Jaunsātu pagasts, Tukuma novads

56° 57' 24.97572", 22° 54' 3.5920799999999"

4Cyclists Retail, SIA
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Ataugas"
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
ADL technic, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Ezermaļi"
Augkopības papilddarbības (01.61, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
AGRO ABAVA, SIA
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Sietiņsala"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Ambermill, SIA
Tukuma nov., Jaunsātu pag., Abavnieki, "Straumes" - 17
Citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana (25.99, versija 2.0) (Avots: VID)
APRIĶI 1, Stiurenieka zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Apriķi 1"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
APRIĶI-2, Stiurenieces zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Apriķi-2"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Atbalsts Pūres pamatskolai
Tukuma nov., Jaunsātu pag., Abavnieki, "Jaunsātu skola"
Atbalstīt Pūres pamatskolas un Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāles piedāvāto izglītības programmu kvalitatīvu realizāciju:
Saglabāt, pilnveidot un veicināt bērniem un jauniešiem iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un radošu izaugsmi;
Sniegt materiālu, finansiālu palīdzību, lai paaugstinātu mācību un audzināšanas procesa līmeni un uzlabotu izglītības iestādes materiāltehnisko bāzi;
Atbalstīt pedagogu profesionālās meistarības līmeņa un kompetences paaugstināšanu.
Atbalstīt interešu izglītības, kā arī citu brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošanu un dažādošanu:
veicināt ģimeņu aktīvāku iesaistīšanos bērnu izglītības interešu aizstāvībā, neatkarīgi no bērnu/skolēnu nacionālās, rasu, sociālās, reliģiskās un dzimumu piederības, kā arī neatkarīgi no viņu fiziskās un mentālās attīstības līmeņa;
veicināt pieaugušo tālākizglītību;
celt skolas skolēnu, viņu ģimeņu un skolas personāla sabiedrisko aktivitāti, pašiniciatīvu un līdzdalību skolas vides sakārtošanā un uzlabošanā;
Sniegt materiālu, finansiālu palīdzību, lai uzlabotu interešu izglītības materiāltehnisko bāzi.
Atbalstīt un stimulēt Pūres pamatskolas un Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāles pedagoģisko, zinātnisko un audzināšanas darbu.
Iestāties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus biedrības mērķu sasniegšanai.
Veicināt sociālās un etniskās integrācijas procesus.
Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām reģionālā un starptautiskā līmenī.
BĒRZIŅI, Tukuma rajona Jaunsātu pagasta zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Bērziņi"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Birzītes, Jaunsātu pagasta zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Birzītes"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: VID)
BIRZĪTES, Arāja zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Birzītes"
zemkopība
lopkopība
lauksaimniecības produktu pārstrāde un realizācija
Telefons
+371 29128865
E-pasts
araja@inbox.lv
Cemme, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Kukšu Vidiņi"
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: VID)
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Avots: CSP)
CEPLIS, Bedrīša zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Ceplis"
graudkopība
lopkopība
piena realizācija
DRĪDGERA ZEMES, SIA
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Sietiņsala"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Ecotech, SIA
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Ķīšu Mežmalas" - 7
Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana (33.20, versija 2.0) (Avots: VID)
EZERKALNI, Kiškorna zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Ezerkalni"
zemkopība
lopkopība
produkcijas realizācija
GAILĪŠI, Cīrules zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Gailīši"
zemkopība
lopkopība
tirdzniecība
GLĀZNIEKI, I.Šedleres zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Glāznieki"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
HMR S.P., SIA
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Piču Ozoliņi" - 2
Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana (33.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
JĀNĒNI, Jaunsātu pagasta zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Jānēni"
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID)
JK-TRANSPORTS, Individuālais komersants
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Liepiņas"
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28440312
E-pasts
jk-transports@inbox.lv
JOMAS, Tukuma rajona Jaunsātu pagasta zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Jomas"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Ķīšu Mežmalas
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Ķīšu Mežmalas" - 2
Daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas "Ķīšu Mežmalas", Jaunsātu pagastā, Tukuma novadā, apsaimniekošanas organizēšana, finansējuma piesaiste un projektu realizēšana ēkas renovēšanai, energoefektivitātes paaugstināšanai un teritorijas labiekārtošanai un citu darbību veikšana daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku tiesību un likumisko interešu aizstāvībai.
KRĀCES, Tukuma novada, Gunitas Justas zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Krāces"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: VID)
KRAUJAS, Grosfogeļa zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Kraujas"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: VID)
KUKŠU MUIŽA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Kukšu muiža"
Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (55.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Kukšu Vidiņi, Tukuma rajona Jaunsātu pagasta zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Kukšu Vidiņi"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
LAUKLEJAS, Roziņas zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Lauklejas"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
LĪČI, L.Irmejas zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Līči"
lopkopība
graudkopība
produkcijas realizācija
MARIKS, Tukuma rajona, Kelpšas individuālais uzņēmums
Tukuma nov., Jaunsātu pag., Abavnieki, "Straumes"
tirdzniecība ar rūpniecības precēm
Mednieku klubs Jaunsāti
Tukuma nov., Jaunsātu pag., Abavnieki, Parka iela 2
Apvienot individuālos medniekus kopīgai organizētai rīcībai un pārstāvniecībai vietējā, valsts un starptautiskā mērogā, kopīgai medību organizēšanai, biotehnisko pasākumu veikšanai, medību saimniecības labiekārtošanai, izglītojošu un labdarības pasākumu organizēšanai.