"Jaunpils pils", Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145

56° 43' 50.16073944", 23° 1' 17.74879716"

Tukuma nov., Jaunpils pag., Jaunpils, "Jaunpils pils"
Veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma, vides, nacionālā dzīvesveida, saimnieciskās aktivitātes saglabāšanu un izkopšanu;
Stimulēt Latvijas iedzīvotāju saimniecisko aktivitāti esošos uzņēmumos un celt to efektivitāti;
Veicināt lauksaimniecības, zivsaimniecības, tūrisma, informācijas tehnoloģiju, pārtikas pārstrādes nozaru uzņēmumu attīstību;
Attīstīt Latvijas uzņēmumu eksporta iespējas;
Stimulēt uzņēmumu modernizāciju, pakalpojumu diversifikāciju un efektivitātes celšanu;
Veicināt inovāciju izmantošanu tautsaimniecībā, kultūrā, mākslā, zinātnē, izglītībā, vides un dabas aizsardzībā;
Veicināt informācijas izmantošanu tautsaimniecībā, kultūrā, mākslā, zinātnē, izglītībā, vides un dabas aizsardzībā;
Veicināt informācijas tehnoloģiju iespēju izmantošanu tautsaimniecībā, kultūrā, mākslā, zinātnē, izglītībā, vides un dabas aizsardzībā;
Piedalīties kultūras, tūrisma, kultūras un sporta dzīves attīstīšanā un atbalstīšanā;
Iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, sadarboties ar valsts, pašvaldību, sabiedriskām, reliģiskām, saimnieciskām organizācijām un komercfirmām, biedrībām un nodibinājumiem, kā arī privātpersonām Latvijā un ārzemēs, piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus un mērķdotācijas biedrības mērķu sasniegšanai;
Veicināt NVO sadarbību.
Tukuma nov., Jaunpils pag., Jaunpils, "Jaunpils pils"
Dieva godināšana, mācība, liecība, sadraudzība un kalpošana Dievam par godu un līdzcilvēkiem par svētību LBDS draudzēs izkopto evaņģēlisko tradīciju garā

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution