• lv

Jaunjelgavas novads

56° 31' 42.11724", 25° 23' 31.71948"

TRUĻI, Staburaga pagasta V.Rieksta zemnieku saimniecība
Jaunjelgavas nov., Staburaga pag., "Truļi"
Likvidēts 29.03.2016
UĻĢI, Aizkraukles rajona Staburaga pagasta zemnieku saimniecība
Aizkraukles rajons, Staburaga pagasts, "Uļģi"
Likvidēts 27.01.2006
Umbrella forest, SIA
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Uzvaras iela 9A
Likvidēts 21.03.2017
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
UPĪTES, Seces pagasta Dz.Kleinas zemnieku saimniecība
Aizkraukles rajons, Seces pagasts, "Upītes"
Likvidēts 03.03.1998
laukkopība
lopkopība
UPJĀŅI, Jaunjelgavas pilsētas P.Briškas zemnieku saimniecība
Aizkraukles rajons, Jaunjelgavas lauku teritorija, "Ķeikāni"
Likvidēts 11.03.1998
lopkopība
augkopība
dārzeņkopība
UPMAĻI, Jaunjelgavas pilsētas G.Strautnieka zemnieku saimniecība
Aizkraukles rajons, Jaunjelgavas lauku teritorija, "Upmaļi"
Likvidēts 08.12.1998
lopkopība
augkopība
Valsts energoceltniecības uzņēmuma "ĶEGUMS" Pļaviņu filiāle
Aizkraukles rajons, Pļaviņas, "Skanstnieki"
Likvidēts 22.04.2002
buvobjektu projektēšana
elektropārvaldes līniju, apakšstaciju izbūve, remonts
projektu un tāmju dokumentācijas izgatavošana
celtniecības-montāžas darbi
u.c. statūtos paredzētā darbība
Valsts Jaunjelgavas mežrūpniecības saimniecība
Aizkraukles rajons, Jaunjelgava, Oškalna iela 6
Likvidēts 04.12.1995
mežizstrāde
kokmateriālu sagatavošana, pievešana, izvešana un realizācija
kokmateriālu un zāleņu pārstrāde
mežsaimniecisko darbu izpilde
vides aizsardz'ibas pasākumi
ārējie ekonomiskie sakari
maksas pakalpojumi iedzīvotājiem
*dzīvokļu uzturēšana
*celtniecība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Telefons
+371 5152342
+371 5152340
VANAGI, Daudzeses pagasta V.Mežinieka zemnieku saimniecība
Jaunjelgavas nov., Daudzeses pag., "Vanagi"
Likvidēts 31.03.2017
lopkopībaaugkopībalauksaimniecības produkcijas ražošana un pārstrādedažādu maksas pakalpojumu sniegšanakomercdarbība,starpniecībaārējie ekonomiskie sakarieksporta un importa operācijastransporta servisa pakalpojumikokapstrāde,galdniecības,amatniecības darbu veikšanatirdzniecības uzņēmumu atvēršana LR un ārpus tāstirdzniecībasadzīves pakalpojumu sniegšanasabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana
VANAGI, Zemnieku saimniecība Aizkraukles rajonā, Seces pagastā
Jaunjelgavas nov., Seces pag., "Vanagi"
Likvidēts 26.04.2012
VECLOJĀNI, Daudzeses pagasta J.Pavārnieka zemnieku saimniecība
Jaunjelgavas nov., Daudzeses pag., "Veclojāni"
Likvidēts 12.01.2012
VECUMNIEKI, Daudzeses pagasta Dz.Āboliņas zemnieku saimniecība
Aizkraukles rajons, Daudzeses pagasts, "Vecumnieki"
Likvidēts 27.10.2000
lopkopība
augkopība
VECUMNIEKI, Seces pagasta S.Jakovela zemnieku saimniecība
Aizkraukles rajons, Seces pagasts, "Vecumnieki"
Likvidēts 12.10.1998
lopkopība
dārzkopība
puķkopība
VIDSTOMI, Aizkraukles rajona Daudzeses pagasta zemnieku saimniecība
Aizkraukles rajons, Daudzeses pagasts, "Vidstomo"
Likvidēts 26.08.2004
lopkopība
VIESJĀŅI, Seces pagasta A.Āboliņas zemnieku saimniecība
Aizkraukles rajons, Seces pagasts, "Viesjāņi"
Likvidēts 03.08.1998
lopkopība
augkopība
VILNIS, N.Dreižes Aizkraukles rajona Sērenes individuālais uzņēmums
Aizkraukles rajons, Sērenes pagasts, "Pienotava"
Likvidēts 25.04.1997
tirdzniecības punktu un uzņēmumu atvēršana
visa veida tirdzniecība, arī par valūtu
sabiedriskā ēdināšana
tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem
lauksaimniecības preču un pārtikas produktu ražošana, iegāde, pārstrāde un realizācija
komercdarbība
starpniecība
ārējā ekonomiskā darbība
importa un eksporta operācijas
plaša patēriņu preču iegāde un realizācija
tehniskās nozīmes produkcijas iepirkšana un realizācija
dažādu sadzīves pakalpojumu sniegšana
VIRSAIŠI, Aizkraukles rajona Seces pagasta zemnieku saimniecība
Aizkraukles rajons, Seces pagasts, "Virsaiši"
Likvidēts 26.07.2001
zivsaimniecība
mežsaimniecība
lopkopība
putnkopība
dārzkopība
produkcijas pārstrāde, realizācija
mednieku saimniecības pakalpojumi
mārketings
starpniecība
brokeru pakalpojumi
mežizstrāde
meliorācija
pakalpojumi
Vitmaks, IK
Aizkraukles rajons, Sērenes pagasts, "Vīgantes"
Likvidēts 16.01.2009
VIZBULES, Seces pagasta V.Krūmiņa zemnieku saimniecība
Aizkraukles rajons, Seces pagasts, "Vizbules"
Likvidēts 06.05.2008
WALD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Mednieku iela 5
Likvidēts 05.06.2014
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: GP2013, CSP)
Telefons
+371 65152569
+371 65123612
WEST, Firma SIA
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Jēkabpils iela 2-4
Likvidēts 15.05.2013
Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.21, versija 2.0) (Avots: GP2012)
Kravu iekraušana un izkraušana (52.24, versija 2.0) (Avots: GP2012)
Pārējās transporta palīgdarbības (52.29, versija 2.0) (Avots: GP2012)
Bāru darbība (56.30, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67173968
+371 29769924
Wildro, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgavas pag., "Apalīši"
Likvidēts 26.03.2015
Mežsaimniecības palīgdarbības (02.40, versija 2.0) (Avots: GP2013, CSP)
Telefons
+371 29152986
ZEMGALIEŠI, Zemnieku saimniecība Aizkraukles rajonā Sunākstes pagastā
Aizkraukles rajons, Sunākstes pagasts, "Zemgalieši"
Likvidēts 19.10.1998
lopkopība
graudkopība
ZEMZARI, Jaunjelgavas pilsētas L.Veinberga zemnieku saimniecība
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgavas pag., "Zemzari"
Likvidēts 03.05.2017
piena-gaļas ražošanaaugkopība
ZIEDĀNI, Aizkraukles rajona Seces pagasta zemnieku saimniecība
Aizkraukles rajons, Seces pagasts, "Ziedāni"
Likvidēts 30.06.2005
ZLZ UN CO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Mednieku iela 6-15
Likvidēts 01.10.2013
Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana (15.81, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65152915
ZVEJNIEKI, Aizkraukles rajona Sunākstes pagasta zemnieku saimniecība
Aizkraukles rajons, Sunākstes pagasts, "Zvejnieki"
Likvidēts 19.10.1998
lopkopība
graudkopība