Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048

56° 56' 43.65198348", 24° 4' 35.50827252"

Rīga, Kalnciema iela 12
Veikt sabiedriskā labuma darbību, kas vērsta uz izglītības, zinātnes, kultūras, sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanu Profesionālās izglītības kompetences centra "Nacionālā Mākslu vidusskola" struktūrvienībā "Emīla Dārziņa mūzikas skola", t.sk. atbalstīt audzēkņu koncertus un līdzīga veida pasākumus;

Veicināt Profesionālās izglītības kompetences centra "Nacionālā Mākslu vidusskola" struktūrvienības "Emīla Dārziņa mūzikas skola" (turpmāk tekstā - Skola) materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu, skolotāju un audzēkņu tālākizglītību, vienlīdzīgu iespēju attīstību, dalību nacionālos un starptautiskos pasākumos (semināros, konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, pieredzes apmaiņas braucienos, utt.) un iesaisti starptautiskās izglītības un apmaiņas programmās.
Rīga, Kalnciema iela 12
1.Attīstīt un pilnveidot baleta un dejas jomas profesionālo darbību;
2.Izstrādāt priekšlikumus baleta un dejas profesionālās darbības apstākļu uzlabošanai un pilnveidošanai, ar tiem nepieciešamības gadījumā vēršoties valsts un citās institūcijās, to realizācijas nodrošināšanai;
3.Aizstāvēt horeogrāfu un baletmeistaru tiesības, sekot autortiesību ievērošanai;
4.Organizēt sociālās palīdzības sniegšanu baleta un dejas jomas profesionālajiem darbiniekiem;
5.Veicināt baleta un dejas jomas profesionālo izglītības attīstību, organizēt šim nolūkam kursus un meistardarbnīcas;
6.Veikt cita veida darbību baleta un dejas jomas attīstībai;
7.Popularizēt baletu un deju Latvijā un ārvalstīs;
8.Organizēt sadarbību un sadarboties ar citām radošajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs;
9.Izveidot Radošo prēmiju fondu un piešķirt stipendijas no tā;
10.Saglabāt baleta un dejas tradīcijas un uzturēt tās;
11.Atbalstīt ar baleta un dejas jautājumiem saistīto preses izdevumus, radio un televīzijas raidījumus;
12.Veidot un producēt ar baletu un deju saistītas dokumentālas un mākslas filmas;
13.Organizēt labdarības pasākumus.
Telefons
+371 67454523
+371 29190322
E-pasts
baleta.gilde@inbox.lv

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution