• lv

Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

56° 34' 54.46092", 23° 53' 31.53696"

A.A. MEDIŅI, Jaunsvirlaukas pagasta zemnieku saimniecība
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Mežciems, Dārza iela 1
Accounting BALANCE, SIA
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Mežciems, Ciedru iela 10-3
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
ADG Blukas
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Mežciems, "Blukas 2"-50
Nodrošināt dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, tās pienācīgu uzturēšanu, tehnisko ekspluatāciju, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas biedru vajadzībaS, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu
Advert World, SIA
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Staļģene, Lielupes iela 12 - 6
Starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos (73.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
A&G Group, SIA
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., "Dīķmalas"
AG Products, SIA
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., "Celmiņi"
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 25580700
E-pasts
info@agproducts.lv
Agri Line, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., "Dravnieki"
Augu pavairošana (01.30, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.78, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29233204
Agroas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., "Skrastiņi"
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 27840210
AIRA, Urbāna individuālais uzņēmums
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Dzirnieki, "Jaunpakuļi 7"-17
tirdzniecība
sabiedriskā ēdināšana
kino un video seansu organizēšana
kulinārijas izstrādājumu izgatavošana un realizācija
Telefons
+371 63052778
AIZVĒJI, Vēdzeles Jelgavas rajona zemnieku saimniecība
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., "Aizvēji"
lauksaimniecība
lopkopība
AJD SISTĒMAS, SIA
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Kārniņi, Cīruļu iela 1
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
AK Galzemji, SIA
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., "Galzemji"
Akvers VBK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., "Gaiļi"
Personiskās drošības darbības (80.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
ALEXS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., "Galzemji"
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 28347770
Alnītis, Medību klubs
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Staļģene, "Lielpagasti"
1. Apvienot individuālos medniekus kopīgai medību organizēšanai, biotehnisko pasākumu veikšanai, medību saimniecības labiekārtošanai, kultūras, sporta un atpūtas vajadzību apmierināšanai;
2. Kluba biedriem nodrošināt maksimāli izdevīgus noteikumus dalībai medījamo dzīvnieku un putnu medībās, pārstāvēt mednieku intereses, aizstāvēt viņu likumīgās prasības;
3. Nodrošināt racionālu medību fonda izmantošanu, samazināt zaudējumus citām saimniecības nozarēm, nodrošināt meža dzīvniekiem normālu dzīves vidi, piebarot meža dzīvniekus ziemas periodā, apkarot malu medniecību;
4. Veicināt dažādu šaušanas sporta veidu attīstību Latvijā, radot nepieciešamos apstākļus izglītības nodarbībām, treniņiem un sacensībām šaušanas sportā dažāda vecuma cilvēkiem ar atšķirīgu pieredzi, iemaņām un spējām;
5. Palielināt stirnu āžu, stirnu kazu, briežu buļļu un govju mežacūku populāciju;
6. Apkarot nelimitētos savvaļas dzīvniekus.
Telefons
+371 28636275
AMBER WOOD, SIA
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Mežciems, Rundāles iela 11
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 27022220
+371 29121705
+371 26433288 Tirdzniecība
+371 22314094 Ražošana
E-pasts
info@amberwood.lv
martins.rugajs@amberwood.lv Tirdzniecība
AP Industry, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., "Kārniņi"
Sadzīves, higiēnisko priekšmetu un tualetes piederumu ražošana (17.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29214144
Arts and Crafts Latvia
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Staļģene, "Pūces"
Veicināt, attīstīt un popularizēt radošo amatniecību;
Sekmēt mākslas un radošo amatnieku produkcijas virzīšanu un realizāciju tirgū;
Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus mākslas un amatniecības attīstīšanai;
Radīt labvēlīgus priekšnosacījumus un vidi visa veida jaunradei;
Amatniecības kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana
Astras beķereja, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Mežciems, Strautu iela 2
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26190070
BALTIC EAGLES, Regbija klubs
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Kārniņi, Loka iela 9 - 5
regbija popularizēšana un attīstība Latvijā un Baltijas Jūras Reģionā;
regbija spēlētāju un tā atbalstītāju apvienošana;
augstu rezultātu sasniegšana regbijā;
augstas klases sportistu sagatavošana;
sistemātiska treniņprocesa plānošana un realizēšana Regbija kluba biedriem un citiem interesentiem;
iespēju nodrošināšana Regbija kluba biedriem un citiem interesentiem piedalīties sacensībās, sportiskās izaugsmes apstākļu radīšana;
dažādu ar regbiju saistītu pasākumu organizēšana
Telefons
+371 26805070
BANDĒNI, Rozentāles Jelgavas rajona zemnieku saimniecība
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., "Bandēni"
lopkopība
* graudkopība
BANDM, SIA
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Mežciems, Rožu iela 5
Izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma (56.21, versija 2.0) (Avots: VID)
Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi (82.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26545022
BERTRANS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., "Mežābele"
Būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.32, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29533212
Biedrība BLUKAS 2, Garāžu īpašnieku biedrība
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Mežciems, Liepu iela 5 - 8
Kopīgi apsaimniekot garāžas;nodrošināt biedrības biedrus ar garāžu lietošanai nepieciešamo komunikāciju un ceļu izbūvi un uzturēšanu;apmierināt citas ar garāžu apsaimniekošanu un ekspluatāciju saistītās saimnieciskās un sadzīves vajadzības. Telefons
+371 29520177
Biedrība "OKSAKO"
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Mežciems, Ciedru iela 6 - 2
Dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana par samaksu vai uz līguma pamata;
Biedru tiesību un likumisko interešu aizsardzība;
Publisku darbību organizēšana;
Kontaktu nodibināšana ar citām biedrībā.
Telefons
+371 29399247
E-pasts
biedriba.oksako@gmail.com
BIO Augsne & Mulča, SIA
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., "Smedēni"
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: GP2013, CSP)
Telefons
+371 29459716
BĪRIŅI U, Jelgavas rajona Jaunsvirlaukas pagasta zemnieku saimniecība
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Staļģene, "Ķekari"
BIRZĪTES, Krastiņa Jelgavas rajona zemnieku saimniecība
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., "Birzītes"
lauksaimniecība
* lopkopība
BITES, Zemenes Jelgavas rajona zemnieku saimniecība
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., "Bites"
graudkopība
BK technics, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., "Hansas"
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID)