Kaivas iela 29 k-4, Rīga, LV-1021

56° 57' 0.3171560400001", 24° 14' 47.71397112"

Rīga, Kaivas iela 29 k-4 - 125
Dažādu divcīņu apvienošana dažādos austrumu cīņu virzienos uz brīvprātīga līdzdalības principa pamata, lai veicinātu austrumu cīņas mākslu attīstību Latvijā;
Aikido, budo un aiki-jujutsu popularizēšana un integrēšana Latvijas, Baltijas un pasaules sabiedrībā;
Popularizēt Latvijā aikido un citas austrumu cīņas mākslas veidus kā vispusīgi attīstošu disciplīnu harmoniskas personības veidošanā, propagandējot veselīgu dzīves veidu pilsoņa fiziskai un garīgai attīstībai;
Saskaņot biedrības biedru darbību.
Rīga, Kaivas iela 29 k-4 - 125
Sporta un ārpusskolas izglītība (85.51, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Kaivas iela 29 k-4 - 111
Automobiļu rezerves daļu un piederumu vairumtirdzniecība (45.31, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67244008
E-pasts
info@altaserviss.lv
Rīga, Kaivas iela 29 k-4 - 129
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Kaivas iela 29 k-4 - 130
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Kaivas iela 29 k-4 - 125
Iedzīvotāju fizisko un garīgo spēju palielināšana un attīstība;
Biedrības biedru un citu interesentu uzmanības pievēršana sportiskam, veselīgam un aktīvam dzīvesveidam, humānai dzīves uztverei un izpausmei;
Battodo, laido, Jodo, Kobudo, Kobu-jutsu, Ken-jutsu un Tameshigiri popularizēšana, un integrēšana Latvijas, Baltijas un pasaules sabiedrībā
Rīga, Kaivas iela 29 k-4 - 109
supervīzijas pakalpojumu sniegšana, attīstīšana un popularizēšana Latvijā
Rīga, Kaivas iela 29 k-4 - 122
Elektroinstalācijas ierīkošana (43.21, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Kaivas iela 29 k-4 - 101
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (96.02, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Kaivas iela 29 k-4 - 122
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Elektroinstalācijas ierīkošana (43.21, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Citu inženiersistēmu montāža (43.29, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi un konsultācijas (71.1, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Rīga, Kaivas iela 29 k-4 - 108
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Kaivas iela 29 k-4 - 108
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Kaivas iela 29 k-4 - 123
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Rīga, Kaivas iela 29 k-4 - 117
Likvidēts 20.09.2019
Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.89, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Kaivas iela 29 k-4 - 108
Likvidēts 30.12.2022
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Rīga, Kaivas iela 29 k-4 - 124
Likvidēts 27.03.2018
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Porcelāna, stikla izstrādājumu un tīrīšanas līdzekļu vairumtirdzniecība (46.44, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Ķīmisko vielu vairumtirdzniecība (46.75, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Rīga, Kaivas iela 29 k-4 - 122
Likvidēts 09.11.2018
Citu inženiersistēmu montāža (43.29, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Rīga, Kaivas iela 29 k-4 - 130
Likvidēts 07.07.2022
Citur neklasificēta izglītība (85.59, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Rīga, Kaivas iela 29 k-4 - 108
Likvidēts 17.11.2016
Pārtikas, dzērienu un tabakas vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.17, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Kaivas iela 29 k-4 - 130
Likvidēts 27.09.2019
1.Sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija sabiedrībā, tai skaitā:
prasmju apgūšana, pilnveidošana caur kultūras un radošajām aktivitātēm;
bērnu un jauniešu sociālās atstumtības mazināšana caur inovatīvām izglītojošām un iesaistīšanas aktivitātēm, iekļaušana darba tirgū;
pasākumu organizēšana radošās domāšanas attīstībai;
bērnu un jauniešu izglītošana par vienlīdzīgu iespēju principu nozīmi un integrēšanu;
viesģimeņu kustības popularizēšana un kvalitātes stiprināšana, turpmāk tekstā "sociālā riska grupas".
2.Sociālā riska grupu interešu un tiesību aizsardzība, tai skaitā:
bērni un jaunieši no ģimenēm ar zemiem ienākumiem;
bērni un jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem vai invaliditāti;
bērni un jaunieši, kuriem ir problēmas ar pamatizglītības vai vidējās izglītības iegūšanu;
bērni un jaunieši no attīstības centriem attālākajām teritorijām;
jaunie vecāki un jaunās ģimenes;
sievietes pēc bērna kopšanas atvaļinājuma;
sievietes ar problēmām pamatizglītības vai vidējās izglītības iegūšanā, turpmāk tekstā "sociālās riska grupas".
3.Palīdzības iespēju apzināšana un atbalsta sniegšana sociālā riska grupām.
4.Sabiedrības un ieinteresēto pušu izglītošana par sociālā riska grupu problēmām un risinājumu piedāvāšana dzīves kvalitātes uzlabošanai.
5.Pētījumu veikšana ar biedrības mērķi saistīto sociālā riska grupu problēmu apzināšanai un risināšanai, tai skaitā veselības stāvokļa uzlabošanai.
6.Informācijas apzināšana, sagatavošana, apkopošana, izplatīšana par dzīves kvalitātes uzlabošanu.
7.Speciālistu sagatavošana un konsultāciju sniegšana, kas saistītas ar atsevišķu sociālā riska grupu dalībnieku dzīves kvalitātes uzlabošanu un veselības stāvokļa uzlabošanu.
8.Nacionālo un starptautisko sakaru attīstīšana un nostiprināšana tiesību aizsardzības jomā, kā arī izpētes citās jomās, kas saistītas ar biedrības mērķiem un uzdevumiem.
Rīga, Kaivas iela 29 k-4 - 125
Likvidēts 05.10.2022
Sporta un ārpusskolas izglītība (85.51, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Citas sporta nodarbības (93.19, versija 2.0) (Datu avots: CSP)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution