• lv

Jaunpiebalgas novads

57° 8' 36.04956", 25° 59' 42.67968"

MS Rīga, SIA
Jaunpiebalgas nov., Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalga, Brāļu Kaudzīšu iela 7-6
Likvidēts 27.01.2015
Piena pārstrāde un siera ražošana (10.51, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
NORIŅAS, Cēsu rajona Zosēnu pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag., "Noriņas"
Likvidēts 11.06.2015
lopkopībazemkopība
NVS PLUSS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunpiebalgas nov., Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalga, Raiņa iela 22
Likvidēts 24.08.2010
OSIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Cēsu rajons, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalga, Rūpniecības iela 1
Likvidēts 19.12.1997
mēbeļu ražošana
preču ražošana
interjēra elementu ražošana
komisijas tirdzniecība
vairumtirdzniecība
ārējā ekonomiskā darbība
starpniecība
importa un eksporta operācijas
OSĪTE, SIA
Jaunpiebalgas nov., Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalga, Raiņa iela 22
Likvidēts 10.11.2010
PIEBALGA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Cēsu rajons, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalga, Gaujas iela 4
Likvidēts 13.07.1993
starpniecība
komercdarbība
tirdzniecība
transporta pakalpojumi
lauksaimniecības produktu iegāde, pārstrāde un realizācija
mazum-, vairumtirdzniecība, t.sk. ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem
sabiedriskā ēdināšana
ārējā ekonomiskā darbība
valūtas pirkšana un pārdošana
u.c. statūtos paredzētā darbība
Telefons
+371 64162232
PIEBALGA, Cēsu rajona Jaunpiebalgas pagasta paju sabiedrība
Cēsu rajons, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalga, Gaujas iela 4
Likvidēts 27.06.2005
lauksaimniecības preču ražošana, pārstrāde un realizācija
preču ražošana un realizācija
maksas pakalpojumi
Telefons
+371 64162232
PIEBALGAS CELTNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunpiebalgas nov., Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalga, Rūpniecības iela 2A
Likvidēts 01.09.2010
būvniecība, projektēšana, dokumentācijas noformēšana
mežizstrāde
galdniecība
tirdzniecība
importa un eksporta operācijas
ārējā ekonomiskā darbība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Telefons
+371 64162332
PIEBALGAS DOKTORĀTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Cēsu rajons, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalga, Rūpniecības iela 2a
Likvidēts 27.10.2000
ārstu prakse (85.12, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64162344
PIEBALGAS TEKSTILS, SIA
Jaunpiebalgas nov., Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalga, Priežu iela 6
Likvidēts 10.10.2017
Tekstilšķiedru sagatavošana un vērpšana (13.10, versija 2.0) (Avots: GP2012)
Gatavo tekstilizstrādājumu ražošana, izņemot apģērbu (13.92, versija 2.0) (Avots: GP2012, CSP)
Telefons
+371 26407280
PIE ČIRA, Cēsu rajona A.Cīruļa individuālais uzņēmums
Cēsu rajons, Zosēnu pagasts, Pērļupe, Gaujas iela 10
Likvidēts 27.11.2007
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64269273
PIE GAUJAS, S.Gajevika individuālais uzņēmums
Jaunpiebalgas nov., Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalga, Priežu iela 15
Likvidēts 05.01.2015
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64162292
Plēsums, Piebalgas novada liellopu gaļas ražotāju apvienība
Cēsu rajons, Zosēnu pagasts, "Jūrnieki"
Likvidēts 15.01.2008
Apvienot liellopu gaļas ražotājus, veicināt augstvērtīgas liellopu gaļas ražošanas attīstību virzībā uz ES. Veikt ciltsdarba pasākumus liellopu un gaļas lielopu ganāmpulkos, sniegt lopu audzētājiem nepieciešamo palīdzību šajā jomā; Veidot patnerattiecības ar liellopu gaļas pārstrādes un realizācijas uzņēmumiem; Pārstāvēt liellopu gaļas ražotāju intereses dažādās institūcijās.
Plinkas IU
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag., "Gaujaslīči"
Likvidēts 16.04.2015
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64169203
PRIEDNIEKI, Cēsu rajona Jaunpiebalgas zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Jaunpiebalgas pag., "Priednieki"
Likvidēts 11.09.2015
lopkopība
Riekšaviņa
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag., Melnbārži, "Gaujas Krasti"
Likvidēts 17.06.2014
veidot aktīvu cilvēku grupu, kura pārstāv dažādus sociālā darba aspektus un ir ieinteresēta to rezultatīvā norisē.darboties sociāli neaizsargātu cilvēku labā, kāda ir lielākā daļa lauku iedzīvotāju. Sevišķu vērību veltīt bērniem no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm.atvērt bez vecāku aprūpes palikušu bērnu sociālās rehabilitācijas, aprūpes un integrācijas ģimenē centru ''Riekšaviņa''. Un sagatavot šos bērnus pilnvērtīgai, patstāvīgai dzīvei.mācīties palīdzēt sev un citiem sociāli nelabvēlīgās situācijās un apstākļos, mērķtiecīgi veidot un izkopt cilvēkos rīcības spēju, drosmi, labestību, prasmi sadarboties.rūpēties par ilgtspējīgu Zosena, Melbāržu, Piebalgas novada attīstību.veikt darbības, kas veicinātu kultūras un mākslas vērtību saglabāšanu un attīstību Piebalgas novadā.Sniegt sociālo atbalstu pieaugušajiem- sievietēm, vīriešiem, jauktām grupām, vecākiem.Sniegt sociālo atbalstu jauniešiem.Sniegt sociālo atbalstu bērniem. Telefons
+371 20238163
+371 28325570
RIETS, L.Zukules individuālais uzņēmums
Jaunpiebalgas nov., Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalga, Rūpniecības iela 3A-4
Likvidēts 27.12.2012
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība (46.73, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64162663
RUDIŅI, Kooperatīvā sabiedrība
Cēsu rajons, Zosēnu pagasts, "Slāķi"
Likvidēts 16.11.1994
mehanizētie lauksaimniecības darbi
tehnisko līdzekļu remonts un apkope
u.c. statūtos paredzētā darbība
RŪĶĪTIS PŪĶĪTIS, Spalviņa individuālais uzņēmums
Cēsu rajons, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalga, Krasta iela 3
Likvidēts 08.11.2006
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64162594
SAULESKALNS, Kooperatīvā sabiedrība
Cēsu rajons, Zosēnu pagasts, "Kalna Spulgas"
Likvidēts 17.01.2002
mehanizētie lauksaimniecības darbi
tehnisko līdzekļu remonts un apkope
materiāli tehniskā apgāde
SAULIEŠI, Cēsu rajona Zosēnu pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag., "Saulieši"
Likvidēts 28.09.2015
lopkopībaaugkopībavisa veida tirdzniecībastarpniecībamakasas pakalpojumisabiedriskā ēdināšana
SILA-JĀNĒNI, J.Šūteļa individuālais komercijas-ražošanas uzņēmums
Cēsu rajons, Jaunpiebalgas pagasts, "Sila-Jānēni"
Likvidēts 05.01.1996
komercdarbība
tirdzniecība
starpniecība
reklāma
lauksaimniecības tehnikas remonts
pakalpojumi, kas saistīti ar lauksaimniecības tehniku
kokmateriālu sagatavošana, pārtrāde, realizācija
mārketings
brokeru pakalpojumi
transporta pakalpojumi
zirgopība
sporta pasākumi
ārējā ekonomiskā darbība
sabiedriskā ēdināšana
SILA-JĀNĒNI, Jaunpiebalgas pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Jaunpiebalgas pag., "Sila-Jānēni"
Likvidēts 07.02.2012
Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (55.10, versija 2.0) (Avots: GP2010)
Telefons
+371 29443480
SILAMAURAGI, Cēsu rajona Zosēnu pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag., "Sila Mauragi"
Likvidēts 14.10.2016
lopkopībagraudkopība
SILVANS, Sabiedrība
Cēsu rajons, Jaunpiebalgas pagasts, "Kaņepi"
Likvidēts 19.12.1997
sīkkoksnes pārstrāde
visa veida galdniecības izstrādājumu ražošana
mežizstrāde
visa veida tirdzniecība
ārējie ekonomiskie sakari
importa un eksporta operācijas

SKOLIŅA UN KO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunpiebalgas nov., Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalga, Gaujas iela 48
Likvidēts 10.11.2010
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
SLOKAS, Cēsu rajona Zosēnu pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag.
Likvidēts 09.12.2009
STAIŅI, SIA
Jaunpiebalgas nov., Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalga, Rūpniecības iela 1
Likvidēts 05.10.2017
STUDIO 5, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunpiebalgas nov., Jaunpiebalgas pag., "Oškalni"
Likvidēts 27.04.2010
Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.78, versija 2.0) (Avots: CSP)
TACE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Cēsu rajons, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalga, Rūpniecības iela 1
Likvidēts 19.09.2003
Pārējo mēbeļu ražošana (36.14, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67312755
+371 64162388