• lv
Latvija

Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201

57° 31' 5.1721694400001", 25° 23' 6.0173354399999"

KPX, SIA
Valmiera, Jumaras iela 195
Apbedīšana un ar to saistītā darbība (96.03, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26183850
LVSADA Vidzemes slimnīcas arodorganizācija
Valmiera, Jumaras iela 195
Telefons
+371 64202516
P. LAUCIS-PLASTISKĀ ĶIRURĢIJA, SIA
Valmiera, Jumaras iela 195-575
ārstu prakse (85.12, versija 1.1) (Avots: CSP)
Specializētā ārstu prakse (86.22, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 28348051
TRIMO TRĪS, SIA
Valmiera, Jumaras iela 195
Restorāni (55.30, versija 1.1) (Avots: CSP)
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 64233333
+371 25447797
Vidzemes slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Valmiera, Jumaras iela 195
Slimnīcu darbība (85.11, versija 1.0) (Avots: CSP)
Slimnīcu darbība (86.10, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 64202600 Valdes priekšsēdētājs, sekretāre
+371 64202603 Ambulatorās nodaļas reģistratūra Valmierā
+371 64722307 Ambulatorās nodaļas reģistratūra Valkā
+371 64202602 Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļa Valmierā
+371 64202584 Vidzemes Rehabilitācijas centrs
+371 64202603 Konsultatīvais kabinets Bastionā
+371 64202601 Diagnostiskās radioloģijas nodaļa
+371 29547505 Medicīniskā aprūpe mājās
+371 64202587 Laboratorija
E-pasts
pasts@vidzemesslimnica.lv
Inovāciju laiks
Valmiera, Jumaras iela 195
Likvidēts 04.08.2014
1. Veidot veselības aprūpes un multifunkcionālo speciālistu apmācības programmas un kursus mūžizglītībā un profesionālajā pilnveidē;2. Veidot, uzturēt un papildināt materiāli tehnisko bāzi un darba vidi medicīnas profesionālās darbības un tālākizglītības nodrošināšanai;3. Sniegt Vidzemes reģiona iedzīvotājiem informatīvi izglītojošu atbalstu veselības veicināšanā un slimību profilaksē;4. Uzlabot un nodrošināt veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību Vidzemes reģiona iedzīvotājiem, ieviešot un pilnveidojot medicīnas un IT tehnoloģijas Vidzemes slimnīcā.
Medicīnai un diagnostikai Valmierā
Valmiera, Jumaras iela 195
Likvidēts 17.10.2007
Radīt nepieciešamos apstākļus un materiāli tehnisko bāzi medicīniskās
diagnostikas attīstībai, uzlabošanai un kvalitātei reģionā;
par MDV līdzekļiem iegūtās medicīniskās aparatūras tālāknodošana
ekspluatācijā Valmieras rajona pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma "Valmieras
slimnīca" vajadzībām;
sadarbība ar fiziskām un juridiskām personām, citiem medicīniska rakstura
fondiem Latvijā un ārzemēs;
semināru, kolokviju, lekciju u.c. pasākumu organizācija par fonda mērķiem
un darbības virzieniem.
Telefons
+371 64229100
MIJA, Župikovas individuālais uzņēmums
Valmiera, Jumaras iela 195-67
Likvidēts 16.01.1995
iepirkšana
preču ražošana un realizācija
tirdzniecība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Telefons
+371 64220518
SAULE M, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Valmiera, Jumaras iela 195
Likvidēts 09.02.2005
Slēgtās ēdnīcas (55.51, versija 1.0) (Avots: CSP)
Valsts BO SIA "Latvijas Nacionālais Metroloģijas Centrs" Valmieras filiāle
Valmiera, Jumaras iela 195
Likvidēts 05.03.2004
Tehniskā pārbaude un analīze (74.30, versija 1.0) (Avots: UR)