• lv

Kalna pagasts, Jēkabpils novads

56° 21' 18.75852", 25° 50' 59.55756"

ADUMĀNI, Kalna pagasta A.Stanka zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Kalna pag., "Adumāni"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65232232
ALDIŅI, Kalna pagasta Amola zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Kalna pag., "Aldiņi"
lopkopības produkcijas ražošana,realizācija
mežizstrāde
autotransporta pakalpojumi
zivjsaimniecība
kokmateriālu pārstrade, realizācija
augkopība
putnkopība
tirdzniecība
Telefons
+371 29393779
E-pasts
andis4444@inbox.lv
ALKO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils nov., Kalna pag., Vidsala, "Gobas"
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 65258244
ALKO RACING TEAM, Sporta klubs
Jēkabpils nov., Kalna pag., Vidsala, "Gobas"
autosporta attīstība un popularizēšana:
a) sadarbībā ar Latvijas autosporta biedrībām - autosporta attīstības koncepcijas, pasākumu plānu, projektu, sacensību nolikumu, sacensību kalendāru un citu dokumentu izstrādāšana;
b) dažādu autosporta un citu sacensību, čempionātu, svētku, izstāžu un citu pasākumu organizēšana;
c) sabiedrības, skolu un studējošās jaunatnes iesaistīšana sporta pasākumos;
d) autosporta sacensību un pasākumu propagandēšanas un reklamēšana;
e) metodoloģiskās un praktiskās palīdzības sniegšana Biedrības biedriem un citām fiziskām un juridiskām personām, sacensību un citu autosporta pasākumu organizēšanā;
g) Latvijas, reģionālo un novada sacensību licenču izsniegšana;
h) Latvijas, reģionāli un novada sacensību tiesnešu apmācība un sertifikācija, kursi un kvalifikācijas celšana;
autosporta komandas izveidošana:
a) biedrības biedru sportiskās formas uzterēšana, iemaņu veidošana, sagatavošanas autosporta sacensībām;
b) biedrības biedru sporta tehnikas izgatavošana, apkalpošana un licenzēšanas organizēšana
piedalīšanās autosporta sacensībās Latvijas Republikas teritorijā un ārpus tās robežām;
c) biedrības biedru finansiāla atbalstīšana dalībai Latvijas un starptautiskajās sacensībās
biedrības biedru interešu un iniciatīvu pārstāvēšana, likumisko prasību aizstāvēšana dažādās institūcijās un organizācijās;
dažādu veidu līdzekļu piesaistīšana no Latvijas un ārvalstu fiziskajām un juridiskajām personām biedrības funkcionēšanai, materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanai un autosporta popularizēšanai;
sadarbības ar Latvijas Republikas un ārvalstu organizācijānm, kuru mērķi un uzdevumi atbilst Biedrības mērķiem un uzdevumiem
Telefons
+371 29185011
BANCĀNI, Kalna pagasta Pilmaņa zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Kalna pag., "Bancāni"
lopkopībagraudkopībadārzkopībadīķsaimniecībagaldniecībavisa veida produkcijas pārstrāde
BĒRZIEŠI, Jēkabpils rajona Kalna pagasta zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Kalna pag., "Bērzieši"
Cerību logi
Jēkabpils nov., Kalna pag., Dubulti, "Lauri"
veicināt kultūrvides saglabāšanu, tradicionālās kultūras un mākslas attīstību;
īstenot praktiskus pasākumus iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai un izglītojošas akcijas dabas aizsardzības, ekoloģiskās būvniecības, ekotūrisma jomā;
veicināt izglītotas, ētikas vērtības respektējošas, atbildīgas pilsoniskās sabiedrības veidošanos
Telefons
+371 26824411
EKO Selonia
Jēkabpils nov., Kalna pag., "Kalnāres"
1. Popularizēt ilgtspējīgu, videi un cilvēkiem draudzīgu ekonomisko attīstību, tai skaitā veicināt sociālo uzņēmējdarbību un nodarbinātību;
2. Nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu pārstāvju integrācija darba tirgū, kā arī mūžizglītībā.
3. Kultūras mantojuma, mākslinieku un amatnieku popularizēšana, kā arī attīstības veicināšana;
4. Veselības veicināšanas pasākumu organizēšana un to pieejamības nodrošināšana;
5. Vides labiekārtošana, veicinot ekoloģisko būvniecību un ekotūrismu;
6. Biedrība plāno ieņēmumus no saimnieciskās darbības, kā arī labdarības un piesaistīto projektu līdzekļus ieguldīt biedrības mērķu sasniegšanai, attīstības un izaugsmes veicināšanai.
Telefons
+371 22432134
Ezerkrasti, E.Petrovas Kalna pagasta zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Kalna pag., "Ezerkrasti"
EZERKRASTI, Kalna pagasta A.Petrova zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Kalna pag., "Ezerrieksti"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 20266356
EZERPRIEKULĀNI, Jēkabpils rajona Kalna pagasta zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Kalna pag., "Ezerpriekulāni"
Mežsaimniecības palīgdarbības (02.40, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 28815211
EZERSĒTAS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils nov., Kalna pag., "Ezersētas"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26554052
GRANTĀRES, Kalna pagasta J.Rozumovska zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Kalna pag., "Grantāres"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65207074
JAUNVIETAS, Kalna pagasta zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Kalna pag., "Jaunvietas"
Mežsaimniecības palīgdarbības (02.40, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65207074
Jēkabpils rajona A.Pilāta individuālais uzņēmums
Jēkabpils nov., Kalna pag., "Bērzieši"
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65256545
JK Pilskalni, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils nov., Kalna pag., "Lejāres"
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29428353
KALNA-ĶEŅĢI, Kalna pagasta S.Jostsones zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Kalna pag., "Ķeņģi"
lauksaimniecība
graudkopība
lopkopība
produkcijas realizācija
transporta pakalpojumi
mehanizētie pakalpojumi
KALNA ŪDENĀJI, Kalna pagasta Žikovas zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Kalna pag., "Kalna Ūdenāji"
lopkopība
augkopība
Kalna Ūdenāni, Kalna pagasta zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Kalna pag., "Kalna Ūdenāni"
KALNA VELDRES, SIA
Jēkabpils nov., Kalna pag., "Veldres"
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26309520
KLINĢERI, Kalna pagasta L.Asariņas zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Kalna pag., "Klinģeri"
lopkopība
dārzeņu audzēšana
starpniecība
KRASTI, Kalna pagasta Gaida zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Kalna pag., "Krasti"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 28346900
KRŪMIŅI, Kalna pagasta V.Ošānes zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Kalna pag., "Krūmiņi"
lauksaimniecība
lopkopība
biškopība
komercdarbība
LATMARS, SIA
Jēkabpils nov., Kalna pag., "Lazdas"
LAURI, Kalna pagasta A.Ugrikas zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Kalna pag., "Lauri"
lopkopība
augkopība
LAZDIŅAS, Kalna pagasta A.Štāla zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Kalna pag., "Lazdiņas"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65207074
LEIŠJĀŅI, Kalna pagasta Dzeņa zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Kalna pag., "Leišjāņi"
lauksaimniecības produktu ražošana,realizācija
ĻŪĻĀKI, Kalna pagasta Rāviņas zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Kalna pag., "Ļūļāki"
lauksaimniecība
Madaras, Kalna pagasta zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Kalna pag., "Madaras"
Makšķernieku klubs "Bancāns"
Jēkabpils nov., Kalna pag., "Dārznieki"
1. Popularizēt un attīstīt dabai un videi draudzīgu makšķerēšanu Jēkabpils novadā kā idejiski un praktiski organizētu un civilizētu zivju ieguves veidu, kurā noteicošais faktors ir saskarei ar dabu, garīgai un fiziskai atpūtai un makšķerēšanas iemaņu pilnveidošanai;
2. Vides aizsardzība - ūdens un ūdens bioloģisko resursu ilgtspējības un bioloģiskās daudzveidības nodrošināšana Bancāna ezerā un citās Jēkabpils novada ūdenstilpēs;
3. Sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu vides izglītošana un audzināšana;
4. Sadarbība ar Jēkabpils novada pašvaldībām un līdzdalība Bancāna ezera un citu Jēkabpils novada ūdenstilpju zivju resursu pārvaldības un apsaimniekošanas jautājumu risināšanā;
5. Cilvēku ar īpašām vajadzībām (invalīdu) integrēšana sabiedrībā un iesaistīšana vides aizsardzībā un izglītošanā, makšķerēšanā un makšķerēšanas sacensībās un citos Biedrības pasākumos;
6. Makšķerēšanas sacensību organizēšana;
7. Makšķerēšanas tūrisma attīstīšana un popularizēšana Jēkabpils novadā;
8. Labdarība.
Telefons
+371 28360230