• lv

Jaunpils novads

56° 43' 53.10984", 23° 0' 45.22176"

JAUNPILS, Lauksaimniecības tehnikas, mašīnu un citu darba rīku kopīgas liet. un apkopes kooperatīvā sabiedrība
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Jaunsēži, "Valdavas"
mehanizēto lauksaimniecības darbu izpildetehnisko līdzekļu remonts, apkopemateriāli tehniskā apgādelauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde un realizācijakvalifikācijas celšana Telefons
+371 63162822
Jaunpils alus, SIA
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Jaunpils, "Šķūnis Baltais Centrā"
Alus ražošana (11.05, versija 2.0) (Avots: VID)
Bāru darbība (56.30, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26328281
JAUNPILS BAPTISTU DRAUDZE
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Jaunpils, "Pils"
Dieva godināšana, mācība, liecība, sadraudzība un kalpošana Dievam par godu un līdzcilvēkiem par svētību LBDS draudzēs izkopto evaņģēlisko tradīciju garā
Jaunpils baznīcas atbalsta biedrība
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Jaunpils, "Jaunpils baznīca"
1. Veicināt Jaunpils baznīcas uzturēšanu un restaurāciju.
2. Stiprināt garīgās vērtības iedzīvotājos.
3. Sekmēt sakrālā tūrisma attīstību Jaunpilī.
Telefons
+371 29209173
JAUNPILS CERĪBA, Mokanu individuālais tirdzniecības uzņēmums
Jaunpils nov., Jaunpils pag., "Krastmaļi"
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem (52.63, versija 1.0) (Avots: CSP)
JAUNPILS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Jaunpils, "Jaunpils baznīca"
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;regulāri noturēt dievkalpojumus;gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas;piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
Jaunpils Krastmaļi, Biedrība
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Jaunpils, "Krastmaļi" - 11
daudzdzīvokļu mājas "Krastmaļi" apsaimniekošana Jaunpils pagastā;
Biedrības biedru pašpalīdzības, atbildības un saimnieka sajūtas veicināšana par mājas un tās apkārtnes uzturēšanu;
Biedrības biedru interešu pārstāvēšana Valsts, pašvaldību un citās iestādēs;
finansiālo, materiālo, intelektuālo un cita veida resursu piesaistīšana no visa veida iespējamiem likumīgajiem investoriem dzīvojamās ēkas "Krastmaļi" apsaimniekošanas uzlabošanai
Telefons
+371 29199878
Jaunpils KS, Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Jaunpils, "Ērģelnieki"
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00, versija 2.0) (Avots: VID)
Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 94942547
+371 63107103
Jaunpils novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Jaunpils, "Ērģelnieki"
ugunsdzēsības pasākumu nodrošināšana un iedzīvotāju izglītošana ugunsdrošības jautājumos Jaunpils novadā. Telefons
+371 26183231
Jaunpils pagasta Dz.Missas "Ziemeļu" zemnieka saimniecība
Jaunpils nov., Jaunpils pag., "Ziemeļi"
Jaunpils pienotava, Akciju sabiedrība
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Jaunpils, "Jaunpils pienotava"
Piena pārstrāde un siera ražošana (10.51, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Piena produktu ražošana (10.5, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība (46.33, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 63107102
E-pasts
info@jaunpilspienotava.lv
Jaunpils pils, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Jaunpils, "Pils"
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 63107082 Ekskursijas
+371 63162261
+371 63162939
+371 26101458
+371 29442539 Viesnīca
+371 63162165 Kafejnīca
E-pasts
info@jaunpilspils.lv
Jaunpils projekts, SIA
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Jaunpils, "Valdnieki"
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 63162574
+371 29167767
E-pasts
info@jaunpilsprojekts.lv
Jaunpils vidusskolas atbalsta biedrība
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Jaunpils, "Jaunpils vidusskola"
veikt sabiedriskā labuma darbību, kas vērsta uz izglītības, zinātnes, kultūras, sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanu Jaunpils vidusskolā un Jaunpils novadā;
veicināt Jaunpils vidusskolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu, skolotāju tālākizglītību, vienlīdzīgu iespēju attīstību, dalību nacionālos un starptautiskos pasākumos (semināros, konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, pieredzes apmaiņas braucienos, utt.) un iesaisti starptautiskās izglītības programmās;
attīstīt un paplašināt audzēkņu interešu izglītības un neformālās izglītības iespējas.
Telefons
+371 29146835
JAUNPILS ZOBĀRSTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Jaunpils, "Krastmaļi"
Zobārstu prakse (86.23, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29165575
JAUNZEMNIEKI, Kalviņa zemnieku saimniecība
Jaunpils nov., Viesatu pag., "Jaunzemnieki"
zemkopība
lopkopība
tirdzniecība
JOŽI, SIA
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Jaunpils, "Jožu darbnīcas"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29144105
Judītes Zilickas, IK
Jaunpils nov., Jaunpils pag., "Jaunpils vidusskola"
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29, versija 2.0) (Avots: CSP)
JUMPRAVNIEKI, Nikolājeva zemnieku saimniecība
Jaunpils nov., Jaunpils pag., "Jumpravnieki"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26541547
KaimS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Jaunpils, "Dižpavasari"
Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve (08.12, versija 2.0) (Avots: VID)
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29194920 29194920
E-pasts
info@kaims.lv
KALĒJI, Duka zemnieku saimniecība
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Struteles muiža, "Kalēji"
zemkopībalopkopība
KALNA PRIEDAIŅI, Mozerta zemnieku saimniecība
Jaunpils nov., Jaunpils pag., "Kalna Priedaiņi"
zemkopībalopkopībatirdzniecība
KALNAVĒZES, Rasas zemnieku saimniecība
Jaunpils nov., Viesatu pag., "Kalnvēzes"
zemkopībalopkopībatirdzniecība
KALNĒJI, Zilickas zemnieku saimniecība
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Josti, "Kalnēji"
zemkopībalopkopībapašražotās produkcijas realizācija
KALNIEŠI, Kozlovska zemnieku saimniecība
Jaunpils nov., Jaunpils pag., "Kalnieši"
graudkopība
lopkopība
produkcijas realizācija
KALNOZOLI, Jaunpils pagasta J. Rašmaņa zemnieka saimniecība
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Struteles muiža, "Kalnozoli"
lopkopība
KALNSILI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Jaunsēži, "Valdavas"
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29275370
KAMENE
Jaunpils nov., Viesatu pag., Viesatas, "Viekaļas"
Vietējās sabiedrības ilgtspējīgas attīstības veicināšana un atbalstīšana. Telefons
+371 28352654
KAPLĪŠI, Berga zemnieku saimniecība
Jaunpils nov., Jaunpils pag., "Kaplīši"
graudkopība
Karamele, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Jaunpils, "Vējiņi" - 16
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29275370