• lv

Jēkabpils

56° 30' 5.2379999999998", 25° 52' 41.8764"

VĒJŠ, Jēkabpils A.Raubiška individuālais uzņēmums
Jēkabpils, Draudzības aleja 28-37
Likvidēts 16.08.2013
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: GP2012)
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29455898
VELDZE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils, Celtnieku iela 11a
Likvidēts 12.12.1997
sabiedriskā ēdināšana
tirdzniecība
starpniecība
lauksaimniecības produktu iegāde, pārstrāde un realizācija
preču ražošana
transporta pakalpojumi
sadzīves pakalpojumi
importa un eksporta operācijas
u.c.darbība, kas nav aizliegta LR likumdošanā
VELMO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils, Viestura iela 31 - 9
Likvidēts 16.02.2016
Elektroinstalācijas ierīkošana (43.21, versija 2.0) (Avots: GP2014, CSP)
Telefons
+371 65237305
VELTE, Jēkabpils A.Safronova individuālais tirdzniecības uzņēmums
Jēkabpils, Kārļa Skaubīša iela 17
Likvidēts 11.09.2007
VENTA, Jēkabpils Gordona individuālais uzņēmums
Jēkabpils, Krasta iela 61-9
Likvidēts 23.03.1994
tirdzniecība
sabiedriskā ēdināšana
starpniecība
komercdarbība
Telefons
+371 65221930
VERASUN, IK
Jēkabpils, Mežrūpnieku iela 8-4
Likvidēts 12.12.2013
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Vero 94, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils, Rīgas iela 111 - 1
Likvidēts 25.09.2018
Sporta preču ražošana (32.30, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
VERONA, Jēkabpils sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils, Krasta iela 63-65
Likvidēts 12.12.1997
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.19, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65221020
+371 65221690
VĒSMA, Jēkabpils Sjuļukina individuālais uzņēmums
Jēkabpils, Krasta iela 61-6
Likvidēts 23.03.1993
tirdzniecība Telefons
+371 65221971
VESTA, Jēkabpils rajona sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils, Dambja iela 10-1
Likvidēts 31.05.2004
Nespecializētā vairumtirdzniecība (46.90, versija 2.0) (Avots: CSP)
VG & VG, IK
Jēkabpils, Nameja iela 36-69
Likvidēts 18.10.2011
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Vi auto, IK
Jēkabpils rajons, Jēkabpils, Vārnu iela 4
Likvidēts 29.08.2007
VIDE, Jēkabpils rajona apgāds
Jēkabpils, Brīvības iela 220
Likvidēts 30.12.2003
Laikrakstu izdošana (58.13, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65234343
VIDE-2001, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils, Rīgas iela 150A
Likvidēts 28.10.2014
Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve (08.12, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.11, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Bīstamo atkritumu savākšana (38.12, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.21, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Bīstamo atkritumu apstrāde un izvietošana (38.22, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Šķirotu materiālu pārstrāde (38.32, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Tehniskā pārbaude un analīze (71.20, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (72.19, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Uzņēmējdarbības koordinēšana un efektivitātes veicināšana (84.13, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju vadības pakalpojumi (70.21, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65281217
+371 26460643
VIDEO UN MŪZIKAS KLUBS, Jēkabpils
Jēkabpils, Jaunā iela 39b
Likvidēts 10.10.2007
Savstarpēja informācijas apmaiņa par jaunumiem video un kino jomā;
savstarpēja video kasešu apmaiņa;
lekciju organizēšana kino un video jautājumos;
labdarība;
videotēkas veidošana;
u.c. statūtos paredzētā darbība.
VIDEX, Jēkabpils sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma
Jēkabpils, Ķieģeļu iela 13-9
Likvidēts 07.03.2005
Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana (58.14, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65230623
VIDI Group, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils, Draudzības aleja 24-66
Likvidēts 31.07.2013
Vidusdaugavai, biedrība
Jēkabpils, Brīvības iela 229
Likvidēts 26.07.2017
1. Iedzīvotāju iesaistīšana pilsoniskās sabiedrības veidošanā;2. Viedokļu un faktu apzināšana, apkopošana un izplatīšana;3. Sociālā taisnīguma un vienlīdzības principu aizstāvēšana;4. Tiešās demokrātijas formu attīstīšana.
VIDUSDAUGAVAS ATTĪSTĪBAS KUSTĪBA
Jēkabpils rajons, Jēkabpils, Rīgas iela 150a
Likvidēts 06.12.2007
Vidusdaugavas reģiona vispusīgas attīstības veicināšana, īpašu uzmanību pievēršot: demokrātiskas, pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšanai; saiknes veidošanai starp indivīdiem, sabiedrības grupām, privāto sektoru, valsti un pašvaldību; vietējās filantropijas attīstības veicināšanai; sabiedrības izglītības veicināšanai; sabiedrības informētības nodrošināšanai; apkārtējās vides attīstībai.
VIDUSDAUGAVAS REĢIONĀLAIS DATORU CENTRS, Jēkabpils I.Rancānes individuālais uzņēmums
Jēkabpils, Dzelzceļa iela 17-4
Likvidēts 28.03.2003
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem (52.63, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 5874321
Vidusdaugavas vides kustība
Jēkabpils rajons, Jēkabpils, Viesītes iela 39-28
Likvidēts 09.01.2008
Formulēt un aizstāvēt Jēkabpils, Aikraukles, Preiļu rajona
un apkārtnes iedzīvotāju intereses vides problēmu risinājumā,
noskaidrot un konsekventi izteikt reģiona iedzīvotāju attieksmi
pret vides problēmu risināšanu Latvijas un starptautiskajās organizācijās
Viduslatvijas Lauku konsultāciju birojs, SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra" filiāle
Jēkabpils, Bebru iela 108
Likvidēts 29.05.2012
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
E-pasts
admin@llkc.lv
VIDZEME, Jēkabpils pilsētas Remenjaka celtniecības un remonta uzņēmums
Jēkabpils, Pils Rajons 215-56
Likvidēts 17.01.2007
Telefons
+371 29766678
VIENA, Jēkabpils sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils, Rīgas iela 199
Likvidēts 14.07.2010
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65263918
Viesturs Zīlāni, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils, Lielā iela 17
Likvidēts 27.03.2014
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: GP2013, CSP)
Telefons
+371 26427198
VIKA, Jēkabpils pilsētas Simaņkova individuālais uzņēmums
Jēkabpils, Krasta iela 61-12
Likvidēts 31.08.2005
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65223879
vikArt decor, IK
Jēkabpils, Madonas iela 53A-6
Likvidēts 17.09.2013
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: CSP)
VIKK, Jēkabpils S.Kašinskas individuālais uzņēmums
Jēkabpils, Viestura iela 38a-12
Likvidēts 04.06.1996
tirdzniecība
komercdarbība
pārtikas produktu iegāde, pārstrāde, realizācija
mārketings
operācijas ar vertspapīriem
valūtas pirkšana un pārdošana
starpniecība
u.c. statūtos paredzētā darbība
VIKTORIJA 2009, IK
Jēkabpils, Miera iela 3-4
Likvidēts 13.08.2015
VIĻŅA BUHOLCA IK
Jēkabpils rajons, Jēkabpils, Zaļā iela 6
Likvidēts 13.06.2008