• lv

Jēkabpils novads

56° 17' 30.9552", 25° 58' 52.32612"

3x9 projekti, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils nov., Rubenes pag., "Slates sabiedriskais centrs"
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22335439
Ābelītes, Dunavas pagasta Tūna zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dunavas pag., Sudrabkalns, "Ābelītes"
ĀBELĪTES, Jēkabpils novada Dignājas pagasta zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dignājas pag., "Lapiņas"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 28319971
Ābeļzieds, Biedrība
Jēkabpils nov., Ābeļu pag., "Pagastmāja"
1. Saglabāt un papildināt Ābeļu kultūrvēsturisko objektu pastāvēšanu;
2. Renovēt un padarīt tūristiem apskatāmu Ābeļu vēsturisko ārējo veidolu;
3. Veicināt Ābeļu iedzīvotāju sabiedriskās aktivitātes, paplašināt un uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem;
4. Radīt priekšnoteikumus mazajai uzņēmējdarbībai;
5. Atbalstīt vietējās attīstības iniciatīvu un mūžizglītību.
Telefons
+371 22067209
AC FUR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils nov., Rubenes pag., Rubeņi, "Pērlītes"
Citu dzīvnieku audzēšana (01.49, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29174578
ADUMĀNI, Kalna pagasta A.Stanka zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Kalna pag., "Adumāni"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65232232
Agliks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils nov., Ābeļu pag., "Arāji"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: GP2009, CSP)
Telefons
+371 29955574
AGRAIN, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils nov., Dunavas pag., "Magones"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Agro Elements, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils nov., Dunavas pag., Sudrabkalns, "Madaras"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 24446167
AIRĪTES, Dunavas pagasta Kvedera zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dunavas pag., "Airītes"
lauksaimniecības produktu ražošana,sagāde, pārstrāde,realizācija
mežizstrāde
kokapstrāde
kokmateriālurealizācija
marketings
transporta pakalpojumi
starpniecība
augļkopība
dīķsaimniecība
tirdzniecība
tūrisma pakalpojumi
AIVARI, Jēkabpils rajona Leimaņu pagasta zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Leimaņu pag., "Aivari"
AIVARI, Ābeļu pagasta A.Rītiņa zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Ābeļu pag., "Aivari"
lopkopība
AIZPORIEŠI, Dunavas pagasta J.Krēsliņa zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dunavas pag., "Aizporieši"
lopkopība
augkopība, dārzeņkopība, dārzkopība
mazumtirdzniecība ārpus veikaliem
Aizsili, Leimaņu pagasta zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Leimaņu pag., "Aizsili"
lopkopībalaukkopībamežkopībamežizstrādeaugļkopībadārzeņkopībakomerciālā darbībalauksaimniecības produkcijasražošana un realizācija
Akācija Plus
Jēkabpils nov., Leimaņu pag., Leimaņi, "Leimaņu tautas nams"
Veicināt sabiedrības attīstību, piesaistot naudas līdzekļus gan ar projektu rakstīšanu, gan ar ziedojumu piesaistīšanu pieaugušo un bērnu izglītošanai, kā arī labdarības pasākumu organizēšanai dažādām sociālajām sfērām. Telefons
+371 25945299
AKOTS AR, SIA
Jēkabpils nov., Ābeļu pag., "Mālaines"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26187002
Alandia Forest, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils nov., Leimaņu pag., Leimaņi, "Rusiņi"
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26455711
ALDIŅI, Kalna pagasta Amola zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Kalna pag., "Aldiņi"
lopkopības produkcijas ražošana,realizācija
mežizstrāde
autotransporta pakalpojumi
zivjsaimniecība
kokmateriālu pārstrade, realizācija
augkopība
putnkopība
tirdzniecība
Telefons
+371 29393779
E-pasts
andis4444@inbox.lv
ALKO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils nov., Kalna pag., Vidsala, "Gobas"
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 65258244
ALKO RACING TEAM, Sporta klubs
Jēkabpils nov., Kalna pag., Vidsala, "Gobas"
autosporta attīstība un popularizēšana:
a) sadarbībā ar Latvijas autosporta biedrībām - autosporta attīstības koncepcijas, pasākumu plānu, projektu, sacensību nolikumu, sacensību kalendāru un citu dokumentu izstrādāšana;
b) dažādu autosporta un citu sacensību, čempionātu, svētku, izstāžu un citu pasākumu organizēšana;
c) sabiedrības, skolu un studējošās jaunatnes iesaistīšana sporta pasākumos;
d) autosporta sacensību un pasākumu propagandēšanas un reklamēšana;
e) metodoloģiskās un praktiskās palīdzības sniegšana Biedrības biedriem un citām fiziskām un juridiskām personām, sacensību un citu autosporta pasākumu organizēšanā;
g) Latvijas, reģionālo un novada sacensību licenču izsniegšana;
h) Latvijas, reģionāli un novada sacensību tiesnešu apmācība un sertifikācija, kursi un kvalifikācijas celšana;
autosporta komandas izveidošana:
a) biedrības biedru sportiskās formas uzterēšana, iemaņu veidošana, sagatavošanas autosporta sacensībām;
b) biedrības biedru sporta tehnikas izgatavošana, apkalpošana un licenzēšanas organizēšana
piedalīšanās autosporta sacensībās Latvijas Republikas teritorijā un ārpus tās robežām;
c) biedrības biedru finansiāla atbalstīšana dalībai Latvijas un starptautiskajās sacensībās
biedrības biedru interešu un iniciatīvu pārstāvēšana, likumisko prasību aizstāvēšana dažādās institūcijās un organizācijās;
dažādu veidu līdzekļu piesaistīšana no Latvijas un ārvalstu fiziskajām un juridiskajām personām biedrības funkcionēšanai, materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanai un autosporta popularizēšanai;
sadarbības ar Latvijas Republikas un ārvalstu organizācijānm, kuru mērķi un uzdevumi atbilst Biedrības mērķiem un uzdevumiem
Telefons
+371 29185011
ALKŠŅĀRES, Dunavas pagasta Nihņedovičas zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dunavas pag., "Alkšņāres"
graudkopībalopkopībamežizstrāde, realizācijatirdzniecība t.sk.ar naftas produktiem.
ALOTI, Zasas pagasata L.Dzenes zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Zasas pag., "Aloti"
lopkopība
AMATIŅI, Dunavas pagasta M.Ragaines zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dunavas pag., "Amatiņi"
lopkopība
Anikam IK
Jēkabpils nov., Leimaņu pag., "Vilkplēši"
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: CSP)
ANTŪŽI, Zasas pagasta J.Rubena zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Zasas pag., "Antūži"
lopkopība
ĀRES, Leimaņu pagasta R.Rubinas zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Leimaņu pag., "Āres"
lopkopība
Arkliņi, Rubenes pagasta R.Līča zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Rubenes pag., "Arkliņi"
laukkopībagraudkopība
ARM Motorsport
Jēkabpils nov., Ābeļu pag., "Līgas"
1. Autosporta kā dzīves stila popularizēšana;
2. Autosporta un auto tūrisma popularizēšana un attīstība Latvijā;
3. Piedalīšanās starptautiskās un vietējās sacensībās;
4. Sadarbība ar Latvijas Autosporta federāciju un starptautiskām organizācijām, kuru mērķi un uzdevumi saskan ar biedrības mērķiem;
5. Atbalsts biedrības biedriem tehnisku jautājumu risināšanā, tajā skaitā, bet ne tikai - tehniskās bāzes nodrošināšana un uzturēšana;
6. Popularizēt un attīstīt autosporta kustību Latvijā un aiz Latvijas robežām.
ASARA, Jēkabpils rajona G.Leiskina individuālais uzņēmums
Jēkabpils nov., Zasas pag., Zasa, Zaļā iela 6
sabiedriskā ēdināšana
tirdzniecība
ATAUGAS, Dunavas pagasta E.Baltmaņa zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dunavas pag., "Ataugas"
lopkopībagraudkopība