• lv

Kandavas novads

57° 2' 2.64228", 22° 46' 48.65268"

AIZPURI, Neiberga zemnieku saimniecība
Kandavas nov., Kandavas pag., "Aizpuri"
zemkopībalopkopībamežizstrādekokapstrādetirdzniecībastarpniecība
AIZSTRAUTI, Frīdemaņa zemnieku saimniecība
Kandavas nov., Kandavas pag., "Aizstrauti"
zemkopība
lopkopība
dārzkopība
tirdzniecība
putnkopība
zivkopība
pārtikas produktu pārstrāde
AK Celms, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kandavas nov., Kandava, Sabiles iela 8 - 18
Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26399966
AKMEŅI, Putāna zemnieku saimniecība
Kandavas nov., Zemītes pag., "Akmeņi"
lauksaimniecība
AKMEŅI, Stabulnieka zemnieku saimniecība
Kandavas nov., Vānes pag., "Akmeņi"
zemkopība
lopkopība
produkcijas realizācija
AKMENTIŅI, Ā.Krivcova zemnieku saimniecība
Kandavas nov., Zantes pag., "Akmentiņi"
lopkopība
Akots, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
Kandavas nov., Zemītes pag., Grenči, "Grenču kalte"
Palīgdarbības pēc ražas novākšanas (01.63, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29206383
AKR Granola, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kandavas nov., Kandavas pag., "Auriņi 1"
Gatavu ēdienu ražošana (10.85, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Aktīvai Matkulei
Kandavas nov., Matkules pag., Matkule, "Madaras" - 8
Palīdzēt pagasta un novada iedzīvotājiem pašrealizēties, ļaut ticēt saviem spēkiem, paaugstināt pašapziņu;
Attīstīt sabiedrisko, sporta un kultūras dzīvi novadā;
Realizēt veselīgas, aktīvas un patīkamas brīvā laika pavadīšanas iespējas pagasta un novada iedzīvotājiem.
Telefons
+371 26594283
ALDĒNI, Alda Sondara Kandavas pagasta zemnieku saimniecība
Kandavas nov., Kandavas pag., "Aldēni"
ALEJAS, Folmanes zemnieku saimniecība
Kandavas nov., Vānes pag., "Alejas"
zemkopībalopkopībatirdzniecība
ALEJAS, Putniņas individuālais uzņēmums
Kandavas nov., Vānes pag., "Variebas skola"
tirdzniecībastarpniecība Telefons
+371 63146309
A & L GRUPA, SIA
Kandavas nov., Kandavas pag., "Straumēni"
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29716079
ALKŠŅI-2, Ozoliņas zemnieku saimniecība
Kandavas nov., Cēres pag., "Alkšņi-2"
zemkopībalopkopībatirdzniecība
ALKŠŅUKALNIŅI, Birģeles zemnieku saimniecība
Kandavas nov., Kandavas pag., "Alkšņukalniņi"
zemkopība
lopkopība
dārzkopība
sakņkopība
biškopība
gaļas un piena pārstrāde
augļkopība
tirdzniecība
starpniecība
ārējā ekonomiskā darbība
AL PĀRVADĀJUMI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kandavas nov., Kandavas pag., "Kreičmaņi"
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29169395
ALTA V, Vāveres individuālais uzņēmums
Kandavas nov., Kandava, Talsu iela 7-3
Pārējā mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (52.48, versija 1.0) (Avots: CSP)
ALTERNATE, SIA
Kandavas nov., Kandavas pag., "Melderi"
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29288553
Alternativas, Sabiedrības integrācijas biedrība
Kandavas nov., Kandava, Lielā iela 7 - 2
Virsmērķis - veicināt Latvijas un ārvalstu organizāciju sadarbības kontaktu tīklu, ilgtspējīgu attīstību, pieredzi, efektivitāti un sabiedrības integrāciju, balstoties uz kopējām pamatvērtībām.
Veicināt profesionālu psiholoģisko atbalstu cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, tādējādi sekmējot sabiedrības intereses un vajadzības.
Veicināt sociālās aizsardzības sistēmas, tādējādi sekmējot sabiedrības iespējas uz sociālās labklājības celšanu.
Veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību, līdzdalību un ieguldījumu ilgtspējīgai attīstībai, kas sekmētu sabiedrības integrācijas tendences.
Veicināt filantropiju jeb labdarību, tādējādi atbalstot sabiedrības vajadzības, kā arī piesaistīt ziedojumu sabiedriskā labuma mērķa īstenošanai.
Veicināt integrētu pieeju kultūras, mākslas, mūzikas, sporta un izglītības procesam - formālās, neformālās un interešu izglītības mijiedarbībai vietējā, valstiskā un starptautiskā līmenī, kas vērstas uz sabiedrību kopumā t.sk. jaunatni un čigānu (romu) etnisko minoritāti, tādējādi sekmējot sociālo iekļaušanu un aktīvu pilsonisko apziņu, iniciatīvu, attīstību, uzņēmību, radošo darbību, identitāti, vēsturi, kultūru, starpetnisku dialogu un līdzdalību sabiedriskajā dzīvē.
Veicināt romu (čigānu) izglītības līmeņa paaugstināšanu un pilnveidošanos, pievēršot uzmanību uz esošo šķēršļu apzināšanu un konstruktīviem izglītības problēmu risinājumiem.
Veicināt sabiedrības tradicionālo kristīgo konfesiju garīgo mantojumu, kas balstīts uz kristīgās ticības pamatiem Bībelē, vērtībām un izpausmēm pasaules kultūras attīstībā.
Veicināt zinātniski - praktisku pētniecību psiholoģiskās darbības ietvarā, izvērtēšanu, konsultēšanu, un cita uz klientu orientēto darbību, kuras mērķis ir veicināt viņa spējas adaptēties savā sociālajā vidē, kā arī organizācijas attīstības sekmēšanu, ievērojot vadības, darbinieku un sabiedrības intereses.
Telefons
+371 28195686 Projektu vadītājs
+371 22361915
E-pasts
alternativas@mail.lv
AM Būvprojekts, SIA
Kandavas nov., Kandava, Zīļu iela 12 - 42
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27557777
AMCON, SIA
Kandavas nov., Kandava, Zīļu iela 14
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29114333
AM koks, IK
Kandavas nov., Kandavas pag., "Mācītājmāja"
AMOLIŅI, Kreicberga zemnieku saimniecība
Kandavas nov., Kandavas pag., "Amoliņi"
zemkopība
lopkopība
tirdzniecība
AMULAS, Slica zemnieku saimniecība
Kandavas nov., Zantes pag., "Amulas"
zemkopība
lopkopība
pašražotās produkcijas realizācija
ANCE & IF, SIA
Kandavas nov., Kandava, "Dārziņi"
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29361394
ANDI, Penkevicas zemnieku saimniecība
Kandavas nov., Vānes pag., "Andi"
zemkopība
lopkopība
produkcijas realizācija
ANIMA, Personības attīstības prakse
Kandavas nov., Kandavas pag., "Kaimiņi"
Palīdzēt cilvēkiem tikt galā ar psiholoģiska rakstura problēmām, ar kurām cilvēki saskaras ģimenes, personīgajā un profesionālajā dzīvē;dot katram cilvēkam iespēju uzlabot savu adaptāciju ģimenē un dzīvē;radīt apstākļus un rīkot pasākumus cilvēka personības attīstībai;sniegt psihoterapijas, supervīzijas un dažādus citus personības veselību un attīstību veicinošus pakalpojumus, kas nav pretrunā ar citiem Biedrības mērķiem;sniegt konkrētu palīdzību cilvēku reintegrācijai un sociālai adaptācijai;veikt izglītojošu un metodisku darbību;sadarboties ar valsts, pašvaldību, sabiedriskām, reliģiskām, saimnieciskām organizācijām un komercfirmām, kā arī privātpersonām. Telefons
+371 26665165
Anitas rokdarbi
Kandavas nov., Kandava, Lielā iela 16 - 1
Veicināt amatniecības attīstību, popularizēšanu, amatnieku izstrādājumu realizēšanu.
ANMA, V.Šteinberga individuālais uzņēmums firma
Kandavas nov., Zemītes pag., "Apiņi"
tirdzniecība
starpniecība
Telefons
+371 63151254
Annijas biedrība
Kandavas nov., Kandava, Raiņa iela 19A
1.Sekmēt tradicionālā kultūras mantojuma un amatniecības saglabāšanu un popularizēšanu plašākā sabiedrībā Kandavā, Kandavas novadā, Latvijā un ārvalstīs, it īpaši jauniešu vidū;2.Veicināt tradicionālā kultūras mantojuma un amatniecības prasmju apguvi un saglabāšanu jauniešu vidū;3.Veicināt tautiskā mantojuma apguvi un atpazīstamību plašākā sabiedrībā, rīkojot un piedaloties amatniecības izstādēs un tirdziņos, iesaistot tajos jauniešus;4.Celt godā Latvijas un Kandavas novada amatu tradīcijas, kā arī atjaunot amatu prestižu sabiedrībā, iesaistīt amatu prasmju apgūšanā Kandavas novada jauniešus.