• lv

Jaunjelgavas novads

56° 31' 42.11724", 25° 23' 31.71948"

Arvīda Āboliņa medību klubs
Jaunjelgavas nov., Sērenes pag., Sērene, "Priednieki"
Medību organizēšana, medību platību apsaimniekošana, lauku un mežu apsardzības organizēšana pret medījamo dzīvnieku postījumiem, medību ētikas un tradīciju saglabāšana, atpūtas organizēšana labāko medību tradīciju garā. Telefons
+371 29475385
ASP PLUSS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Jelgavas iela 50
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29330677
E-pasts
zkg@inbox.lv
Asumiņš, SIA
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Jelgavas iela 10 - 604
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 25757196
ATAUGAS, Seces pagasta A.Bartkeviča zemnieku saimniecība
Jaunjelgavas nov., Seces pag., "Ataugas"
laksaimniecība
mežizstrāde
lauksaimniecības produkcijas pārstrāde un realizācija
tehnikas pakalpojumi
kokmateriālu realizācija

ATAUGAS, Aizkraukles rajona Sunākstes pagasta zemnieku saimniecība
Jaunjelgavas nov., Sunākstes pag., "Ataugas"
lopkopība
dārzeņkopība
augkopība
augļkopība
lauksaimniecības produktu ražošana, iegāde, pārstrāde un realizācija
veikalu atvēršana
tirdzniecība
ārējā ekonomiskā darbība
importa un eksporta operācijas
sadzīves pakalpojumi
maksas pakalpojumi
Atpūtas komplekss Lapsu ciems, SIA
Jaunjelgavas nov., Seces pag., "Piparkalni"
Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība (55.30, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29488128
ATR Solutions, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunjelgavas nov., Seces pag., Sece, "Aptieka" - 1
Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības (81.30, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 20495947
ATVARIEŠI, Deju klubs
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Uzvaras iela 1
1. Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu savos statūtos noteikto mērķi, kam nav peļņas gūšanas rakstura. Biedrības tiesisko statusu un darbības pamatus nosaka šie statūti, Biedrību un nodibinājumu likums, Civillikums un citi Latvijas Republikas normatīvie akti.
2. Biedrības mērķi ir kulturālas, izglītojošas, veselīgas atpūtas organizēšana un nodrošināšana esot kustībā un dejojot; pieredzes nodošana un apmaiņa.
3. Veicināt Jaunjelgavas tautas deju kolektīva "ATVARS" darba pilnveidošanu un attīstību.
4. Sekmēt sadarbības iespējas ar citām organizācijām Jaunjelgavā, Latvijā un ārpus tās popularizējot latviskās tradīcijas.
5. Aktivizēt dejotāju dalību konkursos, festivālos, kultūrizglītojošos pasākumos Latvijā un ārpus tās. Atbalstīt un popularizēt pilsētas, novada, starpnovadu, starptautiskos pasākumus un aktivitātes.
6. Organizēt deju nometnes, papildus pasākumus dažāda vecuma un fizisko spēju cilvēkiem, caur kustību prieku popularizēt ne tikai latviešu deju soļus, bet arī sporta dejas.
7. Piesaistīt finanšu līdzekļus mūsdienu materiāli tehniskās bāzes izveidošanai un kultūrizglītojoša pasākumu nodrošināšanai.
Telefons
+371 26316678
ATVASĀJS, SIA
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Meža iela 3 - 2
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65121956
ATVĒRUMS, IK
Jaunjelgavas nov., Daudzeses pag., Daudzeva, "Dunduri"
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi (82.11, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 28836194
E-pasts
atverums@inbox.lv pakalpojuma sniegšana rakstiski caur e-pastu
AUGĻI, Zemnieku saimniecība Seces pagastā Aizkraukles rajonā
Jaunjelgavas nov., Seces pag., "Augļi"
dārzkopība
lauksaimniecības produkcijas ražošana, iepirkšana, tirdzniecība
AULAČI, Staburaga pagasta A.Rēķes zemnieku saimniecība
Jaunjelgavas nov., Staburaga pag., "Aulači"
lopkopība
Autoserviss DK & AVA, IK
Jaunjelgavas nov., Staburaga pag., Staburags, "Avoti"
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
AV Cerry, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Brīvības iela 30
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26911551
AVOTI-1, Aizkraukles rajona Sērenes pagasta zemnieku saimniecība
Jaunjelgavas nov., Sērenes pag., "Liepas"
mežizstrāde
lauksaimniecības produktu ražošana
derīgo izrakteņu(smilts, grants) ieguve un realizācija
u.c.darbība, kas nav aizliegta LR likumdošanā
AVOTIŅI, Aizkraukles rajona Daudzeses pagasta zemnieku saimniecība
Jaunjelgavas nov., Daudzeses pag., "Avotiņi"
augkopībagraudkopībalopkopībaaugļkopībadārzkopībasadzīves pakalpojumipreču ražošana, tirdzniecībastarpniecība ekonomiskajos sakarosiekšējā un ārējā tirdzniecībajaunu tehniku un tehnoloģijas projektēšana un izgatavošanatautas daiļamatniecības izstrādājumu izgatavošanatransporta pakalpojumikokapstrāderemonta un restaurācijas darbi Telefons
+371 65141126
B4STAR, SIA
Jaunjelgavas nov., Daudzeses pag., "Balseri" - 2
Gaļas un mājputnu gaļas produktu ražošana (10.13, versija 2.0) (Avots: VID)
Gaļas pārstrāde un konservēšana (10.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26046258
BAJĀRI, Seces pagasta A.Kublicka zemnieku saimniecība
Jaunjelgavas nov., Seces pag., "Bajāri"
graudkopība
lopkopība
augļkopība
zivsaimniecība
biškopība
BALOŽI, Daudzeses pagasta I.Boičuka zemnieku saimniecība
Jaunjelgavas nov., Daudzeses pag., "Baloži"
lopkopība
augkopība
BALSERI, Daudzeses pagasta I.Krūmiņa zemnieku saimniecība
Jaunjelgavas nov., Daudzeses pag., "Balseri"
augkopībalopkopībamežsaimniecībamežizstrādekokapstrāde
Balvas ZG, SIA
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Jēkabpils iela 5
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26466156
BEIKMAŅI, Jaunjelgavas pilsētas I.Gailes zemnieku saimniecība
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgavas pag., "Beikmaņi"
augkopība
BEĶERI, Jaunjelgavas pilsētas N.Smoļenskas zemnieku saimniecība
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgavas pag., "Beķeri"
lopkopībaaugkopība
BENCĒNI, Aizkraukles rajona Jaunjelgavas pilsētas zemnieku saimniecība
Jaunjelgavas nov., Sērenes pag., "Bencēni"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29126975
BERICO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunjelgavas nov., Seces pag., Baloži, "Kalna Čoči"
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22051187
BERNIEKI, Jaunjelgavas pilsētas K.Nokalna zemnieku saimniecība
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgavas pag., "Bernieki"
zemkopībalopkopība
BĒRZIŅI, Daudzeses pagasta J.Jānīsa zemnieku saimniecība
Jaunjelgavas nov., Daudzeses pag., "Bērziņi"
dārzkopībaaugkopība
BĒRZKALNI, Zemnieku saimniecība Sunākstes pagstā Aizkraukles rajonā
Jaunjelgavas nov., Sunākstes pag., "Bērzkalni"
graudkopība
labības pārstrādes pakalpojumi
maksas pakalpojumi
transporta pakalpojumi
BĒRZLEJAS, Seces pagasta Dz.Šneideres zemnieku saimniecība
Jaunjelgavas nov., Seces pag., "Bērzlejas"
graudkopība
BILLERUDKORSNAS LATVIA, SIA
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Meža iela 4
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 65152800
E-pasts
latsin@latsin.lv