Kalnu iela 2, Kalni, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3898

56° 26' 37.14821088", 22° 7' 31.91885832"

Saldus nov., Nīgrandes pag., Kalni, Kalnu iela 2
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Saldus nov., Nīgrandes pag., Kalni, Kalnu iela 2
Popularizēt un attīstīt tautas muzicēšanas prasmes;
instrumentu spēles un mūžizglītības projektu īstenošana;
tautas mūzikas kolektīvu un individuālo muzikantu darbības atbalsts;
pasākumu rīkošana un tehniskais nodrošinājums;
izglītojoša darbība, kursu, meistarklašu un nometņu organizācija;
starptautiskā sadarbība, pārrobežu projektu apgūšana un realizācija;
tautas mūzikas atskaņošanas procesu attīstība.
Saldus nov., Nīgrandes pag., Kalni, Kalnu iela 2
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Saldus nov., Nīgrandes pag., Kalni, Kalnu iela 2
Cita monetārā starpniecība (64.19, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.99, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Saldus nov., Nīgrandes pag., Kalni, Kalnu iela 2
Veicināt iedzīvotāju izglītošanu cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzības jautājumos;
Sniegt informācijas pakalpojumus dažādām lauku iedzīvotāju grupām un uzņēmējiem;
Veicināt vides aizsardzību un organizēt pasākumus vides izglītībā;
Veicināt lauku iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā;
Sadarbībā ar valstiskām organizācijām , veicināt dažādu sociālo riska grupu cilvēku labklājības celšanu un integrāciju sabiedrībā;
Popularizēt veselīgu dzīvesveidu, organizēt sporta un aktīvā tūrisma nodarbības un pasākumus dažādām iedzīvotāju grupām;
Popularizēt brīvprātīgo darbu laukos, iesaistot iedzīvotājus dažādu pasākumu organizēšanā;
Saldus nov., Nīgrandes pag., Kalni, Kalnu iela 2
Likvidēts 29.10.2014
Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (55.10, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Saldus nov., Nīgrandes pag., Kalni, Kalnu iela 2
Likvidēts 08.10.2010

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution