki, "Leviņi"
Mācību centrs "Gaisma"
Aglonas nov., Kastuļinas pag., Priežmale, Ilzas iela 12
1. Pašapziņas celšana, pašizglītošanās, tālākas izglītības iespēju paplašināšana;
2. Izglītības iegūšanas pieejamības atbalstīšana;
3. Pilsoniskas sabiedrības veidošanas un līdzdalības veicināšana;
4. Sadarbības veicināšana un pieredzes apmaiņas organizēšana starp Latvijas mācību iestādēm;
5. Pedagogu, skolēnu, vecāku un citu atbalstītāju interešu pārstāvēšana organizējot lekcijas, kursus, praktiskās nodarbības, seminārus, nometnes, konferences, akcijas, pieredzes apmaiņas braucienus;
6. Reģionu, pašvaldību, kā arī valsts kultūras un izglītības dzīves atbalstīšana kopumā, organizējot un piedaloties dažāda veida pasākumos, labiekārtojot vidi, realizējotdažāda veida projektus;
7. Līdzdalība Latvijas novadu pasākumos, labdarības akcijās, projektu atbalstīšana;
8. Līdzdalība pārrobežu starptautiskajos projektos, kas ir saistīti ar kultūru, izglītību un vidi;
9. Harmoniskas ģimenes kopšana un popularizēšana.
Telefons
+371 26198637
MUKŠENIEKI, Zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Kastuļinas pag., Hmilovka, "Mukšenieki"
lauksaimniecības produktu ražošana
OSTROV, Zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Kastuļinas pag., Kumalāni
lauksaimniecības produktu ražošana
PAKALNI, Kastuļinas pagasta zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Kastuļinas pag., Sopuški
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65657211
+371 65681105
P.Bekišs, Individuālais komersants
Aglonas nov., Kastuļinas pag., Priežmale
Saldūdens zvejniecība (03.12, versija 2.0) (Avots: CSP)
Pļavnieki, Kastuļinas pagasta zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Kastuļinas pag., Priežmale, Ilzas iela 12
Priežmale, Mednieku biedrība
Aglonas nov., Kastuļinas pag., Priežmale
Avienot medniekus medību organizēšanai un atpūtai;attīstīt medību saimniecību;iesaistīt savus biedrus medījamo dzīvnieku aizsardzībā un vairošanā;organizēt likumīgu un noteikumiem atbilstošu medību veidu pielietošanu;izkopt un pilnīgot medību tradīcijas, pilnveidot medību ētiku;pārstāvēt mednieku intereses, aizstāvēt viņu likumīgās prasības, intereses un iniciatīvu valsts institūcijās, organizācijās un citus;palīdzēt valsts iestādēm apkarot nelikumīgo medniecību. Telefons
+371 29175291
STIVRIŅI, Kastuļinas pagasta zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Kastuļinas pag., Priežmale
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Telefons
+371 65657254
+371 22014835
Sudraba zivtiņa, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aglonas nov., Kastuļinas pag., Vortņiki, "Vārtnieki"
Telefons
+371 29279156
Venon, SIA
Aglonas nov., Kastuļinas pag., Sopuški, "Pakalni"
Cūkkopība (01.46, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65681105
AIZAZERS, Kastuļinas pagasta zemnieku saimniecība
Krāslavas rajons, Kastuļinas pagasts, Konovalova
Likvidēts 01.02.2002
AKMEŅRAGI, Zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Kastuļinas pag., "Akmeņragi"
Likvidēts 19.09.2011
Telefons
+371 67468016
ANSE & CO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krāslavas rajons, Kastuļinas pagasts, "Proterihas"
Likvidēts 17.01.2008
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: CSP)