Kārsavas novads

56° 47' 1.6112400000002", 27° 40' 55.1208"

Kārsavas kultūras nams
Kārsavas nov., Kārsava, Vienības iela 49C
Telefons
+37129330637
E-pasts
inara.rasima@karsava.lv
Kārsavas Mūzikas un mākslas skola
Kārsavas nov., Kārsava, Vienības iela 99
Telefons
+37165733151
E-pasts
kmms@karsava.lv
Kārsavas novada Goliševas kultūras nams
Kārsavas nov., Goliševas pag., Goliševa, Aizgāršas iela 15
Telefons
+37165728022
E-pasts
golisevatn@inbox.lv
Kārsavas novada Goliševas pagasta bibliotēka
Kārsavas nov., Goliševas pag., Goliševa, Bērnu iela 1
Telefons
+37126168340
E-pasts
biblkarsava@inbox.lv
Kārsavas novada Kārsavas pilsētas bibliotēka
Kārsavas nov., Kārsava, Vienības iela 49C
Telefons
+37165733162
E-pasts
biblkarsava@inbox.lv
Kārsavas novada Malnavas pagasta Nesteru bibliotēka
Kārsavas nov., Malnavas pag., Nesteri, Nesteru bibliotēka
Telefons
+37128357956
E-pasts
biblkarsava@inbox.lv
Kārsavas novada Malnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde " Sienāzītis"
Kārsavas nov., Malnavas pag., Malnava, Jaunā iela 1
Telefons
+37128342785
E-pasts
malnavas.pii@karsava.lv
Kārsavas novada Mērdzenes kultūras nams
Kārsavas nov., Mērdzenes pag., Mērdzene, Liepu iela 19
Telefons
+37126339241
E-pasts
anita.sarkovska@karsava.lv
Kārsavas novada Mērdzenes pagasta bibliotēka
Kārsavas nov., Mērdzenes pag., Mērdzene, Liepu iela 19
Telefons
+37165722997
E-pasts
biblkarsava@inbox.lv
Kārsavas novada Mērdzenes pamatskola
Kārsavas nov., Mērdzenes pag., Mērdzene, Skolas iela 1
Telefons
+37165722798
E-pasts
merdzenes.pamatskola@karsava.lv
Kārsavas novada Mežvidu kultūras nams
Kārsavas nov., Mežvidu pag., Mežvidi, Pagastmāja
Telefons
+37126306311
E-pasts
antonina.murniece@karsava.lv
Kārsavas novada Mežvidu pagasta bibliotēka
Kārsavas nov., Mežvidu pag., Mežvidi, Pagastmāja
Telefons
+37128308160
E-pasts
biblkarsava@inbox.lv
Kārsavas novada Mežvidu pagasta Ranču bibliotēka
Kārsavas nov., Mežvidu pag., Ranči, Rančukalns
Telefons
+37126103108
E-pasts
biblkarsava@inbox.lv
Kārsavas novada Mežvidu pamatskola
Kārsavas nov., Mežvidu pag., Mežvidi, Skola
Telefons
+37165728291
E-pasts
mezvidu.pamatskola@karsava.lv
Kārsavas novada Pansionāts " Mūsmājas"
Kārsavas nov., Malnavas pag., Malnava, Liepu iela 2
Telefons
+37165733298
E-pasts
musmajas@karsava.lv
Kārsavas novada pašvaldība
Kārsavas nov., Kārsava, Vienības iela 53
Telefons
+37165781390
E-pasts
dome@karsava.lv
Kārsavas novada pašvaldības bāriņtiesa
Kārsavas nov., Kārsava, Vienības iela 53
Telefons
+37128686146
E-pasts
barintiesa@karsava.lv
Kārsavas novada pašvaldības sociālais dienests
Kārsavas nov., Kārsava, Vienības iela 53
Telefons
+37165733245
E-pasts
socialie@karsava.lv
Kārsavas novada Salnavas kultūras nams
Kārsavas nov., Salnavas pag., Salnava, Liepu iela 1
Telefons
+37129471359
E-pasts
gradela@inbox.lv
Kārsavas novada Salnavas pagasta bibliotēka
Kārsavas nov., Salnavas pag., Salnava, Liepu iela 1
Telefons
+37128355187
E-pasts
biblkarsava@inbox.lv
Kārsavas novada Salnavas pamatskola
Kārsavas nov., Salnavas pag., Salnava, Skolas iela 8
Telefons
+37165726201
E-pasts
salnava.skola@karsava.lv
KĀRSAVAS NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJA
Kārsavas nov., Kārsava, Vienības iela 53
Telefons
+37165781390
E-pasts
dome@karsava.lv
Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde
Kārsavas nov., Kārsava, Malnavas iela 5
Telefons
+37165733169
E-pasts
kpii@karsava.lv
Kārsavas vidusskola
Kārsavas nov., Kārsava, Vienības iela 101
Telefons
+37165707215
E-pasts
vidusskola@karsava.lv
Malnavas koledža
Kārsavas nov., Malnavas pag., Malnava, Kļavu iela 17
Telefons
+37165733100
E-pasts
malnavaskol@inbox.lv