• lv

Kaives pagasts, Vecpiebalgas novads

57° 1' 58.97568", 25° 37' 2.5507200000002"

AKKA RENT, SIA
Vecpiebalgas nov., Kaives pag., Kaive, "Gaidas" - 5
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 27574406
ALMUS A, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vecpiebalgas nov., Kaives pag., "Lejas Ķilkas"
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64123788
Bagātību saliņa, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vecpiebalgas nov., Kaives pag., "Jaunzemi"
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28711917
DŪMKALNI, Kaives pagasta zemnieku saimniecība
Vecpiebalgas nov., Kaives pag., "Dūmkalni"
lauksaimniecība
DZIRNAVAS, Vecpiebalgas novada A.Traidāsa zemnieka saimniecība
Vecpiebalgas nov., Kaives pag., "Dzirnavas"
Telefons
+371 29213828
E-pasts
info@dzirnavas.lv
Dzirnavnieks, Mednieku klubs
Vecpiebalgas nov., Kaives pag., "Dzirnavas"
Organizēt ilgspējīgu medību saimniecību kluba medību teritorijā;
Apvienot individuālos medniekus kopīgai medību organizēšanai, biotehnisko pasākumu veikšanai, medību saimniecības labiekārtošanai, kultūras, sporta un atpūtas vajadzību apmierināšanai;
Nodrošināt kluba biedriem maksimāli izdevīgos noteikumos piedalīties medījamo dzīvnieku un putnu medībās;
Nodrošināt racionālu medību fonda izmantošanu, samazināt zaudējumus citām saimniecības nozarēm;
Nodrošināt meža dzīvniekiem normālu dzīves vidi, apkarot malu medniecību;
Pārstāvēt mednieku intereses, aizstāvēt viņu likumīgās prasības, intereses un iniciatīvu valsts institūcijās, organizācijās un pie privātpersonām.
Telefons
+371 29213828
HARVI INVESTMETS, SIA
Vecpiebalgas nov., Kaives pag., "Serviss"
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26426700
J/D HUNTING CLUB
Vecpiebalgas nov., Kaives pag., "Jaunzemi"
medniecības jomā Telefons
+371 26130010
J & S International, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vecpiebalgas nov., Kaives pag., Kaive, "Gaidas" - 11
Būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.32, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 25655453
Kaive, Mednieku klubs
Vecpiebalgas nov., Kaives pag., "Jaunzemi"
Attīstīt medību saimniecību saskaņā ar savvaļas dzīvnieku un to apdzīvojamās vides daudzveidības saglabāšanas ilgspējīgas izmantošanas principiem;
Organizēt dabas aizsardzības, medību faunas un zivsaimniecības attīstības pasākumus;
Apsaimniekot savu medību objektu, piedalīties meža stādīšanā un kopšanā, ūdenstilpņu sakārtošanā;
Piedalīties plēsīgo zvēru, apkārtklejojošu suņu un kaķu iznīcināšanā;
Veikt biotehniskos pasākumus, meža dzīvnieku piebarošanai ziemas apstāļos;
Organizēt limitēto un nelimitēto meža dzīvnieku medības;
Piedalīties mednieku un makšķernieku sacensībās un citos pasākumos;
Popularizēt medības kā Latvijā vēsturiski tradicionālu un videi draudzīgu atpūtas veidu ar iespēju lauku vides attīstībai, iekļaujot medību saimniecību reģionālās attīstības plānošanā;
Aizstāvēt un pārstāvēt savu Biedrības biedru intereses valsts, pašvaldības un sabiedriskajās institūcijās Latvijā un ārvalstīs, sekojot to darbībai un piedaloties ar medībām saistīto likumprojektu un normatīvo aktu izstrādāšanā;
Iesaistīt jaunatni Biedrības darbībā;
Veicināt šaušanas sporta attīstību, ierīkojot šautuves, organizējot apmācības kursus un sacensības;
Piedalīties medību trofeju un suņu izstādēs, kā arī citos mednieku sabiedriskos pasākumos;
Sniegt Biedrības biedriem konsultācijas medību saimniecības organizācijas un citos ar medībām saistītos jautājumos;
Dibināt kontaktus un sadarboties ar ārvalstu medniekiem un sabiedriskajām organizācijām;
Piedalīties medījamo dzīvnieku populāciju monitoringā un no tā izrietošajos, nepieciešamajos papildu aizsardzības pasākumos;
Piedalīties medījamo dzīvnieku un to populāciju zinātniskajā izpētē;
Saņemt ziedojumus no Latvijas un ārvalstu organizācijām un uzņēmumiem Biedrības pasākumiem, materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanai un citiem mērķiem;
Izstrādāt iekšējos noteikumus un kontrolēt, kā Biedrības biedri tos ievēro;
Reklamēt savu darbību, biedru un Biedrības sponsoru darbību;
Savas kompetences ietvaros dibināt un uzturēt lietišķus kontaktus ar fiziskām un juridiskām personām Latvijā un ārvalstīs.
Telefons
+371 29476855
KAIVES, SIA
Vecpiebalgas nov., Kaives pag., "Serviss"
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29481613
KALNA-BROŽI, Cēsu rajona Kaives pagasta zemnieku saimniecība
Vecpiebalgas nov., Kaives pag., "Kalna-Broži"
lauksaimniecība
KALNA-BŪRBIRZES, Cēsu rajona Kaives pagasta zemnieku saimniecība
Vecpiebalgas nov., Kaives pag., "Kalna-Būrbirzes"
lauksaimniecība
KALNA MĀĻI, Cēsu rajona Kaives pagasta zemnieku saimniecība
Vecpiebalgas nov., Kaives pag., Kaive, "Teikas"
lopkopība
graudkopība
KALNA OGRIŅI, Cēsu rajona Kaives pagasta zemnieku saimniecība
Vecpiebalgas nov., Kaives pag., "Kalna Ogriņi"
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26322048
KALNA-PĒTERĒNI, Cēsu rajona Kaives pagasta zemnieku saimniecība
Vecpiebalgas nov., Kaives pag., "Kalna Pēterēni"
lauksaimnieciskā ražošana
visu veidu tirdzniecība
starpniecība
ārējie ekonomiskie sakari
kokizstrāde un realizācija
mežizstrāde
gatera pakalpojumi
maksas pakalpojumi
pārtikas produktu ražošana,glabāšana un realizācija
KALNA-VĪĢEBI, Cēsu rajona Kaives pagasta zemnieku saimniecība
Vecpiebalgas nov., Kaives pag., "Kalna-Vīģebi"
lopkopība
laukkopība
KĀRKLIŅI, Cēsu rajona Kaives pagasta zemnieku saimniecība
Vecpiebalgas nov., Kaives pag., Kaive, "Kārkliņi"
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem (52.63, versija 1.0) (Avots: CSP)
KAULIŅI, Cēsu rajona Kaives pagasta zemnieku saimniecība
Vecpiebalgas nov., Kaives pag., Kaive, "Kauliņi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29332133
ĶIESNĒRI, Cēsu rajona Kaives pagasta Ingas Irkles zemnieku saimniecība
Vecpiebalgas nov., Kaives pag., "Ķiesnēri"
lauksaimniecība
lopkopība
Leimans, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vecpiebalgas nov., Kaives pag., "Leimaņi"
Lauksaimniecības dzīvnieku barības ražošana (10.91, versija 2.0) (Avots: VID)
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29420198
+371 27720600
LEJAS-BŪRBIRZES, Cēsu rajona Kaives pagasta zemnieku saimniecība
Vecpiebalgas nov., Kaives pag., "Lejas-Būrbirzes"
lopkopībaaugkopība
LEJAS ĶILKAS, Kaives pagasta A.Jansona zemnieku saimniecība
Vecpiebalgas nov., Kaives pag., "Lejas Ķilkas"
Telefons
+371 29495502
LEJAS MAISĒĻI, Cēsu rajona Kaives pagasta zemnieku saimniecība
Vecpiebalgas nov., Kaives pag., "Lejas Maisēļi"
biškopība
aitkopība
Līdzās
Vecpiebalgas nov., Kaives pag., Kaive, "Pagasta Dārziņi"
Sabiedrības, indivīdu sociālās integrācijas, saskaņas un labklājības attīstības veicināšana, īpašu uzmanību pievēršot:
sabiedrības izglītošanai (tajā skaitā mūžizglītības veicināšanai);
sociālo pakalpojumu attīstībai;
sabiedrības veselības veicināšanai;
vides sakopšanai;
iedzīvotāju un institūciju līdzdalības paaugstināšanai sabiedrības dzīves norisēs;
līdzekļu piesaiste Biedrības mērķu sasniegšanai.
Telefons
+371 26309040
MAZ-URBI, Cēsu rajona Kaives pagasta zemnieku saimniecība
Vecpiebalgas nov., Kaives pag., "Maz-Urbi"
lauksaimniecība
MONDAS 13, Cēsu rajona I.Juknevičas IU
Vecpiebalgas nov., Kaives pag., "Muilēni"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29268550
RIEKSTIŅI, Cēsu rajona Kaives pagasta J.Zaharko zemnieku saimniecība
Vecpiebalgas nov., Kaives pag., "Riekstiņi"
mežizstrāde
kokapstrāde
tirdzniecība
celtniecība
u.c. statūtos paredzētā darbība
R & Pakalns, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vecpiebalgas nov., Kaives pag., "Spilvēni"
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29379379
SĒRMŪKŠKALNS, Cēsu rajona Kaives pagasta zemnieku saimniecība
Vecpiebalgas nov., Kaives pag., "Sērmūkškalns"
piena lopkopība
dārzkopība