Juglas iela 18, Rīga, LV-1064

56° 58' 22.32673536", 24° 15' 20.9511576"

Rīga, Juglas iela 18
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Rīga, Juglas iela 18
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29440371
E-pasts
info@deltaurban.lv
Rīga, Juglas iela 18
dzīvnieku aizsardzības un labturības veicināšana un uzlabošana Latvijas Republikā, sabiedrības informēšana un izglītošana dzīvnieku aizsardzības un labturības jautājumos, kvalitatīva un humāna klaiņojošo dzīvnieku kontrole.
Rīga, Juglas iela 18
1.Rīkot seminārus, apmācības, interešu pulciņus un vietēja mēroga sacensības, lai piesaistītu bērnus motosporta kustībai;
2.Veidot materiāli tehnisko bāzi bērnu motosporta attīstībai;
3.Sniegt atbalstu un palīdzēt jaunajiem moto kustības talantiem turpināt startēt Baltijas un Eiropas mēroga motosporta sacensībās;
4.Apvienot visus bērnu motosporta interesentus un izveidot plašu bērnu motosporta kustību;
5.Sadarboties ar visām Latvijas motosporta kustībām, biedrībām un klubiem.
Rīga, Juglas iela 18
Kvalitatīvas valdorfizglītības nodrošināšana;
skolas darbības un ilgtermiņa attīstības veicināšana;
visu skolas audzēkņu, vecāku, administrācijas un pedagogu sadarbības sekmēšana; sociāli mazaizsargāto ģimeņu bērnu atbalstīšana;
skolas saimniecisko jautājumu risināšana, drošas un estētiskas vides veidošana;
sabiedrības izglītošana valdorfpedagoģijas jautājumos, tā veicinot demokrātiskas un tolerantas sabiedrības nostiprināšanos;
multikulturālas sabiedrības attīstības veicināšana vietējā un starpvalstu mērogā.
Telefons
+371 67808096
Rīga, Juglas iela 18
Citur neklasificēta inženierbūvniecība (42.99, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Mehāniskā apstrāde (25.62, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Juglas iela 18
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Juglas iela 18
Likvidēts 16.08.2007
Rīga, Juglas iela 18
Likvidēts 07.10.2010
Automobiļu tehniskā apkope un remonts (50.20, versija 1.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Juglas iela 18
Likvidēts 19.07.2016
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Juglas iela 18
Likvidēts 18.04.2017
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Juglas iela 18
Likvidēts 08.04.2020
Ceļu un maģistrāļu būvniecība (42.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Rīga, Juglas iela 18
Likvidēts 02.02.2021
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība (46.73, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Juglas iela 18
Likvidēts 09.08.2018
Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.52, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Juglas iela 18
Likvidēts 13.02.2019
Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22, versija 2.0) (Datu avots: CSP)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution