Kaivas iela 50 k-1, Rīga, LV-1021

56° 57' 22.343859", 24° 14' 37.32724896"

Rīga, Kaivas iela 50 k-1 - 70D
Vispārēja ēku tīrīšana (81.21, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Kaivas iela 50 k-1 - 53D
Arhitektūras pakalpojumi (71.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Kaivas iela 50 k-1 - 147D
Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Rīga, Kaivas iela 50 k-1 - 147D
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Rīga, Kaivas iela 50 k-1 - 143D
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 27832870
E-pasts
info@brandhouse.lv
Rīga, Kaivas iela 50 k-1 - 5D
Gofrētā papīra un kartona ražošana; papīra un kartona taras ražošana (17.21, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Kaivas iela 50 k-1 - 5D
Gofrētā papīra un kartona ražošana; papīra un kartona taras ražošana (17.21, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Kaivas iela 50 k-1 - 77D
Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras vairumtirdzniecība (46.51, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Nespecializētā vairumtirdzniecība (46.90, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Kaivas iela 50 k-1 - 86D
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 26446070
Rīga, Kaivas iela 50 k-1 - 43D
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Kaivas iela 50 k-1 - 80D
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Rīga, Kaivas iela 50 k-1 - 135D
1.Nodrošināt dzīvojamās mājas pēc adreses Rīga, Kaivas iela 50, korpuss 1, turpmāk tekstā dzīvojamā māja, apsaimniekošanu;
2.Dzīvokļu īpašnieku interešu aizstāvība saskaņā ar normatīvo regulējumu un taisnīguma, godīguma, vienlīdzības, caurspīdīguma un tiesiskuma principiem;
3.Dzīvojamās mājas vērtības saglabāšana un celšana;
4.Nodrošināt tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību;
5.Apmierināt citas dzīvojamās mājas īpašnieku vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļa īpašumu un dzīvojamās mājas koplietošanas telpu izmantošanu;
6.Slēgt pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumus, pārraudzīt un kontrolēt šo līgumu ievērošanu, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas plānus, budžetus, tāmes, darbus un procesu, lai nodrošinātu iedzīvotāju augstu dzīves kvalitātes līmeni;
7.Aizsargāt un aizstāvēt dzīvokļu īpašnieku un iedzīvotāju, t.sk. Biedrības biedru, tiesības un intereses.
Rīga, Kaivas iela 50 k-1 - 147D
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
E-pasts
info@eurogrow.lv
Rīga, Kaivas iela 50 k-1 - 77D
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Kaivas iela 50 k-1 - 157D
Nespecializētā vairumtirdzniecība (46.90, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Kaivas iela 50 k-1 - 147D
Rīga, Kaivas iela 50 k-1 - 111D
Taksometru pakalpojumi (49.32, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Rīga, Kaivas iela 50 k-1 - 70D
Elektroinstalācijas ierīkošana (43.21, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Kaivas iela 50 k-1 - 147D
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Rīga, Kaivas iela 50 k-1 - 90D
Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos (62.02, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Kaivas iela 50 k-1 - 136D
Elektroinstalācijas ierīkošana (43.21, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Kaivas iela 50 k-1 - 111D
Taksometru pakalpojumi (49.32, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Rīga, Kaivas iela 50 k-1 - 173D
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (96.02, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Kaivas iela 50 k-1 - 90D
Atvieglot sociālo integrāciju cilvēkiem ar invaliditāti;
Apvienot biedrībā personas ar invaliditāti, viņu domubiedrus un atbalstītājus;
Panākt personu ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanu;
Apzināt un iesaistīt Biedrībā personas ar invaliditāti un nodrošināt viņu interešu aizstāvību;
Sekmēt personu ar invaliditāti izglītību, kultūru, sportu, sociālo rehabilitāciju, arodapmācību, nodarbinātību un apgādi ar tehniskajiem palīglīdzekļiem, kā arī vides un informācijas pieejamību.
Rīga, Kaivas iela 50 k-1 - 188D
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Kaivas iela 50 k-1 - 161D
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Rīga, Kaivas iela 50 k-1 - 4D
Zobārstu prakse (86.23, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Rīga, Kaivas iela 50 k-1 - 147D
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Rīga, Kaivas iela 50 k-1 - 147D
Rīga, Kaivas iela 50 k-1 - 30D
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Bāru darbība (56.30, versija 2.0) (Datu avots: CSP)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution