Jelgava

56° 39' 3.9927600000001", 23° 43' 16.87476"

Jelgavas Mūzikas vidusskola
Jelgava, Lapskalna iela 2
Telefons
+37163022173
E-pasts
jmv@apollo.lv
Jelgavas novada bāriņtiesa
Jelgava, Pasta iela 37
Telefons
+37163024433
E-pasts
barintiesa@jelgavasnovads.lv
Jelgavas novada būvvalde
Jelgava, Pasta iela 37
Telefons
+37163023492
E-pasts
buvvalde@jelgavasnovads.lv
Jelgavas novada dzimtsarakstu nodaļa
Jelgava, Pasta iela 37
Telefons
+37163012255
E-pasts
dzimtsaraksti@jelgavasnovads.lv
Jelgavas novada dzimtsarakstu nodaļa
Jelgava, Pasta iela 37
Telefons
+37163012255
E-pasts
dzimtsaraksti@jelgavasnovads.lv
Jelgavas novada īpašuma pārvalde
Jelgava, Lielā iela 5/7
Telefons
+37163048470
Jelgavas novada izglītības pārvalde
Jelgava, Pasta iela 37
Telefons
+37163027438
Jelgavas novada izglītības pārvalde
Jelgava, Pasta iela 37
Telefons
+37163027438
Jelgavas novada kultūras pārvalde
Jelgava, Pasta iela 37
Telefons
+37127880167
E-pasts
dome@jelgavasnovads.lv
Jelgavas novada labklājības pārvalde
Jelgava, Pasta iela 37
Telefons
+37163024920
E-pasts
dome@jelgavasnovads.lv
Jelgavas novada Neklātienes vidusskola
Jelgava, Pasta iela 37
Telefons
+37163084021
E-pasts
nvsk@jelgavasnovads.lv
Jelgavas novada Neklātienes vidusskola
Jelgava, Pasta iela 37
Telefons
+37163084021
E-pasts
nvsk@jelgavasnovads.lv
Jelgavas novada pašvaldība
Jelgava, Pasta iela 37
Telefons
+37163022238
E-pasts
dome@jelgavasnovads.lv
Jelgavas novada pašvaldības policija
Jelgava, Pasta iela 37
Telefons
+37163012254
E-pasts
policija@jelgavasnovads.lv
Jelgavas novada sociālais dienests
Jelgava, Pasta iela 37
Telefons
+37163024965
E-pasts
socdienests@jelgavasnovads.lv
Jelgavas novada Sporta centrs
Jelgava, Pasta iela 37
Telefons
+37163080848
E-pasts
sports@jelgavasnovads.lv
Jelgavas novada vēlēšanu komisija
Jelgava, Pasta iela 37
Telefons
+37163022751
E-pasts
inta.skvirecka@jelgavasnovads.lv
Jelgavas pilsētas dome
Jelgava, Lielā iela 11
Telefons
+37163005531
E-pasts
dome@dome.jelgava.lv
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde Ģ. ELIASA JELGAVAS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJS
Jelgava, Akadēmijas iela 10
Telefons
+37163027948
E-pasts
muzejs@muzejs.jelgava.lv
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas 4. sākumskola"
Jelgava, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 34
Telefons
+37163024449
E-pasts
4ssk@izglitiba.jelgava.lv
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas 4. vidusskola"
Jelgava, Akmeņu iela 1
Telefons
+37163012595
E-pasts
4vsk@izglitiba.jelgava.lv
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas 5. vidusskola"
Jelgava, Aspazijas iela 20
Telefons
+37163026073
E-pasts
5vsk@izglitiba.jelgava.lv
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas 6. vidusskola"
Jelgava, Loka maģistrāle 29
Telefons
+37163020275
E-pasts
6vsk@izglitiba.jelgava.lv
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas Amatu vidusskola"
Jelgava, Akadēmijas iela 25
Telefons
+37163026175
E-pasts
avsk@izglitiba.jelgava.lv
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas Centra pamatskola"
Jelgava, Uzvaras iela 10
Telefons
+37163028198
E-pasts
3ssk@izglitiba.jelgava.lv
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas izglītības pārvalde"
Jelgava, Svētes iela 22
Telefons
+37163012460
E-pasts
izglitiba@izglitiba.jelgava.lv
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas Mākslas skola"
Jelgava, Mazais ceļš 2
Telefons
+37163080181
E-pasts
makslas@izglitiba.jelgava.lv
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pamatskola "Valdeka" - attīstības centrs"
Jelgava, Institūta iela 4
Telefons
+37163023684
E-pasts
1intpsk@izglitiba.jelgava.lv
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs"
Jelgava, Sarmas iela 4
Telefons
+37163084492
E-pasts
poic@poic.jelgava.lv
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola"
Jelgava, Filozofu iela 50
Telefons
+37163013333
E-pasts
2intpsk@izglitiba.jelgava.lv