• lv

Jumurdas pagasts, Ērgļu novads

56° 56' 50.81604", 25° 47' 12.75"

AKMENTIŅI, Jumurdas pagasta J.Usanes zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Jumurdas pag., "Akmentiņi"
augkopība un lopkopība
mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana un ar to saistītie pakalpojumi
zvejniecība
putnu, trušu u.tml. dzīvnieku gaļas ražošana
koka zāģēšana, ēvelēšana, impregnēšana
koksnes, būvmateriālu vairumtirdzniecība
mazumtirdzniecība ārpus veikaliem
kravu transports ar automobiļiem
kravu iekraušana ,izkraušana, noliktavu saimniecība
sava nekustamā īpašuma iznomāšana, izīrēšana
ALKŠŅI, Jumurdas pagasta L.Kalniņas zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Jumurdas pag., "Alkšņi"
lauksaimniecības produktu ražošana un realizācija
AUSEKĻI, Jumurdas pagasta A.Melderes zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Jumurdas pag., "Ausekļi"
Citu dzīvnieku audzēšana (01.49, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Telefons
+371 64821685
BALTIŅI, Jumurdas pagasta zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Jumurdas pag., "Baltiņi"
lauksaimniecības produkcijas ražošana, pārstrāde, realizācija;mežizstrāde, kokapstrāde, kokmateriālu realizācija;tirdzniecība, t.sk. autoveikals;maksas pakalpojumu sniegšana.
BURTNIEKI, Jumurdas pagasta A.Bokaldera zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Jumurdas pag., "Burtnieki"
lopkopība
lauksaimniecības produkcijas
ražošana un realizācija
CELMI, Jumurdas pagasta J.Ernesta zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Jumurdas pag., "Celmi"
lauksaimniecība
tirdzniecība
starpniecība
kokmateriālu apstrāde un realizācija
mežizstrāde
valūtas pirkšana un pārdošana
naftas produktu iepirkšana, realizācija
ārējā ekonomiskā darbība
DC AUTO, SIA
Ērgļu nov., Jumurdas pag., Jumurda, Nākotnes iela 10
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29211760
Fonds SANA MARE
Ērgļu nov., Jumurdas pag., "Pārsteigumkalns"
Veicināt intelektuālā īpašuma komercializāciju;
sniegt atbalstu intelektuālā īpašuma tiesiskai aizsardzībai;
sniegt finansiālu atbalstu inovatīvo ideju attīstīšanai un veicināt to ieviešanu saimnieciskajā apritē;
sadarboties ar radniecīgām organizācijām, masu informācijas līdzekļiem, citām juridiskām un fiziskām personām, kuras sekmē Fonda mērķu īstenošanu;
izdot grāmatas, žurnālus, kā arī citus izglītojoša un informējoša rakstura izdevumus;
veicināt mācību grāmatu un metodisko materiālu radīšanu un izdošanu;
rīkot un atbalstīt izstādes, konferences, seminārus un kursus;
veikt jaunatnes brīvā laika organizēšanu, atbalstīt kultūras, mākslas pasākumu un festivālu organizēšanu ar fizisku un juridisku personu piedalīšanos;
veikt citu profesionālu, publisku un saimniecisku darbību, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem un nepieciešami Fonda mērķu īstenošanai.
Telefons
+371 26323170
GARANCI, Jumurdas pagasta Ozoliņa zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Jumurdas pag., "Garanci"
lauksaimniecība
Harwood, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ērgļu nov., Jumurdas pag., Jumurda, Nākotnes iela 2
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
INĶĒNI, Jumurdas pagasta K.Ieleja zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Jumurdas pag., "Inķēni"
lauksaimniecības produktu ražošana un realizācija
lauksaimniecības produktu iegāde, pārstrāde un realizācija
tirdzniecība
mežizstrāde
u.c.darbība, kas nav aizliegta LR likumdošanā
JAUNBĀKŪŽI, Jumurdas pagasta L.Eglīša zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Jumurdas pag., "Jaunbākūži"
lauksaimniecības produktu ražošana ,realizācija
mežizstrāde
kokmateriālu ražošana ,realizācija
JAUNBEIDŽĒNI, Jumurdas pagasta Dz.Bandenieces zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Jumurdas pag., "Jaunbeidžēni"
lauksaimniecības produkcijas ražošana,pārstrāde,realizācijatirdzniecība
JAUNKAJĒNI, Jumurdas pagasta zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Jumurdas pag., "Kajēni"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26339555
Jumurdas Jauniešu klubs
Ērgļu nov., Jumurdas pag., Jumurda, "Gaitas"
Veicināt kulturālas sabiedrības veidošanos lauku reģionā;jauniešu un pieaugušo neformālās izglītības veicināšana;sekmēt jauniešu piedalīšanos starptautiskos un vietējo projektos;veicināt pagasta iedzīvotāju izglītošanu un dalību politiskajā un sabiedriskajā dzīvē;atbalstīt un organizēt labdarības pasākumus. Telefons
+371 29678124
KAKTIŅI, Jumurdas pagasta zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Jumurdas pag., "Kaktiņi"
lauksaimniecība
KALN-VĒVERI, Jumurdas pagasta Sirmā zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Jumurdas pag., "Kaln-Vēveri"
lopkopiba
būvniecība
projektēšana
tirdzniecība
starpniecība
tūrisms
sabiedriskā ēdināšana
mežizstrāde
kokmateriālu realizācija
LAĢĒNI, Jumurdas pagasta zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Jumurdas pag., "Laģēni"
lauksaimniecība;tirdzniecība.
LAIMAS, Jumurdas pagasta Lisovska zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Jumurdas pag., "Virdzēs"
lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde un realizācija;
meža apsaimniekošana, izstrāde pārstrāde un realizācija;
transporta pakalpojumi;
mehanizācijas pakalpojumi;
ārējā ekonomiskā darbība;
tirdzniecība;
starpniecība;
dažādi sadzīves maksas pakalpojumi.
LAINOR, SIA
Ērgļu nov., Jumurdas pag., "Dzintari"
Mākslinieku darbība (90.01, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
MĀLKROGS, Jumurdas pagasta zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Jumurdas pag., "Mālkrogs"
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 64871596
+371 64871050
Mednieku-makšķernieku biedrība "JUMURDA"
Ērgļu nov., Jumurdas pag., Jumurda, Ezera iela 1 - 4
Attīstīt zinātniski un praktiski pamatotu republikasmedību un makšķerēšanas saimniecību;Popularizēt veselīgu, fiziski aktīvu atpūtu, iesaistot interesntus dabai un videi nekaitīga brīva laika pavadīšanā.
MK Mednis
Ērgļu nov., Jumurdas pag., "Kaļvi"
Organizēt biedru un uzaicināt mednieku meža zvēru un putnu medības;
saglabāt un izkopt mednieku tradīcijas;
organizēt mednieku sacensības;
uzskaitīt medību trofejas, piedalīties trofeju izstādēs;
sekmēt medījamo dzīvnieku un putnu aizsardzību un vairošanos, to barošanu ziemas periodā;
piedalīties reto un izzūdošo sugu dzīvnieku saglabāšanas un pavairošanas pasākumos;
pārstāvēt biedru-mednieku intereses, piedalīties Latvijas Republikas mednieku rīkotajos pasākumos, sadarbībā ar citām mednieku organizācijām;
piedalīties mednieku un medību vadītāju apmācības programmu izveidošanas un pielietošanas pasākumos;
sagatavot medniekus un medību vadītājus eksāmeniem;
veidot, uzturēt un attīstīt medību un makšķerēšanas saimniecības;
apstrādāt lauksaimniecības zemes, ražot lauksaimniecības produkciju un realizēt to.
Telefons
+371 29344316
NX, SIA
Ērgļu nov., Jumurdas pag., "Baltiņi"
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 25426787
OZOLIŅI, Jumurdas pagasta V.Možanska zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Jumurdas pag., "Ozoliņi"
lopkopība
kombikorma iegāde
realizācija
PAVĀRI, Madonas rajona Jumurdas pagasta zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Jumurdas pag., "Pavāri"
PLIENKALNS, Jumurdas pagasta K.Kurzemnieka zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Jumurdas pag., "Plienkalni"
lopkopībalauksaimniecības produkcijas ražošanapārstrāde un realizācija
PULČĒNI, Jumurdas pagasta U.Atares zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Jumurdas pag., "Pulčēni"
lauksaimniecība;mežizstrāde, kokapstrāde, kokmateriālu realizācija;ārējā ekonomiskā darbība;visa veida transporta pakalpojumi lauksaimniecībā;vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība;starpnieka pakalpojumi;sadzīves pakalpojumi;tūrisma pakalpojumi.
PULČĒNI, Jumurdas pagasta zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Jumurdas pag., "Pulčēni"
lauksaimniecība
PULČĒNI, Jumurdas pagasta M.Felkera zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Jumurdas pag., "Pulčēni"
lopkopība
lauksaimniecības produkcijas ražošana
pārstrāde,realizācija