• lv

Jēkabpils novads

56° 17' 30.9552", 25° 58' 52.32612"

Latgales ceļi, Valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" filiāle
Jēkabpils rajons, Ābeļu pagasts, Brodi, Brīvības iela 2
Likvidēts 05.10.2007
LATGALES CEĻI, Valsts akciju sabiedrība
Jēkabpils rajons, Ābeļu pagasts, Brodi, Brīvības iela 2
Likvidēts 06.06.2006
Ceļu un maģistrāļu būvniecība (42.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65237567
LAT STEIKS, SIA
Jēkabpils rajons, Zasas pagasts, "Liepas" 11-8
Likvidēts 22.12.1997
importa un eksporta operācijas
mazum-, vairumtirdzniecība
preču ražošana
tirdzniecība
komisijas tirdzniecība
sabiedriskā ēdināšana
tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem
remonta-celtniecības darbi
autotransporta pakalpojumi
u.c. statūtos paredzētā darbība
LAUCIŅI, Jēkabpils rajona Dignājas pagasta piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība
Jēkabpils nov., Dignājas pag., Dignāja
Likvidēts 13.06.2012
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: GP2000)
Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība (46.33, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65253748
+371 65229054
LAZDA, Jēkabpils rajona Zasas pagasta kokmateriālu sagatavošanas, pārstrādes un celtniecības kooperatīvā sabiedrība
Jēkabpils rajons, Zasas pagasts, "Skabi"
Likvidēts 29.08.2000
Kravu transports ar automobiļiem (60.24, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65251920
LEIMAŅI, Jēkabpils rajona Leimaņu pagasta piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība
Jēkabpils rajons, Leimaņu pagasts
Likvidēts 29.08.2000
Lauksaimniecības izejvielu, dzīvu lopu, tekstilizejvielu un pusfabrikātu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65251888
LEJAS-3, Jēkabpils rajona Ābeļu pagasta zemnieku saimniecība
Jēkabpils rajons, Ābeļu pagasts, "Lejas-3"
Likvidēts 17.01.2005
LEJAS-TĪREĻI, Rubenes pagasta M.Mežieles zemnieku saimniecība
Jēkabpils rajons, Rubenes pagasts, "Lejas-Tīreļi"
Likvidēts 28.07.2006
LĪDUMS, Jēkabpils rajona D.Kokinas individuālais tirdzniecības uzņēmums
Jēkabpils rajons, Zasas pagasts, Zasa, Lauku iela 1-9
Likvidēts 17.10.2007
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65251755
+371 65251094
LIEPAS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils rajons, Ābeļu pagasts, "Liepas"
Likvidēts 26.10.2001
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: CSP)
LIEPIŅAS, Zasas pagasta Lejnieces zemnieku saimniecība
Jēkabpils rajons, Zasas pagasts, "Liepiņas"
Likvidēts 11.10.2004
lopkopība
LIEPNIEKI, Rubenes pagasta Staģītes zemnieku saimniecība
Jēkabpils rajons, Rubenes pagasts, "Liepnieki"
Likvidēts 17.09.1998
lauksaimniecības produktu ražošana, realizācija
LILLIJAS, Ābeļu pagasta N.Jonina zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Ābeļu pag., "Lillijas"
Likvidēts 12.01.2016
LiPo Transports, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils nov., Zasas pag., Zasa, Sila iela 1 - 9
Likvidēts 13.09.2017
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: GP2014, CSP)
Kravu iekraušana un izkraušana (52.24, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Pārējās transporta palīgdarbības (52.29, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Telefons
+371 67544168
LUKSTENIEKI, Rubenes pagasta Z.Rudākas zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Rubenes pag., "Lukstenieki"
Likvidēts 06.10.2010
Māja Lux, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils nov., Kalna pag., "Mazaizpurvi"
Likvidēts 14.09.2015
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23, versija 2.0) (Avots: GP2009, CSP)
MALTE, Individuālais komersants
Jēkabpils rajons, Rubenes pagasts, "Mednieki"
Likvidēts 26.09.2006
MAURIŅI, Rubenes pagasta zemnieku saimniecība
Jēkabpils rajons, Rubenes pagasts, "Mauriņi"
Likvidēts 16.05.2006
Telefons
+371 6559586
MEDŅI, Dunavas pagasta Jāņa Žaimonta zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dunavas pag., "Medņi"
Likvidēts 06.01.2015
Telefons
+371 65252196
+371 65252112
MĒS, Sieviešu klubs
Jēkabpils rajons, Rubenes pagasts, Slate, "Liepu gatve" 5-6
Likvidēts 23.11.2007
Popularizēt veselīgu dzīvesveidu Slates ģimeņu,
sieviešu un bērnu vidū un sniegt palīdzību ģimeņu problēmu risinašānā;
organizēt bērnu un sieviešu brīvo laiku un individuālo spēju izkopšanu;
organizēt dažādus pulciņus un kursus, kultūras, labdarības un atpūtas
pasākumus.
MĒTRAS, Dignājas pagasta Z.Zeltiņas zemnieku saimniecība
Jēkabpils rajons, Dignājas pagasts, "Mētras"
Likvidēts 07.07.2004
graudkopība
lopkopība
MEŽGALE, Jēkabpils rajona Leimaņu pagasta sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils rajons, Leimaņu pagasts
Likvidēts 17.01.1997
lauksaimniecības produktu ražošana Telefons
+371 65257567
Mežgaļi, Zasas pagasta I.Medvidas zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Zasas pag., Zasa, Sila iela 1-1
Likvidēts 23.03.2010
MEŽNIEKI, Rubenes pagasta A.Drēviņa zemnieku saimniecība
Jēkabpils rajons, Rubenes pagasts, "Mežnieki"
Likvidēts 04.11.1994
lopkopība
augkopība
M.Ksenija, IK
Jēkabpils nov., Ābeļu pag., Brodi, Aldaunes iela 1A-1
Likvidēts 22.05.2013
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: CSP)
MONTA, Jēkabpils rajona Ābeļu pagasta M.Kancāna kokapstrādes uzņēmums
Jēkabpils rajons, Ābeļu pagasts, Brodi, Aldaunes iela 1-7
Likvidēts 22.01.1999
Mežsaimniecība un kokmateriālu sagatavošana (02.01, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65296241
MUELLER EXPORT-IMPORT, IK
Jēkabpils nov., Ābeļu pag., "Ābeļu skola"
Likvidēts 27.07.2009
MUKTĀNI, Zasas pagasta J.Rušiņa zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Zasas pag., "Muktāni"
Likvidēts 22.02.2013
MŪRIEŠI, Zasas pagasta Porieša zemnieku saimniecība
Jēkabpils rajons, Zasas pagasts, "Mūrieši"
Likvidēts 23.01.2007
NABATS, SIA
Jēkabpils nov., Leimaņu pag., Mežgale, "Mežgale"
Likvidēts 27.09.2017