• lv
Latvija

Jaunsātu pagasts, Tukuma novads

56° 57' 24.97572", 22° 54' 3.5920799999999"

ADL technic, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Ezermaļi"
Augkopības papilddarbības (01.61, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 28649982
APRIĶI 1, Stiurenieka zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Apriķi 1"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
APRIĶI-2, Stiurenieces zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Apriķi-2"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Atbalsts Pūres pamatskolai
Tukuma nov., Jaunsātu pag., Abavnieki, "Jaunsātu skola"
Atbalstīt Pūres pamatskolas un Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāles piedāvāto izglītības programmu kvalitatīvu realizāciju:
Saglabāt, pilnveidot un veicināt bērniem un jauniešiem iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un radošu izaugsmi;
Sniegt materiālu, finansiālu palīdzību, lai paaugstinātu mācību un audzināšanas procesa līmeni un uzlabotu izglītības iestādes materiāltehnisko bāzi;
Atbalstīt pedagogu profesionālās meistarības līmeņa un kompetences paaugstināšanu.
Atbalstīt interešu izglītības, kā arī citu brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošanu un dažādošanu:
veicināt ģimeņu aktīvāku iesaistīšanos bērnu izglītības interešu aizstāvībā, neatkarīgi no bērnu/skolēnu nacionālās, rasu, sociālās, reliģiskās un dzimumu piederības, kā arī neatkarīgi no viņu fiziskās un mentālās attīstības līmeņa;
veicināt pieaugušo tālākizglītību;
celt skolas skolēnu, viņu ģimeņu un skolas personāla sabiedrisko aktivitāti, pašiniciatīvu un līdzdalību skolas vides sakārtošanā un uzlabošanā;
Sniegt materiālu, finansiālu palīdzību, lai uzlabotu interešu izglītības materiāltehnisko bāzi.
Atbalstīt un stimulēt Pūres pamatskolas un Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāles pedagoģisko, zinātnisko un audzināšanas darbu.
Iestāties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus biedrības mērķu sasniegšanai.
Veicināt sociālās un etniskās integrācijas procesus.
Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām reģionālā un starptautiskā līmenī.
Telefons
+371 29128865
BĒRZIŅI, Tukuma rajona Jaunsātu pagasta zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Bērziņi"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
BIGAL, SIA
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Mālkalni"
Izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma (56.21, versija 2.0) (Avots: VID)
Birzītes, Jaunsātu pagasta zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Birzītes"
Lopkopība (01.2, versija 1.1) (Avots: UR)
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: VID)
BIRZĪTES, Arāja zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Birzītes"
zemkopība
lopkopība
lauksaimniecības produktu pārstrāde un realizācija
Telefons
+371 29128865
E-pasts
araja@inbox.lv
Cemme, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Kukšu Vidiņi"
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26361101
E-pasts
cemme_info@inbox.lv
CEPLIS, Bedrīša zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Ceplis"
graudkopība
lopkopība
piena realizācija
DRĪDGERA ZEMES, SIA
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Sietiņsala"
Graudaugu un citur neklasificētu lauksaimniecības kultūru audzēšana (01.11, versija 1.1) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29179116
Ecotech, SIA
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Ķīšu Mežmalas" - 7
Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana (33.20, versija 2.0) (Avots: VID)
EZERKALNI, Kiškorna zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Ezerkalni"
zemkopība
lopkopība
produkcijas realizācija
GAILĪŠI, Cīrules zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Gailīši"
zemkopība
lopkopība
tirdzniecība
GLĀZNIEKI, I.Šedleres zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Glāznieki"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
HMR S.P., SIA
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Piču Ozoliņi" - 2
Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana (33.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26492011
JĀNĒNI, Jaunsātu pagasta zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Jānēni"
Mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana un ar to saistītie pakalpojumi (02.0, versija 1.1) (Avots: UR)
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID)
JK-TRANSPORTS, Individuālais komersants
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Liepiņas"
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 28440312
E-pasts
jk-transports@inbox.lv
JOMAS, Tukuma rajona Jaunsātu pagasta zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Jomas"
Lauksaimniecība, medniecība un ar to saistīti pakalpojumi (01, versija 1.0) (Avots: UR)
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Ķīšu Mežmalas
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Ķīšu Mežmalas" - 2
Daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas "Ķīšu Mežmalas", Jaunsātu pagastā, Tukuma novadā, apsaimniekošanas organizēšana, finansējuma piesaiste un projektu realizēšana ēkas renovēšanai, energoefektivitātes paaugstināšanai un teritorijas labiekārtošanai un citu darbību veikšana daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku tiesību un likumisko interešu aizstāvībai.
KRĀCES, Tukuma novada, Gunitas Justas zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Krāces"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: VID)
KRAUJAS, Grosfogeļa zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Kraujas"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: VID)
KUKŠU MUIŽA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Kukšu muiža"
Viesnīcas (55.10, versija 1.1) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29205188 Mob. tel.
+371 63181545 Tel.
E-pasts
kuksumuiza@gmail.com
Kukšu Vidiņi, Tukuma rajona Jaunsātu pagasta zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Kukšu Vidiņi"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
LAUKLEJAS, Roziņas zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Lauklejas"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
LĪČI, L.Irmejas zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Līči"
lopkopība
graudkopība
produkcijas realizācija
MARIKS, Tukuma rajona, Kelpšas individuālais uzņēmums
Tukuma nov., Jaunsātu pag., Abavnieki, "Straumes"
tirdzniecība ar rūpniecības precēm Telefons
+371 63196240
Mednieku klubs Jaunsāti
Tukuma nov., Jaunsātu pag., Abavnieki, Parka iela 2
Apvienot individuālos medniekus kopīgai organizētai rīcībai un pārstāvniecībai vietējā, valsts un starptautiskā mērogā, kopīgai medību organizēšanai, biotehnisko pasākumu veikšanai, medību saimniecības labiekārtošanai, izglītojošu un labdarības pasākumu organizēšanai. Telefons
+371 28649982
MUIŽNIEKI, Haralda zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Muižnieki"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Mundus Sonorum
Tukuma nov., Jaunsātu pag., Sautiņi, "Sprīdīši"-10
Netradicionālas mūzikas izpratnes popularizēšana un attīstīšana, kā arī muzikālas informācijas izplatīšana;
Latvijas un ārvalstu alternatīvās mūzikas izpratnes pārstāvju saliedēšana, to profesionālo un ekonomisko tiesību un likumīgo interešu aizstāvība;
alternatīvās mūzikas kā kultūras sastāvdaļas izpratnes attīstība;
akadēmiskās un profesionālās mūzikas kultūras izglītību veicināšana un pilnveidošana valstī;
visa veida muzikālās informācijas pieejamības aizstāvība un vēršanās pret jebkādu tās ierobežošanu, cenzēšanu, filtrēšanu;
ārvalstu mūzikas institūciju un ar tām saistīto darbības sfēru darba pozitīvās pieredzes apgūšanas sekmēšana, ieviešana un popularizēšana;
aktīva dalība starptautiskās muzikālās informācijas izplatīšanā, pieredzes apmaiņā un darbībā, veicinot sakarus ar ārvalstu mūziķiem, mūzikas darboņiem, mūzikas informācijas un mūzikas izdevējnozares profesionālajām organizācijām un izplatītājiem
Telefons
+371 27803801