• lv

Kadaga, Ādažu novads

57° 6' 2.0844", 24° 21' 41.75676"

3AXAP plus, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Kadaga, "Kadaga 10" - 10
Kuģu un peldošo iekārtu būve (30.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
ab intra, SIA
Ādažu nov., Kadaga, "Vītas"
Arhitektūras pakalpojumi (71.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29449191
Abzaļi, SIA
Ādažu nov., Kadaga, "Abzaļi"
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29423355
ĀDAŽI-PROPERTY LTD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Kadaga, "Kadaga 7" - 47
Tirgus un sabiedriskās domas izpēte (73.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecība (46.46, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67543838
Ādažu jauniešiem
Ādažu nov., Kadaga, "Kadaga 7" - 13
Veicināt jauniešu līdzdalību un iniciatīvu lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē;
Veicināt Ādažu novada un apkārtnes iedzīvotāju laika lietderīgu pavadīšanu.
Telefons
+371 28373833
Ādažu karavīru klubs
Ādažu nov., Kadaga, LR NBS Ādažu garnizons
Apvienot karavīrus, rezerves karavīrus un rezervistus, lai izveidotu un uzturētu kopīgas tradīcijas, kā arī, lai sniegtu morālo un garīgo atbalstu karavīriem un viņu ģimenes locekļiem. Telefons
+371 26341806
Ādažu novada attīstības biedrība
Ādažu nov., Kadaga, Austrumu iela 10
veicināt Ādažu novada un Latvijas attīstību;
atbalstīt uz attīstību vērstas iniciatīvas;
realizēt uz attīstību un sabiedrību vērstus projektus
Telefons
+371 29258071
Air aromat, SIA
Ādažu nov., Kadaga, "Kadaga 9" - 51
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29594930
AKAMT, SIA
Ādažu nov., Kadaga, "Upmalas 15"
AKR būve, SIA
Ādažu nov., Kadaga, "Kadaga 6" - 59
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
AKVALENT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Kadaga, Dvīņu iela 8 - 1
Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29117530
ANDICOMS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Kadaga, "Jaunieļi"
Starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos (73.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 25532761
Apkures Pasaule, SIA
Ādažu nov., Kadaga, Dvīņu iela 8A
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26413658
Arneto, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Kadaga, "Kadaga 11" - 37
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28346409
ARTIFEX JG, SIA
Ādažu nov., Kadaga, "Kadaga 7" - 40
Telefons
+371 29332522
ATMA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Kadaga, 6-22
Tekstilizstrādājumu, apģērbu un apavu mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.82, versija 2.0) (Avots: VID)
Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.81, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67550325
+371 28661067
AURUM DK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Kadaga, "Upmalas 74"
Fitnesa centru darbība (93.13, versija 2.0) (Avots: CSP)
Auto motoru sports
Ādažu nov., Kadaga, 8-9
Biedrība:
Rīko dažādus ar sportu saistītus pasākumus jaunatnes un amatieru līmenī (neizslēdzot profesionāļu piedalīšanos), tā veicinot vienas no aktīvākajām sabiedrības grupām - jaunatnes - izpratnes par satiksmes drošības uzlabošanu un rūpējoties par jauniešu iespējām apgūt un izkopt drošas braukšanas iemaņas, neapdraudot citus sabiedrības locekļus, arī veicināt dažādu autosporta veidu popularitāti Latvijā, kā arī palielinot aktīvas, veselīgas un jēgpilnas brīvā laika pavadīšanas iespējas jaunatnei.
Darbojas gan kā autosporta un tamlīdzīgu pasākumu organizators, gan kā starpnieks, informācijas vācējs un apkopotājs, veicot dažādu sabiedrības grupu un organizāciju savstarpējo sapratni un sadarbību.
Sadarbojas ar valsts institūcijām, profesionālajām un sabiedriskajām organizācijām, medicīniskām iestādēm, komersantiem un privātpersonām kopējo interešu jomās organizējot pasākumus.
Iegūst un pārvalda naudas līdzekļus un mantu, kuri pēc nepieciešamo izdevumu izmaksas tiek novirzīti vienīgi biedrības attīstības atbalstam, gan atbalstot citu organizāciju vai privātpersonu darbību, gan īstenojot pašas programmas.
Veicina tādu pasākumu organizāciju, kas palīdz interesentiem spert pirmos soļus autosportā, attīstīties un pāriet uz augstākā līmeņa sacensībām.
Telefons
+371 29114344
B4 serviss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Kadaga, Brūkleņu iela 4
Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29294285
Baltic InterTrade, SIA
Ādažu nov., Kadaga, "Kadaga 10" - 52
Nespecializētā vairumtirdzniecība (46.90, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26706984
Baltic IT Services, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Kadaga, Dvīņu iela 8 - 2
Tulkošanas un tulku pakalpojumi (74.30, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29773419
BEBRU IELEJA, SIA
Ādažu nov., Kadaga, "Kadaga 11" - 36
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29908860
BEBRU LEJA, SIA
Ādažu nov., Kadaga, "Kadaga" 11-36
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67279935
BK Construction, SIA
Ādažu nov., Kadaga, "Ziedlapas"
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29999799
BK-INVEST, SIA
Ādažu nov., Kadaga, "Ziedlapas"
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29999799
Bogdanoff, SIA
Ādažu nov., Kadaga, "Ziedlapas"
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
BRADIS, SIA
Ādažu nov., Kadaga, "Kadaga 10" - 16
Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi (61.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29482499
+371 26473642
Brīvā Austras skola, SIA
Ādažu nov., Kadaga, "Kadaga 7" - 13
BUVBLOKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Kadaga, "Kadaga 9" - 71
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība (46.73, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
E-pasts
buvbloks.lv@inbox.lv
Cat Express, SIA
Ādažu nov., Kadaga, "Gaujiena"
Nespecializētā vairumtirdzniecība (46.90, versija 2.0) (Avots: VID)
Pārtikas, dzērienu un tabakas vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.17, versija 2.0) (Avots: CSP)