• lv

Kārsava, Kārsavas novads

56° 47' 1.6112400000002", 27° 40' 55.1208"

KĀRSAVAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Kārsavas nov., Kārsava, Vienības iela 72
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;
regulāri noturēt dievkalpojumus;
gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;
rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;
veikt diakonijas un misijas darbu;
sniegt kristīgās izglītības iespējas;
piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;
dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
KĀRSAVAS KULTŪRAS NAMS, A.Krieva individuālais uzņēmums
Kārsavas nov., Kārsava, Vienības iela 49
Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30, versija 2.0) (Avots: CSP)
KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kārsavas nov., Kārsava, Vienības iela 53
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: CSP)
Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65733270
+371 27874827
Kārsavas novada jauniešu centrs "Pūga"
Kārsavas nov., Kārsava, Vienības iela 49C
1.Apvienot Kārsavas novada jauniešus kopīgu projektu realizācijai, veicinot atbalstu iniciatīvām, nodrošinot uz jauniešiem orientētu pasākumu organizēšanu un piedāvājot iespējas izmantot brīvo laiku lietderīgi pilnvērtīgai izaugsmei caur:
1.1. Jauniešu neformālo izglītību;
1.2. Informācijas izplatīšanu;
1.3. Rūpēm par jauniešu veselību un veselīgu dzīves veidu;
1.4. Jauniešu sporta pasākumu organizēšanu;
1.5. Jauniešu sociālo aizsardzību;
1.6. Starptautisko sadarbību;
1.7. Brīvprātīgo darbu;
1.8. Pilsoniskās līdzdalības veicināšanu;
1.9. Lauku ekonomikas dažādošanu un dzīves kvalitātes veicināšanu;
1.10. Rūpēm par sociāli atstumtajām riska grupām;
1.11. Uzņēmējdarbības veicināšanu;
1.12. Demokrātijas un cilvēktiesību stiprināšanu;
1.13. Kultūras mantojuma saglabāšanu un tūrisma attīstību.
Telefons
+371 29322748
Kārsavas novada pensionāru apvienība
Kārsavas nov., Kārsava, Malnavas iela 4
Kārsavas novada pensionāru apvienošana izglītībai, informācijas apmaiņai, sociālajai aizsardzībai un interešu aizstāvēšanai, sekmējot novada attīstību un pensionāru labklājību. Telefons
+371 26365391
Kārsavas sirdsskaidrās Polockas Eufrosinijas pareizticīgo draudze
Kārsavas nov., Kārsava, Stacijas iela 36
Mērķis ir, lai pareizticīgie kristieši, apvienojušies kristīgā ticībā, lūgšanās, Noslēpumos (Sakramentos), Kristus mācībā un Baznīcas disciplīnā, palīdzētu cits citam sasniegt dvēseles pestīšanu ar kristīgām pamācībām, tikumīgu dzīvi un kristīgu labdarību, rūpētos par sava klēra, draudzes vajadzībām un arī par visas Latvijas Pareizticīgās Baznīcas vajadzībām.
Kārsavas slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kārsavas nov., Kārsava, Vienības iela 52
Slimnīcu darbība (85.11, versija 1.0) (Avots: CSP)
Slimnīcu darbība (86.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Specializētā ārstu prakse (86.22, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65733143
+371 65707080
+371 65733364
KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS ATBALSTA BIEDRĪBA
Kārsavas nov., Kārsava, Kļavu iela 7 - 2
Veicināt pilnvērtīgu personības attīstību, palīdzot skolēniem un ģimenēm integrēties mūsdienu mainīgajā sabiedrībā.
Materiāli atbalstīt bērnus un skolēnus no maznodrošinātām, riska grupas un ar veselības problēmām ģimenēm.
Veicināt lietderīgu un produktīvu bērnu un skolēnu brīvā laika pavadīšanu, piedaloties pārgājienu, atveseļošanās, sporta, izglītojošo, atpūtas nometņu un labdarības akciju organizēšanā.
Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana.
Telefons
+371 26317693
KARS-E, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kārsavas nov., Kārsava, Baznīcas iela 5
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29173266
KĻAVU 7
Kārsavas nov., Kārsava, Kļavu iela 7 - 22
kopīpašuma pārvaldīšana;
kopīpašuma apsaimniekošana.
Telefons
+371 29195254
Kokbūve, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kārsavas nov., Kārsava, Smilšu iela 31
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26414079
Kontabilita, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kārsavas nov., Kārsava, Smilšu iela 13
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26180402
KORSOVA serviss, SIA
Kārsavas nov., Kārsava, Smilšu iela 13
Tekstilizstrādājumu un kažokādu mazgāšana un (ķīmiskā) tīrīšana (96.01, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29498811
LaserTag LATGALE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kārsavas nov., Kārsava, Vienības iela 51A - 4
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 27881757
E-pasts
lasertaglatgale@gmail.com
LATGALES TERMINĀLS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kārsavas nov., Kārsava, Saules iela 3
Uzglabāšana un noliktavu saimniecība (52.10, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65733093
+371 29166532
+371 65733446
E-pasts
augemiksia@inbox.lv
Latgolys Producentu Grupa
Kārsavas nov., Kārsava, Vienības iela 32V - 15
Veicināt kultūras, īpaši mūzikas tradīciju attīstību Latgales reģionā;
Rosināt jauniešus pievērst uzmanību muzikālās pilnveidošanas iespējām Latgalē un starptautiskos projektos;
Sekmēt latgaliešu valodas/dialekta popularizēšanu reģionā un ārpus tā;
Izvērtēt bagātīgo folkloras materiāla nozīmi un atrast tās pielietojumu mūsdienu kontekstā, arī jauniešu vidū.
Telefons
+371 64621199
LATTOPIN AGRO, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
Kārsavas nov., Kārsava, Raiņa iela 2A
LEIGA, IK
Kārsavas nov., Kārsava, Skolas iela 4c-11
Fiziskās labsajūtas uzlabošana (93.04, versija 1.1) (Avots: CSP)
Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi (96.04, versija 2.0) (Avots: CSP)
LUDZA, TENISA KLUBS
Kārsavas nov., Kārsava, Skolas iela 3D-2
Kluba biedru un citu iedzīvotāju veselīgas atpūtas organizēšana fizisko un garīgo spēju atjaunošanai un paaugstināšanai, augstu rezultātu sasniegšanai sportā;
Fiziski aktīva dzīves veida popularizācija;
Sporta attīstības sekmēšana.
Telefons
+371 29159776
MABIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kārsavas nov., Kārsava, Vienības iela 55
Restorāni (55.30, versija 1.0) (Avots: CSP)
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 65733061
+371 20243534
Magone-I, IK
Kārsavas nov., Kārsava, Vienības iela 50 - 5
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID)
MALNAVAS ROŽUKROŅA DIEVMĀTES ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Kārsavas nov., Kārsava, Baznīcas iela 1
Sludināt Evaņģēliju, svēti glabājot ar Svētā Gara palīdzību atklāto patiesību, to dziļāk pētot, uzticīgi sludinot un paskaidrojot;sludināt morāles principus (arī attiecībā uz sociālo kārtību), spriest par visu, kas attiecas uz cilvēciskās personas pamattiesībām un dvēseles pestīšanu;izplatīt svēto liturģiju, veicot dievišķo kultu un svētdarot katoļticīgo tautu
MĪLU TEVI, Ludzas rajona T.Kovaļenko daudznozaru individuālais uzņēmums
Kārsavas nov., Kārsava, Stacijas iela 25-2
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65733485
M-mežs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kārsavas nov., Kārsava, Kalēju iela 26
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 25464440
E-pasts
maristans@inbox.lv
MNLBL, IK
Kārsavas nov., Kārsava, Vienības iela 32V - 2
Modes salons "LAGU", SIA
Kārsavas nov., Kārsava, Vienības iela 72A - 8
Pārējo virsdrēbju ražošana (14.13, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29235935
Monta K, IK
Kārsavas nov., Kārsava, Puškina iela 44
Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.89, versija 2.0) (Avots: CSP)
NAGRO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kārsavas nov., Kārsava, Vienības iela 51A - 8
Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.39, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29400511
NIKTRANSPORTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kārsavas nov., Kārsava, Raiņa iela 2A
Automobiļu tehniskā apkope un remonts (50.20, versija 1.0) (Avots: CSP)
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29412184
+371 29491274
NORĪŠI, Ludzas rajona Malnavas pagasta zemnieku saimniecība
Kārsavas nov., Kārsava, Dārzu iela 18
Lauksaimniecība, medniecība un ar to saistīti pakalpojumi (01, versija 1.0) (Avots: UR)
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65733852