• lv

Kalupes pagasts, Daugavpils novads

56° 5' 4.17408", 26° 33' 52.29"

3R Smart, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Daugavpils nov., Kalupes pag., Kalupe, Lielā iela 17 - 17
Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība (46.49, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29552530
E-pasts
info@3r-smart.lv
AIZUPE, Zemnieku saimniecība
Daugavpils nov., Kalupes pag., Aizupieši, "Aizupe"
lauksaimniecības produktu ražošana
AM celtniecība, SIA
Daugavpils nov., Kalupes pag., Krivāni, "Krivāni 2"
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26179317
Aptieka Kalupe, IK
Daugavpils nov., Kalupes pag., Kalupe, Lielā iela 12
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
ASTRAS, Sieviešu klubs
Daugavpils nov., Kalupes pag., Kalupe, Ezeru iela 6
Sieviešu pašapziņas celšana un sociālā izglītošana. Telefons
+371 26225007
ATMATAS 1, Kalupes pagasta zemnieku saimniecība
Daugavpils nov., Kalupes pag., Laurišķi, "Atmatas 1"
Auto land-D, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Daugavpils nov., Kalupes pag., Stūrīši, "Saulupe"
Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana (25.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 28761253
BĒRZIŅI, Zemnieku saimniecība
Daugavpils nov., Kalupes pag., "Bērziņi"
lauksaimniecības produktu ražošana
Čiploks, SIA
Daugavpils nov., Kalupes pag., Kuklišķi, "Priednieki"
Citu viengadīgo kultūru audzēšana (01.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26539476
DRAVA, Zemnieku saimniecība
Daugavpils nov., Kalupes pag., Ignatāni, "Drava"
lauksaimniecības produktu ražošana
DZINTARI, Zemnieku saimniecība
Daugavpils nov., Kalupes pag.
lauksaimniecības produktu ražošana
EGLES, Zemnieku saimniecība
Daugavpils nov., Kalupes pag., Rasnači, "Egles"
lauksaimniecības produktu ražošana
EGLĪTES, Zemnieku saimniecība
Daugavpils nov., Kalupes pag., "Eglītes"
lauksaimniecības produktu ražošana
EKO RABBIT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Daugavpils nov., Kalupes pag., Salieši, "Ozolgatve"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28669606
EZERKRASTI-K, IK
Daugavpils nov., Kalupes pag., Ķeiši, "Ķeiši"
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Gerlaki, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Daugavpils nov., Kalupes pag., Sleiži, "Gerlaki"
Kūdras ieguve (08.92, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65430295
Instrument Line, SIA
Daugavpils nov., Kalupes pag., Kalupe, Jaunā iela 3 - 4
Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.78, versija 2.0) (Avots: VID)
Darbgaldu vairumtirdzniecība (46.62, versija 2.0) (Avots: CSP)
Graudu, sēklu, neapstrādātas tabakas un lopbarības vairumtirdzniecība (46.21, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
E-pasts
instrumentline@inbox.lv
Judar, SIA
Daugavpils nov., Kalupes pag., Krivāni, "Vainagi"
JUSTUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Daugavpils nov., Kalupes pag., Kalupe, Lielā iela 17 - 3
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65457862
Kadaki, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Daugavpils nov., Kalupes pag., Rasnači, "Liepukalns"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26670727
KADIĶI, Kalupes pagasta zemnieku saimniecība
Daugavpils nov., Kalupes pag., "Kadiķi"
Telefons
+371 29490235
Kalupe, Mednieku biedrība
Daugavpils nov., Kalupes pag., Kalupe
attīstīt nenoplicinošu medību saimniecību;
iesaistīt savus biedrus medījamo dzīvnieku aizsardzībā, vairošanā un populāciju izkopšanā;
izkopt un pilnveidot medību tradīcijas un ētiku;
organizēt likumīgu un noteikumiem atbilstošu medību veidu pielietošanu;
pārstāvēt mednieku intereses, aizstāvēt viņu likumīgās prasības, intereses un iniciatīvu valsts institūcijās, organizācijās u.c.;
palīdzēt valsts iestādēm apkarot nelikumīgo medniecību.
Telefons
+371 29167051
KALUPES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Daugavpils nov., Kalupes pag., Kalupe, Dzirnavu iela 1
Sludināt Evaņģēliju, svēti glabājot ar Svētā Gara palīdzību atklāto patiesību, to dziļāk pētot, uzticīgi sludinot un paskaidrojot;sludināt morāles principus (arī attiecībā uz sociālo kārtību), spriest par visu, kas attiecas uz cilvēciskās personas pamattiesībām un dvēseles pestīšanu;izplatīt svēto liturģiju, veicot dievišķo kultu un svētdarot katoļticīgo tautu
KRIVĀNU VECTICĪBNIEKU DRAUDZE
Daugavpils nov., Kalupes pag., Krivāni, "Krivanu vecticībnieku draudze"
Nodrošināt visiem ticīgajiem vecticībniekiem pastāvīgu Dievkalpojuma noturēšanu un LVPB noteikumu vienotību
LATIT BŪVE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Daugavpils nov., Kalupes pag., Cegaļne, "Palmas"
Mežsaimniecība un mežizstrāde (02, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Ceļu un maģistrāļu būvniecība (42.11, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Citur neklasificēta inženierbūvniecība (42.99, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Lauku meija
Daugavpils nov., Kalupes pag., Baltači, "Meija"
popularizēt lauksaimniecības nozari jauniešu vidū;
attīstīt Daugavpils novada lauku teritorijas ilgstspējīgu attīstību;
veicināt jauniešu alternatīvu nodarbošanās veidu, lai attīstītu laukus un pārstavētu lauksaimniecības nozares intereses.
Telefons
+371 28217874
LAZDIŅI, Kalupes pagasta zemnieku saimniecība
Daugavpils nov., Kalupes pag., Kuklišķi, "Lazdiņi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26396564
LeNi, -IK
Daugavpils nov., Kalupes pag., Kalupe, Lielā iela 21 - 2
Saldūdens zvejniecība (03.12, versija 2.0) (Avots: CSP)
LIEPUKALNS, Kalupes pagasta zemnieku saimniecība
Daugavpils nov., Kalupes pag., Rasnači, "Liepukalns"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29297215
MarkLV, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Daugavpils nov., Kalupes pag., Ķeiši, "Dīķi"
Cita veida tīrīšanas darbības (81.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27132444