Jēkabpils

56° 30' 5.2379999999998", 25° 52' 41.8764"

Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola
Jēkabpils, Brīvības iela 198
Telefons
+37165233507
E-pasts
jekmuzskola@inbox.lv
Jēkabpils 2. vidusskola
Jēkabpils, Jaunā iela 44
Telefons
+37165232303
E-pasts
skola@2vsk.edu.lv
Jēkabpils 3. vidusskola
Jēkabpils, Slimnīcas iela 5
Telefons
+37165230833
E-pasts
3.vidusskola@3vsk.jekabpils.lv
Jēkabpils Agrobiznesa koledža
Jēkabpils, Pasta iela 1
Telefons
+37129476078
E-pasts
koledza@jak.lv
Jēkabpils bāriņtiesa
Jēkabpils, Brīvības iela 157
Telefons
+37165231272
E-pasts
barintiesa@jekabpils.lv
Jēkabpils bērnu un jauniešu centrs
Jēkabpils, Brīvības iela 258
Telefons
+37165231284
E-pasts
oelksnis@inbox.lv
Jēkabpils Izglītības pārvalde
Jēkabpils, Draudzības aleja 26 - 1
Telefons
+37165207054
E-pasts
izglitibasparvalde@edu.jekabpils.lv
Jēkabpils Kultūras pārvalde
Jēkabpils, Rīgas iela 210A
Telefons
+37165283783
E-pasts
info@jkp.lv
Jēkabpils mākslas skola
Jēkabpils, Dambja iela 19
Telefons
+37165231423
E-pasts
maksla@jrms.lv
Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļa
Jēkabpils, Rīgas iela 150A
Telefons
+37165220739
Jēkabpils novada pašvaldība
Jēkabpils, Rīgas iela 150A
Telefons
+37165220730
E-pasts
novads@jekabpilsnovads.lv
Jēkabpils novada sociālais dienests
Jēkabpils, Rīgas iela 150A
Telefons
+37165220735
Jēkabpils novada vēlēšanu komisija
Jēkabpils, Rīgas iela 150A
Telefons
+37129173028
E-pasts
novads@jekabpilsnovads.lv
Jēkabpils pamatskola
Jēkabpils, Rīgas iela 200
Telefons
+37165221754
E-pasts
lietvede@jekabpils-pamatskola.lv
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Jēkabpils, Brīvības iela 120
Telefons
+37165236777
E-pasts
pasts@jekabpils.lv
Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Auseklītis"
Jēkabpils, Dūmu iela 1
Telefons
+37165234628
E-pasts
auseklitis@pii.jekabpils.lv
Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Bērziņš"
Jēkabpils, Jaunā iela 39I
Telefons
+37165223384
E-pasts
berzins@pii.jekabpils.lv
Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcītis"
Jēkabpils, Palejas iela 15A
Telefons
+37165221035
E-pasts
kapecitis@pii.jekabpils.lv
Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaigznīte"
Jēkabpils, Meža iela 12
Telefons
+37165231919
E-pasts
zvaigznite@pii.jekabpils.lv
Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"
Jēkabpils, Meža iela 9
Telefons
+37165233741
E-pasts
zvanins@pii.jekabpils.lv
Jēkabpils sociālais dienests
Jēkabpils, Brīvības iela 45
Telefons
+37165207081
E-pasts
info@sd.jekabpils.lv
Jēkabpils sporta centrs
Jēkabpils
Telefons
+37165231534
E-pasts
jekabpilssports@inbox.lv
Jēkabpils sporta skola
Jēkabpils, Andreja Pormaļa iela 106
Telefons
+37165236128
E-pasts
jekabpilssportaskola@inbox.lv
Jēkabpils Valsts Ģimnāzija
Jēkabpils, Rūdolfa Blaumaņa iela 27
Telefons
+37165237551
E-pasts
jvg@jvg.edu.lv
Jēkabpils vēlēšanu komisija
Jēkabpils, Brīvības iela 120
Telefons
+37165207411
E-pasts
jvk@jekabpils.lv
Jēkabpils vēstures muzejs
Jēkabpils, Rīgas iela 216B
Telefons
+37165221042
E-pasts
jekabpilsmuzejs@inbox.lv
Krustpils novada Bāriņtiesa
Jēkabpils, Rīgas iela 150A
Telefons
+37165237612
E-pasts
barintiesa@krustpils.lv
Krustpils novada Dzimtsarakstu nodaļa
Jēkabpils, Rīgas iela 150A
Telefons
+37120288064
E-pasts
ilga.vilkausa@krustpils.lv
Krustpils novada pašvaldība
Jēkabpils, Rīgas iela 150A
Telefons
+37162537635
E-pasts
novads@krustpils.lv
Krustpils novada pašvaldības Sociālais dienests
Jēkabpils, Rīgas iela 150A
Telefons
+37165237636
E-pasts
socdienests@krustpils.lv