• lv

Jelgava

56° 39' 3.9927600000001", 23° 43' 16.87476"

Jelgavas 1. internātpamatskola - attīstības centrs
Jelgava, Institūta iela 4
Telefons
+37163023684
E-pasts
1intpsk@izglitiba.jelgava.lv
Jelgavas 2. internātpamatskola
Jelgava, Filozofu iela 50
Telefons
+37163013333
E-pasts
2intpsk@izglitiba.jelgava.lv
Jelgavas 2. pamatskola
Jelgava, Sarmas iela 2
Telefons
+37163013197
E-pasts
2psk@izglitiba.jelgava.lv
Jelgavas 3. sākumskola
Jelgava, Uzvaras iela 10
Telefons
+37163028198
E-pasts
3ssk@izglitiba.jelgava.lv
Jelgavas 4. sākumskola
Jelgava, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 34
Telefons
+37163024449
E-pasts
4ssk@izglitiba.jelgava.lv
Jelgavas 4. vidusskola
Jelgava, Akmeņu iela 1
Telefons
+37163012595
E-pasts
4vsk@izglitiba.jelgava.lv
Jelgavas 5. vidusskola
Jelgava, Aspazijas iela 20
Telefons
+37163026073
E-pasts
5vsk@izglitiba.jelgava.lv
Jelgavas 6. vidusskola
Jelgava, Loka maģistrāle 29
Telefons
+37163020275
E-pasts
6vsk@izglitiba.jelgava.lv
Jelgavas Amatu vidusskola
Jelgava, Akadēmijas iela 25
Telefons
+37163020005
E-pasts
jtvsk@izglitiba.jelgava.lv
Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs
Jelgava, Zirgu iela 47A
Telefons
+37163026313
E-pasts
aprupescentrs@aprupescentrs.jelgava.lv
Jelgavas BJC "Junda"
Jelgava, Pasta iela 32
Telefons
+37163023893
Jelgavas Mākslas skola
Jelgava, Mazais ceļš 2
Telefons
+37163080181
E-pasts
makslas@izglitiba.jelgava.lv
Jelgavas Mūzikas vidusskola
Jelgava, Lapskalna iela 2
Telefons
+37163022173
E-pasts
jmv@apollo.lv
Jelgavas novada bāriņtiesa
Jelgava, Pasta iela 37
Telefons
+37163024433
E-pasts
barintiesa@jelgavasnovads.lv
Jelgavas novada būvvalde
Jelgava, Pasta iela 37
Telefons
+37163023492
E-pasts
buvvalde@jelgavasnovads.lv
Jelgavas novada dzimtsarakstu nodaļa
Jelgava, Pasta iela 37
Telefons
+37163012255
E-pasts
dzimtsaraksti@jelgavasnovads.lv
Jelgavas novada īpašuma pārvalde
Jelgava, Lielā iela 5/7
Telefons
+37163048470
Jelgavas novada izglītības pārvalde
Jelgava, Pasta iela 37
Telefons
+37163027438
Jelgavas novada kultūras pārvalde
Jelgava, Pasta iela 37
Telefons
+37127880167
E-pasts
dome@jelgavasnovads.lv
Jelgavas novada labklājības pārvalde
Jelgava, Pasta iela 37
Telefons
+37163024920
E-pasts
dome@jelgavasnovads.lv
Jelgavas novada Neklātienes vidusskola
Jelgava, Pasta iela 37
Telefons
+37163084021
E-pasts
nvsk@jelgavasnovads.lv
Jelgavas novada pašvaldība
Jelgava, Pasta iela 37
Telefons
+37163022238
E-pasts
dome@jelgavasnovads.lv
Jelgavas novada pašvaldības policija
Jelgava, Pasta iela 37
Telefons
+37163012254
E-pasts
policija@jelgavasnovads.lv
Jelgavas novada sociālais dienests
Jelgava, Pasta iela 37
Telefons
+37163024965
E-pasts
socdienests@jelgavasnovads.lv
Jelgavas novada Sporta centrs
Jelgava, Pasta iela 37
Telefons
+37163080848
E-pasts
sports@jelgavasnovads.lv
Jelgavas novada vēlēšanu komisija
Jelgava, Pasta iela 37
Telefons
+37163022751
E-pasts
inta.skvirecka@jelgavasnovads.lv
Jelgavas pilsētas bāriņtiesa
Jelgava, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9
Telefons
+37163081700
E-pasts
barintiesa@barintiesa.jelgava.lv
JELGAVAS PILSĒTAS DOME
Jelgava, Lielā iela 11
Telefons
+37163005531
E-pasts
dome@dome.jelgava.lv
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde Ģ. ELIASA JELGAVAS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJS
Jelgava, Akadēmijas iela 10
Telefons
+37163027948
E-pasts
muzejs@muzejs.jelgava.lv
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs"
Jelgava, Sarmas iela 4
Telefons
+37163084492
E-pasts
poic@poic.jelgava.lv